Cum îmi trăiesc viaţa ? [Marcu 12.35-40]

Pe când învăţa pe norod în Templu, Isus a zis : „Cum zic cărturarii că Hristosul este fiul lui David ? Însuşi David, fiind insuflat de Duhul Sfânt, a zis : „Domnul a zis Domnului meu : „Şezi la dreapta Mea, până voi pune pe vrăjmaşii Tăi sub picioarele Tale.” Deci chiar David Îl numeşte Domn ; atunci cum este El fiul lui ?” Şi gloata cea mare Îl asculta cu plăcere.

În învăţătura pe care le-o dădea, Isus le zicea : „Păziţi-vă de cărturari, cărora le place să umble în haine lungi şi să le facă lumea plecăciuni prin pieţe. Ei umblă după scaunele dintâi în sinagogi şi după locurile dintâi la ospeţe ; casele văduvelor le mănâncă şi fac rugăciuni lungi de ochii lumii. O mai mare osândă va veni peste ei”. (Marcu 12 : 35 – 40)


Pot să-mi ratez viaţa, trăind-o cu Biblia în mână ? Da, dacă am :

  1. o învăţătură (hermeneutică) greşită,
  2. un comportament greşit, precum şi
  3. obiective greşite … (omul / modelul şi trăirea lui)

Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici ! Pentru că voi înconjuraţi marea şi pământul ca să faceţi un tovarăş de credinţă ; şi, după ce a ajuns tovarăş de credinţă, faceţi din el un fiu al gheenei, de două ori mai rău decât sunteţi voi înşivă”. (Matei 23 : 15)

Aşa trăiau cărturarii, dar eu ?

Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis : „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin”. (Matei 28 : 18 – 20)


Pot să fac un tur al vieţii mele pentru a observa / a analiza :

  1. ce învăţătură dau celor din jur,
  2. ce fel de model sunt prin viaţa mea (cum mă comport în Biserică, acasă, în lume) şi
  3. ce obiective am pentru viaţa de pe acest pământ ?

I. Învăţătura

Pe când învăţa pe norod în Templu, Isus a zis : „Cum zic cărturarii că Hristosul este fiul lui David ? Însuşi David, fiind insuflat de Duhul Sfânt, a zis : „Domnul a zis Domnului meu :
„Şezi la dreapta Mea, până voi pune pe vrăjmaşii Tăi sub picioarele Tale.” Deci chiar David Îl numeşte Domn ; atunci cum este El fiul lui ?” Şi gloata cea mare Îl asculta cu plăcere”. (Marcu 12 : 35 – 37)

Cum îşi trăiau viaţa cărturarii ? Ce învăţătură dădeau ?

Deci chiar David Îl numeşte Domn ; atunci cum este El fiul lui ? Domnul Isus a pus întrebarea dar nu a dat şi răspunsul … Hristosul era chiar EL. David vorbea despre EL. Era cumva exact ca atunci când fraţii lui Iosif îi spuneau lui despre el … că a murit ! El Cel Viu !

Până voi veni, ia seama bine

  • la citire,
  • la îndemnare şi
  • la învăţătura pe care o dai altora”. (I Timotei 4 : 13)

Dacă învaţă cineva pe oameni învăţătură deosebită, şi nu se ţine de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Isus Hristos şi de învăţătura care duce la evlavie … ”. (I Timotei 6 : 3)

Învăţătura pe care o dau poate fi bună sau poate fi greşită. Domnul Isus a spus :

Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învăţătura este de la Dumnezeu sau dacă Eu vorbesc de la Mine”. (Ioan 7 : 17)II. Comportamentul (prin trăirea mea ce fel de model sunt ?)

În învăţătura pe care le-o dădea, Isus le zicea : „Păziţi-vă de cărturari, cărora le place să umble în haine lungi şi să le facă lumea plecăciuni prin pieţe.
Ei umblă după scaunele dintâi în sinagogi şi după locurile dintâi la ospeţe”. (Marcu 12 : 38 – 39)

(Comportament : „Fel de a se purta, a se manifesta, într-un anumit fel”).

Cum îşi trăiau viaţa cărturarii, ce fel de comportamnt aveau ? Dar eu, ce îi învăţ pe cei care mă respectă, (pentru cei care sunt un model) ce fel de viaţă am şi ce ţeluri urmăresc / mi-am propus ?

Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh”. (Matei 28 : 19)


Să observăm un exemplu (cum comportamentul influenţează viaţa celor din jur) :

Într-o zi, Isus Se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii Lui I-a zis : „Doamne, învaţă-ne să ne rugăm, cum a învăţat şi Ioan pe ucenicii lui”. (Luca 11:1)

Ucenicul este o : „1. Persoană (tânără) care învață o meserie urmând o școală profesională ori care se obligă să urmeze cursurile de formare profesională și să muncească în subordinea unui angajator, cu care a încheiat un contract de ucenicie la locul de muncă. 2. Adept și continuator al unui savant, al unui filosof, al unui artist ; p. ext. începător într-o activitate ; discipol, elev”. (Dex, 2009)

Calfă : „(În orînduirea feudală și în mica producție meșteșugărească din orînduirea capitalistă) Lucrător care primește o calificare într-o meserie sau în comerț după terminarea perioadei de ucenicie și care, în timpul breslelor, era obligat să lucreze încă un anumit timp la patronul său pentru o leafă mică”. DLRLC (1955-1957)

Calfa îi arăta ucenicului ce să facă şi cum să facă … trebuia să-l xeroxeze, să-i fure meseria … să-i arate la ce e bun şi la ce nu e bun ! (Punctele tari şi punctele slabe)

Şi creştinismul se învaţă …


III. Obiectivele pe care mi le-am propus (pentru ce trăiesc pe acest pământ ?)

„ … casele văduvelor le mănâncă şi fac rugăciuni lungi de ochii lumii. O mai mare osândă va veni peste ei”. (Marcu 12 : 40)

Unii cărturari îşi trăiau viaţa având ca biectiv îmbogăţirea … al meu care este ?