3. Cum judeca Alexandru cel Mare, Proverbe 14.34

Alexandru cel Mare în Templul din IerusalimOlimpia, (era mama lui Alexandru cel Mare). Ea îi ceru într-o zi fiului său moartea unui nevinovat şi ca să-l înduplece, îi aduse aminte ostenelile şi necazurile sale de mamă.

Altă răsplată, să ceri prea bună mamă, răspunse cu înţelepciune regele, nici o binefacere nu se poate asemăna cu mântuirea unui nevinovat.

Neprihănirea înalţă pe un popor, dar păcatul este ruşinea popoarelor”. (Proverbe 14 : 34) (Sursa foto : ro.wikipedia.org)