285 I 2023. CEARTA SAU SCĂDEREA INFLAMABILITĂȚII [Geneza 28.10–17]

285 I 2023. CEARTA SAU SCĂDEREA INFLAMABILITĂȚII

I Podcast I Pasaj Biblic : Geneza 20 : 10 – 17 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 12 Octombrie 2023 I

Investirea în firea pământească va aduce o producție mai mare de fapte ale firii printre care și aprinderea de mânie care se produce foarte ușor ducând la ceartă, dar investirea în sfințenie va aduce o cantitate mai mare de Roadă a Duhului Sfânt din care face parte și îndelunga răbdare.

Cum se mărește cantitatea de „apă vie” din creștin și cum se scade inflamabilitatea, cantitatea de fire pământească sau de „benzină” dacă se poate spune așa (de aprindere și de scânteie care provoacă explozia) din creștin ?

Scăderea concentrației benzinei prin diluarea cu apă duce la scăderea puterii de aprindere și de explozie ceea ce va aduce un impact distructiv mai mic. Cum ?

Prin scoaterea din suflet a cuvintelor și stărilor sufletești etc. care-aduc mânie, supărare, frustrare etc.

Acumularea lor duce la explozii necontrolate când interiorul se umple iar explozia poate afecta pe-um om complet nevinovat care doar era prin zonă. De aceea nu fă colecție de resentimente care cresc concentrația de inflamabilitate a firii poate în cea mai mare măsură.


Inflamabilitate sau putere de stingere, în ce investesc să acumulez mai mult aceea voi și obține !


Cum se produce smerirea sau scăderea concentrației de fire din credincios ? Prin necazuri îndelungate. Să ne amintim doar de Iacov.

În Geneza 28 : 10 – 17 scrie despre el că :

Iacov a plecat din Beer-Şeba şi şi-a luat drumul spre Haran. A ajuns într-un loc unde a rămas peste noapte, căci asfinţise soarele. A luat o piatră de acolo, a pus-o căpătâi şi s-a culcat în locul acela.

Şi a visat o scară rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea până la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau şi se coborau pe scara aceea. Şi Domnul stătea deasupra ei şi zicea :

„Eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău, Avraam, şi Dumnezeul lui Isaac.” Pământul pe care eşti culcat ţi-l voi da ţie şi seminţei tale. Sămânţa ta va fi ca pulberea pământului ; te vei întinde la apus şi la răsărit, la miazănoapte şi la miazăzi ; şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine şi în sămânţa ta.

Iată, Eu sunt cu tine ; te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge şi te voi aduce înapoi în ţara aceasta ; căci nu te voi părăsi, până nu voi împlini ce-ţi spun.”

Iacov s-a trezit din somn şi a zis : „Cu adevărat, Domnul este în locul acesta, şi eu n-am ştiut.” I-a fost frică şi a zis : „Cât de înfricoşat este locul acesta ! Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor !


Cât de mult ne iubeşte Dumnezeu ! Chiar dacă acasă era furtună pentru Esau, din cauza lui Iacov, Dumnezeu a înţeles ce era în sufletul unui tânăr de patruzeci de ani … în prima noapte după ce a plecat de acasă.


„ … aici este poarta cerurilor !” (Geneza 28 : 17)

Pe o poartă se intră într-o casă sau se iese din casă, accesul în această Casă care este o reprezentare a Cerului, făcându-se pe-o scară. Dar îngerii din visul lui Iacov, probabil că nu aveau aripi … exact aşa cum era şi viaţa lui la momentul respectiv.

Iacov trebuia să urce treaptă cu treaptă … Dar deşi nu ştia, deși el se deplasa în jos pe scara vieții de zi cu zi, fiind în procesul coborârii, al smeririi … atunci când avea să se termine zdrobirea interioară, Iacov avea să constate că de fapt a ajuns Sus, în prezența Lui Dumnezeu (din punct de vedere spiritual).


Doamne Isuse, dă-mi harul pocăinței de bunăvoie fără a trebui să am parte de necazuri grele ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :