Jertfa de pe cruce a Domnului Isus, (II) Trei adevăruri despre moarte [Matei 27.50-56]

Citind pasajul din Evanghelia după Matei 27.50-56, în care este descrisă Jertfa Domnului Isus, putem învăţa trei adevăruri despre moarte.

Isus a strigat iarăşi cu glas tare şi Şi-a dat duhul. Şi îndată perdeaua dinăuntrul Templului s-a rupt în două, de sus până jos, pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis, şi multe trupuri ale sfinţilor care muriseră au înviat. Ei au ieşit din morminte, după învierea Lui, au intrat în sfânta cetate şi s-au arătat multora.

Sutaşul şi cei ce păzeau pe Isus împreună cu el, când au văzut cutremurul de pământ şi cele întâmplate, s-au înfricoşat foarte tare şi au zis : „Cu adevărat, Acesta a fost Fiul lui Dumnezeu !”

Acolo erau şi multe femei care priveau de departe ; ele urmaseră pe Isus din Galileea, ca să-I slujească. Între ele era Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov şi a lui Iose, şi mama fiilor lui Zebedei”. (Matei 27 : 50 – 56)

Adevărul central

Toţi oamenii într-o zi vor muri, fie că vor (şi se pregătesc pentru această plecare şi pentru întâlnirea cu Dumnezeu) fie că nu vor. Pentru a înţelege cine / ce este moartea să observăm trei adevăruri despre moarte.

Moartea este :

1. o persoană,
2. o realitate,
3. o virgulă nu un punct.


1. Moartea este o persoană

Moartea merge numai la cel după care este trimisă la timpul şi în locul hotărât de Dumnezeu. Dar din punctul de vedere omenesc, moartea este o realitate care nu poate fi evitată. Dar aducând doar încheierea unei etape, eu trebuie să fiu pregătit oricând pentru (ceea ce urmează după), pentru momentul plecării de pe pământ şi-al întâlnirii cu Dumnezeu !

În Vechiul Testament, este amintit în special efectul trecerii Morţii pe la o persoană şi anume decesul ei (ceea ce omul de pe pământ numeşte moartea persoanei respective).

Să observăm ce găsim scris despre un om care a ştiut că mai are puţin până la plecarea de pe pământ :

  • Deuteronom 31 : 27 „Căci eu îţi cunosc duhul tău de răzvrătire şi încăpăţânarea ta cea mare. Dacă vă răzvrătiţi voi împotriva Domnului cât trăiesc eu încă în mijlocul vostru, cu cât mai răzvrătiţi veţi fi după moartea mea !
  • Deuteronom 31 : 29 „Căci ştiu că după moartea mea vă veţi strica şi vă veţi abate de la calea pe care v-am arătat-o ; şi în cele din urmă vă va ajunge nenorocirea, dacă veţi face ce este rău înaintea Domnului, până acolo încât să-L mâniaţi prin lucrul mâinilor voastre”.
  • Deuteronom 33 : 1 „Iată binecuvântarea cu care Moise, omul lui Dumnezeu, a binecuvântat pe copiii lui Israel, înainte de moartea lui”.
  • Iosua 1 : 1 „După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise …”.

Trebuie să facem însă o demarcaţie între cele două sensuri ale cuvântului moarte şi să observăm că este o mare diferenţă între persoana numită Moartea şi rezultatul lucrării ei (care este moartea persoanei după care este trimisă).

În Apocalipsa (6 : 8), apostolului Ioan i se descoperă că Moartea este o persoană :

M-am uitat şi iată că s-a arătat un cal gălbui. Cel ce stătea pe el se numea Moartea, şi împreună cu el venea după el Locuinţa morţilor. Li s-a dat putere peste a patra parte a pământului, ca să ucidă cu sabia, cu foamete, cu molimă şi cu fiarele pământului”.

Cineva compara moartea cu o combină care seceră, (adună recolta) şi Locuinţa morţilor cu remorca în care este strânsă recolta. Omul moare, dar foarte important este unde ajunge dincolo


2. Moartea este o realitate care nu poate fi evitată, dar mântuirea (asigurarea accesului în Cer după deces) poate fi obţinută numai prin Jertfa Domnului Isus

Pot accepta moartea ca fiind voia Lui Dumnezeu sau mă pot să mă împotrivesc voii Lui ţinând la voia mea. În cazul apariţiei unei boli incurabile (de exemplu), credinciosul se poate pregăti de plecarea spre Cer, sau poate căuta să o amâne cât de mult se poate, crezând că ceea ce tocmai i se întâmplă vine din partea celui rău.


3. Moartea este o virgulă, nu un punct

Isus a strigat iarăşi cu glas tare şi Şi-a dat duhul”. (Matei 27 : 50)

Cu vremea, săracul a murit ; şi a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. A murit şi bogatul, şi l-au îngropat. Pe când era el în Locuinţa morţilor, în chinuri, şi-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avraam şi pe Lazăr în sânul lui … ”. (Luca 16 : 22 – 23)

Moartea fiind imprevizibilă, trebuie să fiu pregătit oricând pentru momentul plecării de pe pământ şi-al întâlnirii cu Dumnezeu !

Omul spune ceea ce observă :

Şi-a dat Duhul” (lit. Şi-a lăsat duhul să plece) şi este un adevăr.

Dar din Cer acelaşi adevăr este privit dintr-o perspectivă cu totul diferită (moartea este văzută cu totul altfel).

Despre un credincios care s-a pregătit pentru întâlnirea cu Dumnezeu, probabil că se spune că :

Şi-a lăsat trupul pe pământ şi a venit în sfârşit acasă … a început şi el veşnicia !

Se spune că la ora actuală moartea are un procentaj de reuşită de sută la sută … problema nu este decesul, ci faptul că unii oamenii pleacă de pe pământ (mor) dar nu sunt pregătiţi pentru ceea ce urmează după moarte : întâlnirea cu Dumnezeu, (nu se pregătesc corespunzător pentru întâlnirea decisivă … cu Dumnezeu, pentru momentul din care află adevărul cu privire la locul în care vor ajunge pentru veşnicie) !

În Amos 4 : 12 scrie :

De aceea, îţi voi face astfel, Israele – şi fiindcă îţi voi face astfel, pregăteşte-te să întâlneşti pe Dumnezeul tău, Israele !


STUDII ASEMĂNĂTOARE :