5. Dragostea desăvârşită a aproapelui, Evanghelia după Ioan 15:13

Vapor naufragiatCând a naufragiat vaporul spaniol „Remus” lângă insulele Filipine (la 31 Ianuarie 1889), se aflau pe vapor şi doi misionari cu numele Paul Raymond şi Frater Dorado, care erau singurii dintre călători care nu şi-au perdut capul, ci şi-au păstrat liniştea şi ajutau salvarea.

Unul dintre ei văzând că nu mai era loc în luntriile de salvare, rămase pe vaporul ce se scufunda şi rugându-se în genunchi, aştepta să-l înece valurile. Continue reading „5. Dragostea desăvârşită a aproapelui, Evanghelia după Ioan 15:13”

4. Dragostea către aproapele, 1 Ioan 3:18

Otto_von_LeixnerDragostea creștinească către aproapele se arată în fapte, dar cei mai mulți o arată în cuvinte. Apostolul Ioan scria : „Fiilor mei să nu iubim cu limba, ci cu fapta și cu adevărul”. (I Ioan 3 : 18).

Pentru a putea trece la faptele ajutorării aproapelui, ar trebui să delăturăm din cale diferite piedici, precum sunt și preocupările mici izvorâte din iubirea de sine.

Un scriitor modern, (la vremea scrierii acestei întâmplări … Otto de Leixner, a trăit între 24 Aprilie 1847 şi 12. Aprilie 1907), istoriseşte că mergând odată pe drumul mare împreună cu o fetiță, a văzut un bătrân foarte sărac purtând o coşniță încărcată. Continue reading „4. Dragostea către aproapele, 1 Ioan 3:18”

3. Cum judeca Alexandru cel Mare, Proverbe 14.34

Alexandru cel Mare în Templul din IerusalimOlimpia, (era mama lui Alexandru cel Mare). Ea îi ceru într-o zi fiului său moartea unui nevinovat şi ca să-l înduplece, îi aduse aminte ostenelile şi necazurile sale de mamă.

Altă răsplată, să ceri prea bună mamă, răspunse cu înţelepciune regele, nici o binefacere nu se poate asemăna cu mântuirea unui nevinovat.

Neprihănirea înalţă pe un popor, dar păcatul este ruşinea popoarelor”. (Proverbe 14 : 34) (Sursa foto : ro.wikipedia.org)

12. Împăratul şi ciobanul (Exod 33.19-20)

Păstorul de Julien Dupre (1851-1910)Un împărat din vechime spre sfârșitul vieții porunci sfetnicilor săi ca să-i arate pe Dumnezeu, iar de nu, vor fi greu pedepsiți.

Ei aveau să răspundă în trei zile, dar timpul trecea și ei nu ştiau cum să arate împăratului pe Dumnezeu. Iată însă că un tânăr cioban se angajază el la sarcina de a-i-L arăta pe Dumnezeu.

Bine, zise împăratul, dar bagă de seamă că te joci cu capul

Ciobanul duse pe împărat într-o piață mare și-i arătă soarele. Continue reading „12. Împăratul şi ciobanul (Exod 33.19-20)”

11. Pescarul (Evanghelia după Luca 12:19-20)

BarcaÎntr-o zi, lângă un lac, un pescar stătea la umbră, lângă barca lui şi se odihnea. Un om bogat, care vizita orăşelul tocmai trecea pe-acolo. L-a văzut pe pescarul care stătea şi l-a întrebat :

De ce stai şi te odihneşti ? Pescarul nu s-a deranjat, doar a răspuns :
Am pescuit suficient peşte pentru ziua de astăzi !

Dar dacă ai mai pleca la pescuit, ai putea prinde mai multi peşti, pe care dacă i-ai vinde, ţi-ai putea cumpăra încă o barcă mai mare, ai putea angaja alţi oameni şi ai putea avea bani mai mulţi. Continue reading „11. Pescarul (Evanghelia după Luca 12:19-20)”

10. Testamentul surpriză (Geneza 50.20)

TestamentUn credincios pătimea mult de la un vecin, care era un om rău. În fiecare zi îi făcea tot felul de neajunsuri. Cu toate acestea, pe patul de moarte, credinciosul îi lăsă prin testament vecinului său care-l necăjise de atâta timp, o sumă de bani. A fost întrebat de către cei de aproape ai săi, (care pe bună dreptate erau miraţi) :

– Cum este cu putinţă să faci aşa ceva ?

Pentru că vecinul acesta mi-a făcut un mare bine, răspunse muribundul. Tocmai prin greutăţile ce mi le-a pricinuit, m-a silit să mă deprind cu răbdarea, cu evlavia şi cu rugăciunea, chemând astfel fără încetare pe Domnul, care mi-a făcut parte de puterea şi sprijinul Său. Continue reading „10. Testamentul surpriză (Geneza 50.20)”