306 I 2023. ADEVĂRURILE PROFUNDE SAU CINE ZICE ACELA ESTE [1 Samuel 1.14 I Romani 2.21–23 I Romani 6.13]

306 I 2023. ADEVĂRURILE PROFUNDE SAU CINE ZICE ACELA ESTE …

I Podcast I Pasaje Biblice : I Samuel 1 : 14 I Romani 2 : 21 – 23 I Romani 6 : 13 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 2 Noiembrie 2023 I

Un al douăzecilea beneficiu al trăirii prin credință, constă în harul de-a înţelege adevărurile profunde. Astăzi, cu ajutorul Lui Dumnezeu vom nota faptul că : omul acuzator vede de fapt în cel învinuit exact defectele lui.

În urmă cu aproape cincizeci de ani, se spunea printre copii o zicală din care redăm numai prima parte : „Cine zice, ăla este … ”. Era un adevăr spus într-un mod foarte simplu, dar este un adevăr foarte profund.


Dacă într-adevăr vreau să îmi schimb viața, trebuie să fiu atent la defectele pe care le văd la alții, deoarece acestea sunt chiar problemele nerezolvate din viața mea !


Este un subiect care a mai fost amintit, dar trebuie readus în atenție pentru a-l trece pe lista cu lucrurile importante de făcut.

În Romani 2 : 21 – 23, apostolul Pavel a scris :

  • tu deci, care înveţi pe alţii, pe tine însuţi nu te înveţi ?
  • Tu, care propovăduieşti : „Să nu furi”, furi ?
  • Tu care zici : „Să nu preacurveşti”, preacurveşti ?
  • Tu, căruia ţi-e scârbă de idoli, le jefuieşti templele ?
  • Tu, care te făleşti cu Legea, necinsteşti pe Dumnezeu prin călcarea acestei Legi ?

Aceste cuvinte arată exact acest adevăr :

Cuvintele prin care-l acuz pe altul, de obicei scot la iveală exact problemele mele interioare.


Până când vei fi beată ? Du-te de te trezeşte !” i-a spus Anei, marele preot Eli (a se vedea I Samuel 1 : 14).

Acesta este un mod de-a certa pe cineva pentru problema pe care vorbitorul crede că o are celălalt, dar noi știm că Eli greșea.

Dar oare chiar așa de mult putem greși când ne bazăm pe presupuneri, pe felul nostru de-a vedea realitatea ?

Da, nu numai că putem greși extrem de mult (prin învinuirile noastre), iar ceea ce spunem să fie nu doar foarte departe de realitate … ci să fie exact invers !

Adică se poate ca de fapt eu să nu fiu treaz din punct de vedere spiritual (și relația mea să nu fie bună cu Dumnezeu) în timp ce acela pe care eu îl acuz pe nedrept … să fie de fapt complet în regulă cu Dumnezeu !


Dar ce s-ar fi întâmplat dacă Ana i-ar fi replicat :

Până când veți fi beat dumneavoastră ? Duceți-vă de vă treziți !

Ana, ar fi avut dreptate din punct de vedere spiritual, dar adevărul este că lucrurile ar fi putut să degenereze, iar Eli poate că ar fi luat cuvintele acestea ca pe-o ofensă. În fond el era preot …


De ce să nu-i răspunzi lui Eli cu aceeași monedă ?


Deoarece tu dacă ești pocăit nu numai că nu folosești … dar nici măcar nu ai deloc astfel de monede !

Atitudinea adoptată pe moment poate stinge chibritul aprins sau poate întărâta focul mâniei celuilalt și să-l facă să ardă mai tare.


Vom încheia prezentul studiu amintind cuvintele scrise în Romani 6 : 13 de apostolul Pavel :

Să nu mai daţi în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca nişte unelte ale nelegiuirii ; ci daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi ; şi daţi lui Dumnezeu mădularele voastre, ca pe nişte unelte ale neprihănirii”.


Doamne Isuse, ajută-mă să văd ceea ce nu am observat până acum în viața mea și să devin conștient că învinuirile aduse altora sunt de fapt chiar problemele mele nerezolvate !

Și dă-mi Te rog harul de-a mi le nota și de-a le elimina din viața mea ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :