41. CÂT DE MARE ESTE EFECTUL MIJLOCIRII ÎN RUGĂCIUNE ? [Iacov 5.16-18]

41. CÂT DE MARE ESTE EFECTUL MIJLOCIRII ÎN RUGĂCIUNE ?

Podcast I Pasaj Biblic : Iacov 5 : 16 – 18 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 10 Februarie 2022 I

În pasajul Biblic amintit mai sus scrie : „Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.
Ilie era un om supus aceloraşi slăbiciuni ca şi noi ; şi s-a rugat cu stăruinţă să nu plouă, şi n-a plouat deloc în ţară trei ani şi şase luni. Apoi s-a rugat din nou, şi cerul a dat ploaie, şi pământul şi-a dat rodul”.

Să observăm care este efectul mijlocirii în douăsprezece situaţii de viaţă


Mijlocirea aduce :

1. vindecare. În Geneza 20 : 17 spune că :

Avraam s-a rugat lui Dumnezeu, şi Dumnezeu a însănătoşit pe Abimelec, pe nevasta şi roabele lui, aşa că au putut să nască”.


2. puterea de-a zămisli. În Geneza 25 : 21 scrie că :

Isaac s-a rugat Domnului pentru nevasta sa, căci era stearpă ; şi Domnul l-a ascultat : nevasta sa, Rebeca, a rămas însărcinată”.


3. iertare. În Numeri 11 : 2 scrie că :

Poporul a strigat către Moise. Moise s-a rugat Domnului, şi focul s-a stins”.


4. [o] minune. I Împăraţi 13 : 6 scrie că :

Atunci împăratul a luat cuvântul şi a zis omului lui Dumnezeu : „Roagă-te Domnului Dumnezeului tău şi cere-I să-mi pot trage mâna înapoi.” Omul lui Dumnezeu s-a rugat Domnului, şi împăratul a putut să-şi tragă înapoi mâna, care s-a făcut sănătoasă ca mai înainte”.


5. o vedere spirituală corectă. În cartea II Împăraţi 6 : 17 scrie că :

Elisei s-a rugat şi a zis : „Doamne, deschide-i ochii să vadă.” Şi Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de cai şi de care de foc împrejurul lui Elisei”.


6. eliberare. În cartea II Împăraţi 13 : 4 – 5 spune că :

Ioahaz s-a rugat Domnului. Domnul l-a ascultat, căci a văzut apăsarea sub care ţinea împăratul Siriei pe Israel, şi Domnul a dat un izbăvitor lui Israel. Copiii lui Israel au scăpat din mâinile sirienilor şi au locuit în corturile lor ca mai înainte”.


7. iertarea şi reabilitarea vieţii unui om (împăratul Manase) după ani îndelungaţi de trăire în păcat. În cartea II Cronici 33 : 12 – 13 scrie :

Când a fost la strâmtorare, s-a rugat Domnului Dumnezeului lui şi s-a smerit adânc înaintea Dumnezeului părinţilor săi. I-a făcut rugăciuni ; şi Domnul, lăsându-Se înduplecat, i-a ascultat cererile şi l-a adus înapoi la Ierusalim în împărăţia lui. Şi Manase a cunoscut că Domnul este Dumnezeu”.


8. revenirea la viaţa binecuvântată pentru cel care se roagă pentru alţii. În cartea Iov 42 : 10 scrie că :

Domnul a adus pe Iov iarăşi în starea lui de la început, după ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi. Şi Domnul i-a dat înapoi îndoit decât tot ce avusese”.


9. salvarea omului care nu mai are nicio şansă de viaţă. În cartea Iona 2 : 1, 10 scrie :

Iona s-a rugat Domnului Dumnezeului său din pântecele peştelui … Domnul a vorbit peştelui, şi peştele a vărsat pe Iona pe pământ”.

Poate nu ne-am gândit la faptul că peştele L-a ascultat pe Dumnezeu, şi a făcut exact ce i-a poruncit Dumnezeu să facă. Dacă-l vărsa pe Iona în mare, tot nu se realiza mare lucru dimpotrivă era mai rău pentru Iona !


10. poate aduce învierea din morţi. Faptele Apostolilor 9 : 40

Petru a scos pe toată lumea afară, a îngenuncheat şi s-a rugat ; apoi, s-a întors spre trup şi a zis : „Tabita, scoală-te !” Ea a deschis ochii şi, când a văzut pe Petru, a stat în capul oaselor”.


11. vindecare pe loc. În Faptele Apostolilor 28 : 8 scrie că :

Tatăl lui Publius zăcea atunci în pat, bolnav de friguri şi de urdinare. Pavel s-a dus la el, s-a rugat, a pus mâinile peste el şi l-a vindecat”.


12. secetă şi ploaie. [În] Iacov 5 : 17 – 18 scrie :

Ilie era un om supus aceloraşi slăbiciuni ca şi noi ; şi s-a rugat cu stăruinţă să nu plouă, şi n-a plouat deloc în ţară trei ani şi şase luni. Apoi s-a rugat din nou, şi cerul a dat ploaie, şi pământul şi-a dat rodul”.


Având în vedere că ÎL rugăm pe Dumnezeu, pe Cel ce poate totul (a se vedea Iov 42 : 2), răspunsul la întrebarea :

Cât de mare este efectul mijlocirii în rugăciune ?” este :

Tot ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune, veţi primi.” (Matei 21 :22)


În final să facem o rugăciune bazată pe Efeseni 6 : 18

Doamne Isuse, ajută-mă să fac în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Dă-mi harul să veghez la aceasta, cu toată stăruinţa, şi să-i aduc în rugăciune pe toţi credincioşii de pretutindeni ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :