Nr. 173

Mijlocirea şi Mijlocitorul dintre om şi Dumnezeu : Isus ! (I Ioan 2:1, I Timotei 2:5-6)

Introducere

Mijlocitor este numit cel ce mijloceşte. A mijloci înseamnă :

A stărui pe lângă cineva în favoarea cuiva ; a interveni, a intermedia. ♦ A pune la cale, a înlesni”. (Dex)

Continue reading „Mijlocirea şi Mijlocitorul dintre om şi Dumnezeu : Isus ! (I Ioan 2:1, I Timotei 2:5-6)”

Nr. 173

Calea sau Modul de comportare, 1 Timotei 3:15

Dar, dacă voi zăbovi, să ştii cum trebuie să te porţi în Casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui Viu, Stâlpul şi Temelia adevărului”. (I Timotei 3 : 15)

Pentru ceea ce numim la ora actuală modul de comportare, în Biblie termenul folosit este calea.


Continue reading „Calea sau Modul de comportare, 1 Timotei 3:15”

Nr. 173

Cum trebuie să, (Expresia Biblică), Ioan 12:49, Efeseni 6:20

În Biblie găsim scris cum trebuie :

I. Să vorbim :

Căci Eu n-am vorbit de la Mine însumi, ci Tatăl, care M-a trimis, El însuşi Mi-a poruncit ce trebuie să spun şi cum trebuie să vorbesc”. (Evanghelia după Ioan 12 : 49)

În Efeseni 6 : 20, apostolul Pavel scria : „ … zic, să vorbesc cu îndrăzneală, cum trebuie să vorbesc”.

Coloseni 4 : 4 „ … ca s-o fac cunoscut aşa cum trebuie să vorbesc despre ea”. Tot în această categorie intră şi cum trebuie să răspundem :

Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să ştiţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia”. (Coloseni 4 : 6)

Continue reading „Cum trebuie să, (Expresia Biblică), Ioan 12:49, Efeseni 6:20”

Nr. 173

Scapă-ţi viaţa sau Cum să ajungi pe Munte ? (Geneza 19:1–3, 6, 18–26)

Mântuirea sufletului

După ce i-au scos afară, unul din ei a zis : „Scapă-ţi viaţa ; să nu te uiţi înapoi şi să nu te opreşti în vreun loc din câmpie : scapă la munte, ca să nu pieri”. (Geneza 19 : 17)i

Să privim puţin la contextul imediat, cum s-a ajuns aici ?

Cei doi îngeri au ajuns la Sodoma seara ; şi Lot şedea la poarta Sodomei. Când i-a văzut Lot, s-a sculat, le-a ieşit înainte şi s-a plecat până la pământ. Apoi a zis : Continue reading „Scapă-ţi viaţa sau Cum să ajungi pe Munte ? (Geneza 19:1–3, 6, 18–26)”

Nr. 173

Lucruri de nimic şi ce este de preţ, I Samuel 12:21

Despre lucrurile de nimic şi lucrurile de preţ

În viaţă pot alege să-mi fac pe plac sau să-I fac pe plac Lui Dumnezeu. Ce aleg : voia mea sau voia LUI ? Între ceea ce vrea Dumnezeu şi ce-şi doreşte omul este o mare distanţă.

Devierea de la ţintă (Dumnezeu şi Cerul), adică schimbarea direcţiei de mers, se face treptat, credinciosul de odinioară având alte ţinte ale vieţii de zi cu zi, alte preocupări, dar Dumnezeu în Harul Lui aduce momente ale cercetării Divine. Continue reading „Lucruri de nimic şi ce este de preţ, I Samuel 12:21”

Nr. 173

Un singur lucru, Filipeni 3:13, Luca 10:42, 18:22

Când este vorba de focalizarea pe voia Lui Dumnezeu, putem observa trei categorii de oameni :

1. Marta. Oamenii împrăştiaţi, care fac şi ce trebuie şi ce nu trebuie

Marta era împărţită cu multă slujire, a venit repede la El şi I-a zis : „Doamne, nu-Ţi pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură ? Zi-i, dar, să-mi ajute.” 

Continue reading „Un singur lucru, Filipeni 3:13, Luca 10:42, 18:22”

Nr. 173

Câştiguri şi pierderi sau Domnul a dat (Iov 1:21, Ioan 3:27, II Cronici 25:9)

În viaţă avem parte şi de beneficii neaşteptate dar şi de pagube neaşteptate. De ce ?

Să observăm trei situaţii de viaţă :

I. Domnul a dat fără să-i ceară părerea lui Iov

Era în ţara Uţ un om care se numea Iov. Şi omul acesta era fără prihană şi curat la suflet. El se temea de Dumnezeu şi se abătea de la rău. I s-au născut şapte fii şi trei fete.

Avea şapte mii de oi, trei mii de cămile, cinci sute de perechi de boi, cinci sute de măgăriţe şi un foarte mare număr de slujitori. Şi omul acesta era cel mai cu vază din toţi locuitorii Răsăritului”. (Iov 1 : 1 – 3) Continue reading „Câştiguri şi pierderi sau Domnul a dat (Iov 1:21, Ioan 3:27, II Cronici 25:9)”

Nr. 173

Alergarea înspre direcţia corectă (Romani 9 : 16, Filipeni 3 : 14)

Alergarea este termenul Biblic pentru umblarea după ceva, cu scopul de-a atinge un anumit obiectiv.  Apostolul Pavel scria despre trei aspecte (voinţa omului, strădaniile personale şi Harul Lui Dumnezeu):

Aşadar, nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă”. (Romani 9 : 16)

În viaţă nu este destul să-mi doresc ceva şi să fac tot ce ţine de mine, contează să am parte şi de harul lui Dumnezeu. Continue reading „Alergarea înspre direcţia corectă (Romani 9 : 16, Filipeni 3 : 14)”

Nr. 173

Şapte adevăruri din cartea Iona (capitolul I) 2. Dumnezeu este Cel care vede (ebr. El Roi)

Şi Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de faţa Domnului. S-a coborât la Iafo şi a găsit acolo o corabie care mergea la Tars.

A plătit preţul călătoriei şi s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de faţa Domnului.

Dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năprasnic şi a stârnit o mare furtună. Corabia ameninţa să se sfărâme”. (Iona 1 : 3 – 4) Continue reading „Şapte adevăruri din cartea Iona (capitolul I) 2. Dumnezeu este Cel care vede (ebr. El Roi)”

Nr. 173

Şapte adevăruri din cartea Iona (capitolul 1) 1. Dumnezeu este drept, Iona 1 : 1 – 4, 13 – 15

Principiul dreptăţii şi al pedepsei Divine

În Iona 1 : 1 – 4, este scris : „Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel : „Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, şi strigă împotriva ei. Căci răutatea ei s-a suit până la Mine !”

Şi Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de faţa Domnului. S-a coborât la Iafo şi a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. Continue reading „Şapte adevăruri din cartea Iona (capitolul 1) 1. Dumnezeu este drept, Iona 1 : 1 – 4, 13 – 15”

Nr. 173

Şapte adevăruri / atribute ale Lui Dumnezeu din cartea Iona (1:1-17)

Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel : „Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, şi strigă împotriva ei. Căci răutatea ei s-a suit până la Mine !”

Şi Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de faţa Domnului. S-a coborât la Iafo şi a găsit acolo o corabie care mergea la Tars.

A plătit preţul călătoriei şi s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de faţa Domnului.
Continue reading „Şapte adevăruri / atribute ale Lui Dumnezeu din cartea Iona (1:1-17)”

Nr. 173

Inima curată înaintea Lui Dumnezeu, Faptele Apostolilor 8:14-25

Apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit Cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru şi pe Ioan. Aceştia au venit la samariteni şi s-au rugat pentru ei, ca să primească Duhul Sfânt. Căci nu Se coborâse încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezaţi în Numele Domnului Isus.

Atunci Petru şi Ioan au pus mâinile peste ei, şi aceia au primit Duhul Sfânt. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani şi a zis : Continue reading „Inima curată înaintea Lui Dumnezeu, Faptele Apostolilor 8:14-25”