Forma de evlavie [2 Timotei 3.1-8]

Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, neîmblânziţi, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngâmfaţi ; iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu ; având doar o formă de evlavie [gr. eusebeia], dar tăgăduindu-i puterea.

Depărtează-te de oamenii aceştia.

Sunt printre ei unii care se vâră prin case şi momesc pe femeile uşuratice, îngreuiate de păcate şi frământate de felurite pofte, care învaţă întotdeauna, şi nu pot ajunge niciodată la deplina cunoştinţă a adevărului.

După cum Iane şi Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot aşa şi oamenii aceştia se împotrivesc adevărului, ca unii care sunt

 • stricaţi la minte şi
 • osândiţi în ce priveşte credinţa”. (II Timotei 3 : 1 – 8)

Introducere

Termenul folosit în greacă pentru evlavie este eusebeia. Provine din „bine” și sébomai „a venera, a omagia”. Un sinonim este pietatea („sentimentul de respect profund”, de reverenţă faţă de Dumnezeu).

Adevărul central

În viaţă avem de-a face cu oameni care par a fi evlavioşi (care în aparenţă sunt foarte credincioşi), dar sub masca de sfinţenie se ascunde un caracter îndoielnic, plin de defecte.

Problema lor este că vor să profite de pe urma impresiei produse în ceilalţi, masca fiind pusă intenţionat pentru a putea pătrunde între creştinii adevăraţi, cu scopul de-a distruge.

Faţă de astfel de oameni trebuie ţinută distanţa, ei fiind o cauză pierdută. Poate cel mai bun termen care-i defineşte este : lupi în haină de oaie (a se vedea Matei 7 : 15, Fapte 20 : 29).


Să observăm ce spune apostolul Pavel despre oamenii care au o formă de evlavie dar nu au şi evlavia (fondul) :

I. cum par a fi ?

 • foarte religioşi

II. cum sunt în realitate :

 1. au mari probleme iar lista problemelor pe care le au este mare, dar problema lor cea mai mare este că :
  • se prefac a fi evlavioşi şi
  • contestă puterea lui Dumnezeu,
 2. profită de cei vulnerabili,
 3. se împotrivesc adevărului Lui Dumnezeu, fiind
  • stricaţi la minte şi
  • osândiţi (condamnaţi) deja.

III. cum să te comporţi cu ei / faţă de ei ?

 • ţine distanţa de siguranţă.

Concluzie :

Cum se prezintă de fapt oamenii care au forma de evlavie ? Arată ca o oaie, dar se comportă ca un lup. Sunt foarte alunecoşi şi trebuie avut grijă ca să fie ţinuţi la distanţă …