Nr. 189

Cum să reacţionez la batjocură ? Marcu 5:35-43, Luca 16:14-16, Luca 23.35-43

Pentru că vreau să am o viaţă binecuvântată, decid să nu-mi bat joc de nimeni, oricât de neînsemnat mi s-ar părea mie că este acel om !
Proverbe 17 : 5

Cine îşi bate joc de sărac, îşi bate joc de Cel ce l-a făcut ;

cine se bucură de o nenorocire, nu va rămâne nepedepsit”. Continue reading „Cum să reacţionez la batjocură ? Marcu 5:35-43, Luca 16:14-16, Luca 23.35-43”

Nr. 189

Lumea (Ierihonul) sau Ce văd în spatele aparenţelor ? Iosua 2:1-24

În viaţă putem greşi atunci când privim doar la aparenţe, (de exemplu la sexualitatea greşit direcţionată a unei persoane, care niciodată nu a auzit de Isus), ci să vedem în spatele măştii de păcătuitor, pe doritorul de Isus, pentru a-l putea aduce la Mântuitor !

Un astfel de exemplu îl avem în viaţa Domnului Isus, (descris fiind de apostolul Ioan), în Evanghelia după Ioan 4 : 4- 42. Continue reading „Lumea (Ierihonul) sau Ce văd în spatele aparenţelor ? Iosua 2:1-24”

Nr. 189

Învierea lui Lazăr sau Pentru EL toţi sunt vii, Ioan 11:20-28, Luca 20:38

Numai privind viaţa cu ochii Lui Dumnezeu (gândind ca EL), poţi să realizezi că orice lucru rău … îţi face bine !

Chiar şi decesul !

(Un mesaj de mângâiere, de folos la înmormântări)

Evanghelia după Ioan 11 : 20 -28 Continue reading „Învierea lui Lazăr sau Pentru EL toţi sunt vii, Ioan 11:20-28, Luca 20:38”

Nr. 189

Fapte sau vorbe ? Cu cine mă asemăn, cu Isus, cu Maria sau cu Iuda ? (Ioan 12: 1-8)

În Evanghelia după Ioan (capitolul 12 : 3 – 8) scrie că : „Maria a luat un litru cu mir de nard curat, de mare preţ, a uns picioarele lui Isus şi I-a şters picioarele cu părul ei ; şi s-a umplut casa de mirosul mirului.

Unul din ucenicii Săi, Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, care avea să-L vândă, a zis : „De ce nu s-a vândut acest mir cu trei sute de lei şi să se fi dat săracilor ?”

Zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era un hoţ şi, ca unul care ţinea punga, lua el ce se punea în ea. 7 Dar Isus a zis : „Las-o în pace ; căci ea l-a păstrat pentru ziua îngropării Mele. Pe săraci îi aveţi totdeauna cu voi, dar pe Mine nu Mă aveţi totdeauna”. Continue reading „Fapte sau vorbe ? Cu cine mă asemăn, cu Isus, cu Maria sau cu Iuda ? (Ioan 12: 1-8)”

Nr. 189

Un om mâncăcios. Oare ? (Matei 11:18-19)

Căci a venit Ioan, nici mâncând, nici bând, şi ei zic : „Are drac !” A venit Fiul omului mâncând şi bând, şi ei zic :

Iată un om mâncăcios şi băutor de vin, un prieten al vameşilor şi al păcătoşilor !” Totuşi, Înţelepciunea a fost îndreptăţită din lucrările ei”.

(Evanghelia după Matei 11 : 18 – 19) Continue reading „Un om mâncăcios. Oare ? (Matei 11:18-19)”

Nr. 189

Mijlocirea şi Mijlocitorul dintre om şi Dumnezeu : Isus ! (I Ioan 2:1, I Timotei 2:5-6)

Introducere

Mijlocitor este numit cel ce mijloceşte. A mijloci înseamnă :

A stărui pe lângă cineva în favoarea cuiva ; a interveni, a intermedia. ♦ A pune la cale, a înlesni”. (Dex)

Continue reading „Mijlocirea şi Mijlocitorul dintre om şi Dumnezeu : Isus ! (I Ioan 2:1, I Timotei 2:5-6)”

Nr. 189

Calea sau Modul de comportare, 1 Timotei 3:15

Dar, dacă voi zăbovi, să ştii cum trebuie să te porţi în Casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui Viu, Stâlpul şi Temelia adevărului”. (I Timotei 3 : 15)

Pentru ceea ce numim la ora actuală modul de comportare, în Biblie termenul folosit este calea.


Continue reading „Calea sau Modul de comportare, 1 Timotei 3:15”

Nr. 189

Cum trebuie să, (Expresia Biblică), Ioan 12:49, Efeseni 6:20

În Biblie găsim scris cum trebuie :

I. Să vorbim :

Căci Eu n-am vorbit de la Mine însumi, ci Tatăl, care M-a trimis, El însuşi Mi-a poruncit ce trebuie să spun şi cum trebuie să vorbesc”. (Evanghelia după Ioan 12 : 49)

În Efeseni 6 : 20, apostolul Pavel scria : „ … zic, să vorbesc cu îndrăzneală, cum trebuie să vorbesc”.

Coloseni 4 : 4 „ … ca s-o fac cunoscut aşa cum trebuie să vorbesc despre ea”. Tot în această categorie intră şi cum trebuie să răspundem :

Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să ştiţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia”. (Coloseni 4 : 6)

Continue reading „Cum trebuie să, (Expresia Biblică), Ioan 12:49, Efeseni 6:20”

Nr. 189

Scapă-ţi viaţa sau Cum să ajungi pe Munte ? (Geneza 19:1–3, 6, 18–26)

Mântuirea sufletului

După ce i-au scos afară, unul din ei a zis : „Scapă-ţi viaţa ; să nu te uiţi înapoi şi să nu te opreşti în vreun loc din câmpie : scapă la munte, ca să nu pieri”. (Geneza 19 : 17)i

Să privim puţin la contextul imediat, cum s-a ajuns aici ?

Cei doi îngeri au ajuns la Sodoma seara ; şi Lot şedea la poarta Sodomei. Când i-a văzut Lot, s-a sculat, le-a ieşit înainte şi s-a plecat până la pământ. Apoi a zis : Continue reading „Scapă-ţi viaţa sau Cum să ajungi pe Munte ? (Geneza 19:1–3, 6, 18–26)”

Nr. 189

Lucruri de nimic şi ce este de preţ, I Samuel 12:21

Despre lucrurile de nimic şi lucrurile de preţ

În viaţă pot alege să-mi fac pe plac sau să-I fac pe plac Lui Dumnezeu. Ce aleg : voia mea sau voia LUI ? Între ceea ce vrea Dumnezeu şi ce-şi doreşte omul este o mare distanţă.

Devierea de la ţintă (Dumnezeu şi Cerul), adică schimbarea direcţiei de mers, se face treptat, credinciosul de odinioară având alte ţinte ale vieţii de zi cu zi, alte preocupări, dar Dumnezeu în Harul Lui aduce momente ale cercetării Divine. Continue reading „Lucruri de nimic şi ce este de preţ, I Samuel 12:21”

Nr. 189

Un singur lucru, Filipeni 3:13, Luca 10:42, 18:22

Când este vorba de focalizarea pe voia Lui Dumnezeu, putem observa trei categorii de oameni :

1. Marta. Oamenii împrăştiaţi, care fac şi ce trebuie şi ce nu trebuie

Marta era împărţită cu multă slujire, a venit repede la El şi I-a zis : „Doamne, nu-Ţi pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură ? Zi-i, dar, să-mi ajute.” 

Continue reading „Un singur lucru, Filipeni 3:13, Luca 10:42, 18:22”

Nr. 189

Câştiguri şi pierderi sau Domnul a dat (Iov 1:21, Ioan 3:27, II Cronici 25:9)

În viaţă avem parte şi de beneficii neaşteptate dar şi de pagube neaşteptate. De ce ?

Să observăm trei situaţii de viaţă :

I. Domnul a dat fără să-i ceară părerea lui Iov

Era în ţara Uţ un om care se numea Iov. Şi omul acesta era fără prihană şi curat la suflet. El se temea de Dumnezeu şi se abătea de la rău. I s-au născut şapte fii şi trei fete.

Avea şapte mii de oi, trei mii de cămile, cinci sute de perechi de boi, cinci sute de măgăriţe şi un foarte mare număr de slujitori. Şi omul acesta era cel mai cu vază din toţi locuitorii Răsăritului”. (Iov 1 : 1 – 3) Continue reading „Câştiguri şi pierderi sau Domnul a dat (Iov 1:21, Ioan 3:27, II Cronici 25:9)”