305 I 2023. PRIN CREDINȚĂ ÎNȚELEGEM ADEVĂRURILE PROFUNDE [Evrei 11. 3 I Proverbe 2.6 I Daniel 1.17]

305 I 2023. PRIN CREDINȚĂ ÎNȚELEGEM ADEVĂRURILE PROFUNDE

I Podcast I Pasaje Biblice : Evrei 11 : 3 I Proverbe 2 : 6 I Daniel 1 : 17 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 1 Noiembrie 2023 I

De astăzi, cu ajutorul Lui Dumnezeu continuăm studiul despre beneficiile trăirii prin credință, iar un al douăzecilea beneficiu al trăirii prin credință constă în harul de-a înţelege adevărurile profunde.

Iar înțelegerea corectă a ceea ce se întâmplă în anumite situații din viață este foarte importantă, deoarece ne poate salva viața.

În Evrei 11 : 3 scrie că :

Prin credinţă pricepem că lumea a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu, aşa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd”.

Dacă lumea a fost făcută prin Cuvânt înseamnă că ceea ce se vede s-a făcut prin ceea ce se aude, adică prin cuvântul rostit. Este un principiu care ne arată câtă putere are Cuvântul rostit de Dumnezeu și ce important este să rostesc Cuvântul Lui Dumnezeu deoarece așa pot aduce în viața mea exact ceea ce este nevoie.


Pentru „a pricepe”, în greacă este folosit un cuvânt (noeó) care înseamnă : „a percepe, a gândi” sau cum spunem noi de obicei „a înțelege”.

Conform Lexiconului Biblic, a percepe înseamnă :

a aplica efortul mental necesar pentru a ajunge la concluzii”, adică la rezultatul final.

Dar înțelegerea spirituală este un dar, de care au parte doar cei care trăiesc prin credință, credincioșii care ÎL cred pe Dumnezeu în tot ce le spune EL prin Cuvântul Lui, prin Biblie, dar și prin cuvintele rostite prin darurile Duhului Sfânt.

Despre așa ceva scrie în Proverbe 2 : 6 unde împăratul Solomon a notat :

Căci Domnul dă înţelepciune ; din gura Lui iese cunoştinţă şi pricepere”.


Exemplul cel mai cunoscut de primire a înțelepciunii și priceperii este Solomon, care a și scris acest proverb iar o dovadă practică a importanței priceperii, a pătrunderii spirituale, este decizia luată de împăratul Solomon în cazul foarte cunoscut al celor două femei care au venit cu o situație de viață care aparent era fără rezolvare.


Un alt exemplu este în cartea Daniel (capitolul 1 : 17), unde scrie despre Daniel și cei trei prieteni ai lui că : „Dumnezeu a dat acestor patru tineri ştiinţă şi pricepere pentru tot felul de scrieri, şi înţelepciune ; mai ales însă a făcut pe Daniel priceput în toate vedeniile şi în toate visele”.

Inteligenţa depinde de ADN (se primeşte prin naştere), dar priceperea și înţelepciunea sunt un dar care se primeşte de la Dumnezeu, iar de acest cadou omul poate avea parte la orice vârstă, nu depinde foarte mult de primitor, ci mai mult de Dădător, de Dumnezeu !


Ce pot să învăţ din aceste două exemple ?

Exact ce a scris apostolul Iacov :

Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată”. (Iacov 1 : 5)

Căci El dă omului plăcut Lui înţelepciune, ştiinţă şi bucurie ; dar celui păcătos îi dă grija să strângă şi s-adune, ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu !” (Eclesiastul 2 : 26)


Doamne Isuse, dă-mi și mie înțelepciunea de care am nevoie dar și harul de-a avea înțelegerea spirituală a realităților vieții care este atât de necesară în aceste vremuri ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :