286 I 2023. ÎNCLINAȚIA SPRE CEARTĂ ARATĂ SPRE PROBLEMELE DIN INIMĂ [Iacov 3.17 I Iacov 3. 12–18 I Judecători 9.7–15]

286 I 2023. ÎNCLINAȚIA SPRE CEARTĂ ARATĂ SPRE PROBLEMELE DIN INIMĂ

I Podcast I Pasaje Biblice : Iacov 3 : 17 I Iacov 3 : 12 – 18 I Judecători 9 : 7 – 15 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 13 Octombrie 2023 I

Dacă purtarea mea este rea înseamnă că așa este interiorul meu și dacă vreau să fac o schimbare trebuie să accept faptul că răul din afară, vine de fapt din răul interior, deoarece dacă interiorul meu ar fi bun și purtarea ar fi pe măsură adică ar fi mai : „întâi, curată, apoi paşnică, blândă, uşor de înduplecat, plină de îndurare şi de roade bune, fără părtinire, nefăţarnică”. (Iacov 3 : 17)

Apostolul Iacov a scris :

Fraţii mei, poate oare un smochin să facă măsline sau o viţă să facă smochine ? Nici apa sărată nu poate da apă dulce. Cine dintre voi este înţelept şi priceput ? Să-şi arate, prin purtarea lui bună, faptele făcute cu blândeţea înţelepciunii !

Dar, dacă aveţi în inima voastră pizmă amară şi un duh de ceartă, să nu vă lăudaţi şi să nu minţiţi împotriva adevărului. Înţelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. Căci acolo unde este pizmă şi duh de ceartă, este tulburare şi tot felul de fapte rele.

Înţelepciunea care vine de sus este, întâi, curată, apoi paşnică, blândă, uşor de înduplecat, plină de îndurare şi de roade bune, fără părtinire, nefăţarnică. Şi roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace”. (Iacov 3 : 12 – 18)


Credem că nu întâmplător, apostolul Iacov a scris mai întâi despre smochin și apoi despre vița de vie. Ambele soiuri simbolizau două categorii de oameni despre care scrie în Judecători 9 : 7 – 15 unde este notată pilda pe care Iotam a strigat-o :

Ascultaţi-mă, locuitorii Sihemului, şi Dumnezeu să vă asculte !

Copacii au plecat să ungă un împărat şi să-l pună în fruntea lor. Ei au zis măslinului împărăţeşte peste noi !” Dar măslinul le-a răspuns : „Să-mi părăsesc eu untdelemnul meu, care îmi aduce laude din partea lui Dumnezeu şi a oamenilor, ca să mă duc să domnesc peste copaci ?”

Şi copacii au zis smochinului : „Vino, tu, de împărăţeşte peste noi !” Dar smochinul le-a răspuns : „Să-mi părăsesc eu dulceaţa mea şi rodul meu cel minunat, ca să mă duc să domnesc peste copaci ?”

Şi copacii au zis viţei : „Vino, tu, şi domneşte peste noi !” Dar viţa le-a răspuns : „Să-mi părăsesc eu vinul, care înveseleşte pe Dumnezeu şi pe oameni, ca să mă duc să domnesc peste copaci ?”

Atunci toţi copacii au zis spinului : „Vino, tu, şi împărăţeşte peste noi.” Şi spinul a răspuns copacilor : „Dacă, în adevăr, vreţi să mă ungeţi ca împărat al vostru, veniţi şi adăpostiţi-vă sub umbra mea ; altfel, să iasă un foc din spin şi să mistuie cedrii Libanului.” … ”.


Din această pilda se poate să se fi inspirat apostolul Iacov când le-a scris epistola celor din poporul lui (a se vedea Iacov 1 : 1) iar poporul evreau cunoștea foarte bine Vechiul Testament.

În pilda spusă de Iotam, contemporanii lui sunt comparați fie cu copacii fie cu măslinul, smochinul sau vița-de-vie și este evident că se referea la tatăl lui, la frații lui și la el, Iotam fiind asemenea viței care avea nevoie de o susținere, fiind mai mic la vârstă decât frații lui.

În Biblie, pomul fructifer este un simbol pentru omul credincios iar copacul îl simbolizează pe omul nemântuit. În funcție de soi sunt și fructele, deoarece fructele nu sunt produse întâmplătoare ci orice pom va rodi în mod natural doar conform soiului lui.

Iar pentru a putea înțelege ce este în interiorul unui om este suficient să vezi ce „fructe” produce.

Este evident acest adevăr în lumea plantelor, dar în viața de zi ci zi, omul tinde să aibă o părere foarte bună despre el și poate să creadă că starea lui spirituală nu este chiar așa de rea.

Dar cel care este tot pornit pe ceartă are duhul de ceartă în el iar dacă aceasta este starea mea să mă ajute Dumnezeu să-mi fac ordine în interior și să nu mai dau curs părții sălbatice din mine ci să cultiv virtuțile spirituale amintite în Iacov 3 : 17.


Doamne Isuse, dă-mi harul de-a fi un om al păcii. Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :