120. PSALMUL 23 [Psalmul 23]

120. PSALMUL 23

I Podcast I Pasaj Biblic : I Psalmul 23 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 30 Aprilie 2022 I

[În Psalmul 23 avem o scurtă descriere a vieţii de credinţă, cu lipsuri materiale dar şi cu linişte (odihnă) spirituală dar şi cu văi şi duşmani. Cel mai mare duşman al binelui personal nu este însă din exterior ci din interior : carnea / firea pământească, dar cu ajutorul Lui Dumnezeu vom câştiga victoria finală]. Continue reading „120. PSALMUL 23 [Psalmul 23]”

119. NU TE ÎNDEPĂRTA DE DUMNEZEU! [Luca 24.32 şi Apocalipsa 3.14-16]

119. NU TE ÎNDEPĂRTA DE DUMNEZEU !

I Podcast I Pasaje Biblice : I Luca 24 : 32 şi Apocalipsa 3 : 14 – 16 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 29 Aprilie 2022 I

Îngerului Bisericii din Laodiceea scrie-i : „Iată ce zice Cel ce este Amin, Martorul credincios şi adevărat, Începutul zidirii lui Dumnezeu : „Ştiu faptele tale : că nu eşti nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot ! Dar, fiindcă eşti căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura Mea”. (Apocalipsa 3 : 14 – 16)

Continue reading „119. NU TE ÎNDEPĂRTA DE DUMNEZEU! [Luca 24.32 şi Apocalipsa 3.14-16]”

118. ALEGEREA DEPENDENŢEI DE DUMNEZEU [Luca 4.3, 5–13, Geneza 1.28-29]

118. ALEGEREA DEPENDENŢEI DE DUMNEZEU

I Podcast I Pasaje Biblice : I Luca 4 : 3, 5 – 13, Geneza 1 : 28 – 29 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 28 Aprilie 2022 I

Independenţa este sădită în om de la naştere. După Căderea în păcat, dorinţa lui Adam şi-a Evei de-a nu mai depinde de Dumnezeu s-a îndeplinit. Să nu mai ai pe Cineva care să-ţi tot spună ce trebuie să faci, ce drepturi ai şi ce obligaţii. Ce să mănânci …

Continue reading „118. ALEGEREA DEPENDENŢEI DE DUMNEZEU [Luca 4.3, 5–13, Geneza 1.28-29]”

117. ÎNTUNERICUL SPIRITUAL [Luca 7.18-23]

117. ÎNTUNERICUL SPIRITUAL 

I Podcast I Pasaj Biblic : I Luca 7 : 18 – 23 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 27 Aprilie 2022 I

Din punct de vedere spiritual fiecare credincios va avea în viaţă perioade de întuneric în care Dumnezeu nu-i va răspunde la întrebările pe care şi le pune, fiindu-i testată credinţa. Continue reading „117. ÎNTUNERICUL SPIRITUAL [Luca 7.18-23]”

116. REAŞEZAREA VALORILOR SPIRITUALE [Matei 26.30–32, 74–75, Marcu 14.72, Luca 22.61]

116. REAŞEZAREA VALORILOR SPIRITUALE

I Podcast I Pasaj Biblic : I Matei 26 : 30 – 32, 74 – 75, Marcu 14 : 72, Luca 22 : 61 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 26 Aprilie 2022 I

Prin ce poate să vină trezirea la realitate a unui om pentru care Cuvântul Lui Dumnezeu este la un moment dat doar o simplă vorbă ? Continue reading „116. REAŞEZAREA VALORILOR SPIRITUALE [Matei 26.30–32, 74–75, Marcu 14.72, Luca 22.61]”

115. CHRISTOS A ÎNVIAT ! SURPRIZELE HARULUI ! [Marcu 16.1-4]

115. CHRISTOS A ÎNVIAT ! SURPRIZELE HARULUI !

I Podcast I Pasaj Biblic : Marcu 16 : 1 – 4 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 25 Aprilie 2022 I

După ce a trecut ziua Sabatului, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, şi Salome au cumpărat miresme ca să se ducă să ungă trupul lui Isus. În ziua dintâi a săptămânii, s-au dus la mormânt dis-de-dimineaţă, pe când răsărea soarele. Continue reading „115. CHRISTOS A ÎNVIAT ! SURPRIZELE HARULUI ! [Marcu 16.1-4]”

Foaia Creştinului I Nr. 337 I Duminică 24 Aprilie 2022

Foaia Creştinului, Nr. 337 I D. 24 Aprilie 2022

114. CHRISTOS A ÎNVIAT ! [Matei 27.62–66]

114. CHRISTOS A ÎNVIAT !

I Podcast I Pasaj Biblic : Matei 27 : 62 – 66 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 24 Aprilie 2022 I

A înviat Domnul cu adevărat …” (Luca 24 : 34)

Problema necredincioşilor nu constă doar în faptul că nu cred Cuvântul Lui Dumnezeu, ci mai ales în faptul că prin aceasta nu-L cred pe Isus. Continue reading „114. CHRISTOS A ÎNVIAT ! [Matei 27.62–66]”

113. VOI BATE PĂSTORUL II. PĂSTORUL ISUS şi III. CREŞTINII [Matei 26.30-32]

113. VOI BATE PĂSTORUL II. PĂSTORUL ISUS şi III. CREŞTINII

I Podcast I Pasaj Biblic : Matei 26 : 30 – 32 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 23 Aprilie 2022 I

În viaţă Dumnezeu îngăduie unele încercări (chiar lovituri grele) chiar şi în viaţa copilului iubit de EL, probleme care aparent au doar un rol distructiv … dar în realitate Dumnezeu rezolvă multe lucruri prin ceea ce noi numim necazuri, în viaţa celui care are parte de ele. Continue reading „113. VOI BATE PĂSTORUL II. PĂSTORUL ISUS şi III. CREŞTINII [Matei 26.30-32]”

112. VOI BATE PĂSTORUL I. DUMNEZEU [Matei 26.30-32]

112. VOI BATE PĂSTORUL I. DUMNEZEU

I Podcast I Pasaj Biblic : Matei 26 : 30 – 32 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 22 Aprilie 2022 I

După ce au cântat cântarea, au ieşit pe Muntele Măslinilor. Atunci Isus le-a zis : „În noaptea aceasta, toţi veţi găsi în Mine o pricină de poticnire ; căci este scris :
„Voi bate Păstorul, „şi oile turmei vor fi risipite.” Dar, după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea”. (Matei 26 : 30 – 32) Continue reading „112. VOI BATE PĂSTORUL I. DUMNEZEU [Matei 26.30-32]”