281 I 2023. CUVINTE DE DEMOLARE SAU CUVINTE DE EDIFICARE [1 Samuel 1.12–18 I Psalmul 55.21 I Psalmul 64.3]

281 I 2023. CUVINTE DE DEMOLARE SAU CUVINTE DE EDIFICARE ?

I Podcast I Pasaje Biblice : I Samuel 1 : 12 – 18 I Psalmul 55 : 21 I Psalmul 64 : 3 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 08 Octombrie 2023 I

În modul de comportare sunt asemenea lui Eli sau mă asemăn cu Ana ? În ce categorie mă găsesc ? Ce cuvinte folosesc : de demolare sau de zidire ?


Pentru a înțelege mai bine că există cuvinte care pot demola și cuvinte care pot zidi (edifica, face bine), vom aminti ce scrie în I Samuel 1 : 12 – 18 unde despre Ana este consemnat faptul că :

„ … ea stătea multă vreme în rugăciune înaintea Domnului, Eli se uita cu băgare de seamă la gura ei. Ana vorbea în inima ei şi numai buzele şi le mişca, dar nu i se auzea glasul. Eli credea că este beată şi i-a zis : „Până când vei fi beată ? Du-te de te trezeşte !

Ana a răspuns : „Nu, domnul meu, eu sunt o femeie care suferă în inima ei, şi n-am băut nici vin, nici băutură ameţitoare ; ci îmi vărsam sufletul înaintea Domnului.

Să nu iei pe roaba ta drept o femeie stricată, căci numai prea multa mea durere şi supărare m-a făcut să vorbesc până acum.”

Eli a luat din nou cuvântul şi a zis : „Du-te în pace, şi Dumnezeul lui Israel să asculte rugăciunea pe care I-ai făcut-o !”

Ea a zis : „Să capete roaba ta trecere înaintea ta !” Şi femeia a plecat. A mâncat, şi faţa ei n-a mai fost aceeaşi”.


Din acest pasaj Bibic putem observa că Eli a folosit cuvinte de demolare și cu toate acestea Ana a răspuns cu cuvinte de edificare.

1. Eli sau Cuvintele care pot demola

Cuvintele care pot demola, face rău sunt în special cuvintele acuzatoare :

Până când vei fi beată ?”.

Apoi ele se bazează pe presupuneri greșite :

Du-te de te trezeşte !

Cuvintele care demolează și demoralizează sunt cuvintele acuzatoare, jignitoare de tip :

  • sabie (cuvintele care taie, Psalmul 55 : 21),
  • săgeată (cuvintele care străpung, Psalmul 64 : 3),
  • ciocan (cuvintele care lovesc și sfărâmă, Ieremia 23 : 29), etc.

2. Ana sau Cuvintele care aduc zidire

Ana și-a arătat respectul față de preotul Eli și i s-a adresat cu mult respect spunându-i :

„ … domnul meu …”.

Un al adevăr care reiese din cele spuse de ea este faptul că Ana a folosit un ton liniștit și i-a explicat prin ce trece ea în sufletul ei :

eu sunt o femeie care suferă în inima ei, şi n-am băut nici vin, nici băutură ameţitoare ; ci îmi vărsam sufletul înaintea Domnului”. [I Samuel 1 : 15]

Mesajul ei a fost unul de pace, împăciuitor.

Numai un om care ÎL roagă pe Dumnezeu primește o putere interioată dar și o armură prin care nu pot să treacă nici sabia, nici săgețile, nici ciocanul.


Doamne Isuse, dă-mi Te rog frumos harul de-a avea timpul meu devoțional zi de zi, indiferent de cât de multe lucruri sunt de făcut ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :