120. PSALMUL 23 [Psalmul 23]

120. PSALMUL 23

I Podcast I Pasaj Biblic : I Psalmul 23 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 30 Aprilie 2022 I

[În Psalmul 23 avem o scurtă descriere a vieţii de credinţă, cu lipsuri materiale dar şi cu linişte (odihnă) spirituală dar şi cu văi şi duşmani. Cel mai mare duşman al binelui personal nu este însă din exterior ci din interior : carnea / firea pământească, dar cu ajutorul Lui Dumnezeu vom câştiga victoria finală].

Domnul este păstorul meu : nu voi duce lipsă de nimic.

El mă paşte în păşuni verzi
şi mă duce la ape de odihnă ;
îmi înviorează sufletul
şi mă povăţuieşte pe cărări drepte,
din pricina Numelui Său.

Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii,
nu mă tem de niciun rău, căci Tu eşti cu mine.

Toiagul şi nuiaua Ta mă mângâie.

Tu îmi întinzi masa în faţa potrivnicilor mei ;
îmi ungi capul cu untdelemn,
şi paharul meu este plin de dă peste el.

Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi
în toate zilele vieţii mele,
şi voi locui în Casa Domnului până la sfârşitul zilelor mele.” (Psalmul 23)


Domnul este păstorul meu : nu voi duce lipsă de nimic” (v. 1).

Aşa spunea David în Vechiul Testament, dar în Noul Testament scrie despre unii oameni credincioşi din Vechiul Testament, că :

„ … au fost ucişi cu pietre, tăiaţi în două cu ferăstrăul, chinuiţi ; au murit ucişi de sabie, au pribegit îmbrăcaţi cu cojoace şi în piei de capre, lipsiţi de toate, prigoniţi, munciţi …”. (Evrei 11 : 37)


„ … nu voi duce lipsă de nimic” este total diferit de : „nu duc lipsă de nimic”. Prin „ … nu voi duce lipsă”, David arată speranţa pentru un viitor mai bun, în timpul unui prezent cu nevoi !

În Marcu 2 : 25, avem redate cuvintele Domnului Isus :

„ … Oare n-aţi citit niciodată ce a făcut David, când a fost în nevoie şi când a flămânzit el şi cei ce erau împreună cu el ?

Despre urmaşi ai Domnului Isus scrie că :

Dacă un frate sau o soră sunt goi şi lipsiţi de hrana de toate zilele … ”. (Iacov 2 : 15)

Nu întotdeauna creştinul va avea tot ce îşi doreşte ca om ! Va avea însă tot ce are nevoie din punct de vedere spiritual în timpul şcolii care se numeşte Viaţa pe acest pământ !


El mă paşte în păşuni verzi şi mă duce la ape de odihnă”. (v. 2)

Dar pe acest traseu, puţin mai încolo tot David scrie că există o vale a umbrei morţiiLa un moment dat, David îi spunea lui Ionatan :

„ … viu este Domnul şi viu este sufletul tău, că nu este decât un pas între mine şi moarte.” (I Samuel 20 : 3)


Apoi, tot pe această Cale mai sunt şi duşmani ! Există şi odihna pe acest pământ este drept … dar de ea a beneficiat mai mult Solomon decât David ! În cartea I Împăraţi 5 (versetele 2 – 4) este scris că :

Solomon a trimis vorbă lui Hiram : „Ştii că tatăl meu, David, n-a putut să zidească o Casă Domnului Dumnezeului lui, din pricina războaielor cu care l-au înconjurat vrăjmaşii lui, până ce Domnul i-a pus sub talpa picioarelor lui. Acum Domnul Dumnezeul meu mi-a dat odihnă din toate părţile ; nu mai am nici potrivnic, nici nenorociri !”.

Dumnezeu a împlinit ce i-a promis lui David, pentru Solomon :

Iată că ţi se va naşte un fiu, care va fi un om al odihnei şi căruia îi voi da odihnă, izbăvindu-l din mâna tuturor vrăjmaşilor lui de jur împrejur ; căci numele lui va fi Solomon şi voi aduce peste Israel pacea şi liniştea în timpul vieţii lui.” (I Cronici 22 : 9)

Fiului (lui Solomon) Dumnezeu i-a dat odihna şi liniştea, însă tatăl, (David) a avut multe lupte şi până să ajungă împărat şi după aceea.

Până să ajungă împărat a avut probleme cu Saul, iar după ce a ajuns împărat a avut probleme cu sine însuşi şi cele mai mari probleme le-a avut din cauza lui însuşi deoarece el şi le-a făcut !

Până la urmă pe David Dumnezeu l-a scăpat de Saul şi din prigonit, a ajuns împărat ! Dar de el însuşi nu a putut scăpa … de ceea ce noi numim firea pământească !

Lui Timotei, apostolul Pavel i-a scris ceea ce este valabil şi pentru mine. În I Timotei 6 : 11 – 12 scrie :

Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri, şi caută neprihănirea, evlavia, credinţa, dragostea, răbdarea, blândeţea. Luptă-te lupta cea bună a credinţei ; apucă viaţa veşnică, la care ai fost chemat şi pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori”.


Dumnezeu să ne ajute la aceasta luptă … să ieşim victorioşi ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :