10. Testamentul surpriză (Geneza 50.20)

TestamentUn credincios pătimea mult de la un vecin, care era un om rău. În fiecare zi îi făcea tot felul de neajunsuri. Cu toate acestea, pe patul de moarte, credinciosul îi lăsă prin testament vecinului său care-l necăjise de atâta timp, o sumă de bani. A fost întrebat de către cei de aproape ai săi, (care pe bună dreptate erau miraţi) :

– Cum este cu putinţă să faci aşa ceva ?

Pentru că vecinul acesta mi-a făcut un mare bine, răspunse muribundul. Tocmai prin greutăţile ce mi le-a pricinuit, m-a silit să mă deprind cu răbdarea, cu evlavia şi cu rugăciunea, chemând astfel fără încetare pe Domnul, care mi-a făcut parte de puterea şi sprijinul Său.În viaţă noi am vrea ca Dumnezeu să ne ţină ca într-o seră, în care să avem parte numai de bine, dar nu este aşa ! Chiar dacă nu vom pricepe : De ce-urile existenţei noastre, putem fi încrezători în Dumnezeu !

În Biblie scrie despre Iosif, un om care-a avut parte de rău, nu de la duşmani ci chiar din partea fraţilor săi ! În Geneza 50 : 20 este notat că :

Fraţii lui au venit şi s-au aruncat ei înşişi cu faţa la pământ înaintea lui şi i-au zis : „Suntem robii tăi.” Iosif le-a zis :

„Fiţi fără teamă ; căci sunt eu oare în locul lui Dumnezeu ? Voi, negreşit, v-aţi gândit să-mi faceţi rău : dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceea ce se vede azi, şi anume, să scape viaţa unui popor în mare număr.

Fiţi, dar, fără teamă, căci eu vă voi hrăni, pe voi şi pe copiii voştri.” Şi i-a mângâiat şi le-a îmbărbătat inimile”. Ce-a făcut ? Exact ce scrie în Romani 12 : 21 „Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine”. (Sursa foto : notar.mzl.ro)