Pilda sării sau Cele douăsprezece trepte ale decăderii spirituale. 6) Pretenţii nejustificate sau Oamenii povară (Evanghelia după Matei 25:8)

Cele nechibzuite [gr. mōrai] au zis celor înţelepte : „Daţi-ne din untdelemnul vostru, căci ni se sting candelele”. (Evanghelia după Matei 25 : 8)


I. Pretenţiile nejustificate

Fac puţin dar cer mult … am pretenţii să fiu ajutat, fără să fi îndeplinit nici măcar ceea ce ştiam limpede că eu trebuia să fac ! Îi stresez pe oamenii lui Dumnezeu, deşi ştiu că nu-mi fac nici măcar partea mea. Continue reading „Pilda sării sau Cele douăsprezece trepte ale decăderii spirituale. 6) Pretenţii nejustificate sau Oamenii povară (Evanghelia după Matei 25:8)”

4. Dragostea către aproapele, 1 Ioan 3:18

Otto_von_LeixnerDragostea creștinească către aproapele se arată în fapte, dar cei mai mulți o arată în cuvinte. Apostolul Ioan scria : „Fiilor mei să nu iubim cu limba, ci cu fapta și cu adevărul”. (I Ioan 3 : 18).

Pentru a putea trece la faptele ajutorării aproapelui, ar trebui să delăturăm din cale diferite piedici, precum sunt și preocupările mici izvorâte din iubirea de sine.

Un scriitor modern, (la vremea scrierii acestei întâmplări … Otto de Leixner, a trăit între 24 Aprilie 1847 şi 12. Aprilie 1907), istoriseşte că mergând odată pe drumul mare împreună cu o fetiță, a văzut un bătrân foarte sărac purtând o coşniță încărcată. Continue reading „4. Dragostea către aproapele, 1 Ioan 3:18”