Corneliu sau Virtuţi (discipline spirituale) care deschid cerul [Faptele Apostolilor 10.1-8]

Cum să deschid Cerul ?

Introducere

În Ioan (1 : 51) Domnul Isus le-a promis ucenicilor Lui :

Adevărat, adevărat vă spun că, de acum încolo, veţi vedea cerul deschis şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi coborându-se peste Fiul omului”.

În Cezareea era un om cu numele Corneliu, sutaş din ceata de ostaşi numită „Italiana”.

Omul acesta era cucernic şi temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului şi se ruga totdeauna lui Dumnezeu.

Pe la ceasul al nouălea din zi, a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu că a intrat la el şi i-a zis [a auzit]:

„Cornelie !” Corneliu s-a uitat ţintă la el, s-a înfricoşat şi a răspuns : „Ce este, Doamne ?” Şi îngerul i-a zis : „Rugăciunile şi milosteniile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu, şi El Şi-a adus aminte de ele.

Trimite acum nişte oameni la Iope şi cheamă pe Simon, zis şi Petru. El găzduieşte la un om numit Simon tăbăcarul, a cărui casă este lângă mare: acela îţi va spune ce trebuie să faci.”

Cum a plecat îngerul care vorbise cu el, Corneliu a chemat două din slugile sale şi un ostaş cucernic din aceia care-i slujeau în tot timpul ; şi, după ce le-a istorisit totul, i-a trimis la Iope”. (Faptele Apostolilor 10 : 1 – 8)


Adevărul central

Corneliu era :

 1. un om care
 2. trăia după voia Lui Dumnezeu (dădea viaţă Cuvântului / practica atât cât ştia el din Cuvânt, fiind cucernic, temător de Dumnezeu şi ascultător) iar
 3. rezultatele unei astfel de trăiri au venit la un moment dat (vedenia, botezul în Duhul Sfânt, deschiderea lumii spirituale).

Omul, trăirea lui şi rezultatele vieţii de jertfire ! Caracterul (ce sunt), faptele (ce fac) … şi apoi urmează recolta vieţii de credincioşie (deschiderea Cerului, botezul în Duhul Sfânt, accesul către darurile Duhului Sfânt … ) !


I. Omul (Corneliu atunci, sau azi oricare cititor al acestui mesaj Biblic)

Luca a notat că :

În Cezareea era un om cu numele Corneliu, sutaş din ceata de ostaşi numită „Italiana”. (Fapte 10 : 1)

1. Omul

 • A. Ce înseamnă să fii om ?
 • B. Fiţi oameni. Cui le sunt spuse aceste cuvinte ? Este evident că apostolul le scrie unor oameni … să fie oameni! (Om sunt … dar mă pot comporta ca o fiară ! Un exemplu de comportament inuman : avortul) !

2. Fiarele (neomul este comparat în Biblie cu animalele sălbatice)

3. Exemple de oameni adevăraţi (cum sunt, cum se comportă etc.) :

 • Iosif (Luca 23 : 50 – 51)
 • Ioan Botezătorul (Ioan 1 : 6)
 • Domnul Isus (Ioan 1 : 30, Faptele Apostolilor 2 : 22 – 24)
  • Un om al Lui Dumnezeu :
   • spune cuvinte profetice (Ioan 4 : 29)
   • spune adevărul (Ioan 8 : 40)
   • este bun (Ioan 7 : 12).

II. Trăirea omului adevărat (disciplinele spirituale)

În Cezareea era un om cu numele Corneliu, sutaş din ceata de ostaşi numită „Italiana”. Omul acesta era cucernic şi temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului şi se ruga totdeauna lui Dumnezeu …

Cum a plecat îngerul care vorbise cu el, Corneliu a chemat două din slugile sale şi un ostaş cucernic din aceia care-i slujeau în tot timpul ; şi, după ce le-a istorisit totul, i-a trimis la Iope”. (Fapte 10 : 1 – 2, 7 – 8)


1. Cucernic sau Puterea exemplului personal (milostenia / dărnicia, rugăciunile etc.)
2. Temător de Dumnezeu (Faptele apostolilor 5 : 29)
3. Ascultător de Dumnezeu sau răzvrătit ? (Numeri 16 : 19 – 33, Isaia 59 : 12 – 14)


III. Rezultatele vieţii de jertfire (deschiderea Cerului)

Pe la ceasul al nouălea din zi, a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu că a intrat la el şi i-a zis : „Cornelie !” Corneliu s-a uitat ţintă la el, s-a înfricoşat şi a răspuns : „Ce este, Doamne ?” Şi îngerul i-a zis : „Rugăciunile şi milosteniile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu, şi El Şi-a adus aminte de ele.

Trimite acum nişte oameni la Iope şi cheamă pe Simon, zis şi Petru. El găzduieşte la un om numit Simon tăbăcarul, a cărui casă este lângă mare : acela îţi va spune ce trebuie să faci”. (Faptele Apostolilor 10 : 3 – 6)


Descoperirile spirituale, (a se vedea I Corinteni 12 : 7 unde termenul folosit este arătarea Duhului ; ceea ce numai Duhul Sfânt poate arăta de dincolo) sunt valabile şi la ora actuală.

Orice credincios sincer ştie că :

1. Este o necesitate să aibă parte de confirmarea Divină !
2. Adevăratul creştin acţionează, are fapte nu se opreşte doar la vorbe (Marcu 14 : 3 – 9, Ioan 12 : 4 – 8, Matei 7 : 21 – 22) ;
3. Pentru a ajunge omul Lui Dumnezeu orice om trebuie să înceapă de undeva, aşa că va începe prin a face ceea ce ştie şi ceea ce poate (milostenie, fapte bune, rugăciune etc.) ; aşa a început şi Corneliu (omul care nu-L cunoştea pe Domnul Isus) căutarea lui după Dumnezeu) …


Concluzie :

Contează foate mult să fiu :

 • om al Lui Dumnezeu, iar dacă
 • trăiesc cu adevărat după voia Lui Dumnezeu să fiu convins că un rezultat al vieţii de jertfire constă şi în
 • deschiderea cerului, (în pătrunderea în domeniul spiritual, al darurilor Duhului Sfânt) !

Pot să mă întreb (să îmi verific viaţa de credinţă) :

 • Ce fel de caracter am (ce sunt) ?
 • Ce fapte am (ce fac) ?
 • Ce deschidere spirituală am ?