306 I 2023. ADEVĂRURILE PROFUNDE SAU CINE ZICE ACELA ESTE [1 Samuel 1.14 I Romani 2.21–23 I Romani 6.13]

306 I 2023. ADEVĂRURILE PROFUNDE SAU CINE ZICE ACELA ESTE …

I Podcast I Pasaje Biblice : I Samuel 1 : 14 I Romani 2 : 21 – 23 I Romani 6 : 13 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 2 Noiembrie 2023 I

Un al douăzecilea beneficiu al trăirii prin credință, constă în harul de-a înţelege adevărurile profunde. Astăzi, cu ajutorul Lui Dumnezeu vom nota faptul că : omul acuzator vede de fapt în cel învinuit exact defectele lui. Continue reading „306 I 2023. ADEVĂRURILE PROFUNDE SAU CINE ZICE ACELA ESTE [1 Samuel 1.14 I Romani 2.21–23 I Romani 6.13]”

284 I 2023. [CEARTA] 1. CHIBRITUL APRINS SAU TOT CER ȘI CERT SAU ALEG SĂ IERT [1 Samuel 1.14 I Filipeni 1.17 I 1 Corinteni 11.16]

284 I 2023. [CEARTA] 1. CHIBRITUL APRINS SAU TOT CER ȘI CERT SAU ALEG SĂ IERT ?

I Podcast I Pasaje Biblice : I Samuel 1 : 14 I Filipeni 1 : 17 I I Corinteni 11 : 16 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 11 Octombrie 2023 I

Între oameni pot exista neînțelegeri, datorită celor care de felul lor sunt provocatori de conflicte. Pentru a fi ]n relații bune cu ceilalți, trebuie să fiu tot timpul plin de Duhul Sfânt deoarece EL este asemenea apei care stinge aprinderea mâniei celui care mă atacă prin cuvintele lui iar eu dacă nu sunt atent pot fi asemenea uui butoi cu benzină care nu are nevoie decât de-un chibrit aprins pentru a exploda ! Continue reading „284 I 2023. [CEARTA] 1. CHIBRITUL APRINS SAU TOT CER ȘI CERT SAU ALEG SĂ IERT [1 Samuel 1.14 I Filipeni 1.17 I 1 Corinteni 11.16]”

282 I 2023. OMUL GÂLCEVITOR ȘI OMUL PACIFICATOR [Proverbe 26.20-21 I 1 Samuel 1.14 I Matei 5.9]

282 I 2023. OMUL GÂLCEVITOR ȘI OMUL PACIFICATOR

I Podcast I Pasaje Biblice : Proverbe 26 : 20 – 21 I I Samuel 1 : 14 I Matei 5 : 9 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 09 Octombrie 2023 I

Când ne referim la relațiile dintre oameni, se poate spune că există cel puțin două feluri de oameni, gâlcevitorii sau certăreții care produc conflicte și alții care le sting, deoarece aleg să fie împăciuitori. Continue reading „282 I 2023. OMUL GÂLCEVITOR ȘI OMUL PACIFICATOR [Proverbe 26.20-21 I 1 Samuel 1.14 I Matei 5.9]”