42. ARMATA FĂRĂ … ARME ! [I Samuel 13.19-22]

42. ARMATA FĂRĂ … ARME !

Podcast I Pasaj Biblic : I Samuel 13 : 19 – 22 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 11 Februarie 2022 I

În viaţă putem face greşeala de-a depinde de alţii. La începutul domniei împăratului Saul, oamenii aveau unelte pentru lucrul pământului şi pentru animale, dar nu avea cine să le ascută, iar la o vreme fierul se tocea şi în I Samuel 13 : 19 scrie că :

În toată ţara lui Israel nu se găsea niciun fierar; căci filistenii ziseseră : „Să împiedicăm pe evrei să-şi facă săbii sau suliţe”.

Iar concluzia este următoarea :

Şi aşa s-a întâmplat că în ziua luptei nu era nici sabie, nici suliţă în mâinile întregului popor care era cu Saul şi Ionatan : nu avea decât Saul şi fiul său Ionatan”. (I Samuel 13 : 22)

Saul nu a fost preocupat de echiparea armatei lui cu arme, era prea ocupat pentru a conduce şi a fi cineva. După ce fiul său a învins arata filisteană ştirea oficială, (sau cum am spune astăzi, comunicatul de presă), suna altfel de cum era adevărul şi anume deşi :

Ionatan a bătut tabăra filistenilor care era la Gheba, şi filistenii au auzit lucrul acesta. Saul a pus să sune cu trâmbiţa prin toată ţara, zicând :

„Să audă evreii lucrul acesta !” Tot Israelul a auzit zicându-se : „Saul a bătut tabăra filistenilor, şi Israel s-a făcut urât filistenilor.” (I Samuel 13 : 3 şi 4)

Una era realitatea, (pe care duşmanul o ştia foarte bine, fiindcă ştia de cine a fost învins) şi cu totul altceva s-a anunţat la ştiri în poporul lui Dumnezeu !

Saul era împărat de puţină vreme şi dorea să se ştie despre victoria repurtată, numai că ceea ce s-a transmis pe cale oficială nu a fost adevărul, exact cum avea să scrie peste ani proorocul Isaia :

Adevărul s-a făcut nevăzut … ”. (Isaia 59 : 15)

Şi astăzi cel căzut din locul lui (Satana), face exact acelaşi lucru. Caută ca Adevărul despre victoria Fiului Lui Dumnezeu de pe cruce să nu fie cunoscut. Să se audă o formă de Evanghelie, de Veste Bună, dar ea să fie deformată !


Oricum probabil că pentru Saul adevărul era pe aproape, (în familie) şi ce mai conta că la rubrica : Învingător, în loc de Ionatan a fost scris Saul !

Devierea de la adevăr la început putea fi mică, iar ei (în fond) aveau acelaşi nume de familie, doar prenumele era diferit ! Numai că, în lucrurile spirituale, există ori adevăr ori minciună ; nu avem nicio stare intermediară !

Poate este o atenţionare bună, pentru cei care prea iau în serios mass-media, sau folosind terminologia Biblică :

Nu lua nici tu seama la toate vorbele care se spun … !” (Eclesiastul 7 : 21)

Nu tot ce se spune este adevărat, deşi poate avea o urmă de adevăr, fiindcă ştirile sunt făcute să fie credibile. Sfatul Eclesistului poate fi evidenţiat printr-o observaţie :

S-ar putea să auzi ce nu ţi-ar place să auzi. Există şi adevăruri supărătoare”.


Şi azi există cel rău, duşmanul care-şi doreşte să lupte cu o armată care nu are nici sabie, nici suliţă. O armată de agricultori şi zootehnişti, de oameni preocupaţi în special de lucrurile lumii acesteia, care nu se îngrijesc deloc de apărarea lor (din punct de vedere spiritual).

Evreii nu aveau arme, nu aveau curaj dar aveau împărat, altfel spus, au putut să facă alegeri greşite, pe care însă Domnul le-a respectat …

„ … în ziua luptei” Evreii au fost nepregătiţi dar nouă apostolul Pavel ne–a scris clar, că fiecare zi din viaţă este o zi rea, o zi în care răul ne vrea răul. Rămân în picioare şi nu sunt loviţi, doar cei care se echipează într-un mod corespunzător. Cu ce ?

Răspunsul este notat în Efeseni 6 : 13 – 18

De aceea, luaţi toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul.

Staţi gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii.

Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău.

Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii …”.


Iar în lupta de zi cu zi nu suntem singuri niciodată, Domnul Isus a promis :

„ … Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele …”. (Matei 28 : 20)

Dumnezeu este Cel care ne dă zilnic asigurarea că este cu noi. Cine este EL ?

Domnul este un războinic viteaz : numele Lui este Domnul”. (Exod 15 : 3)

Iar cei ce-L au pe Isus ca Domn (ca Stăpân) ÎL au automat şi ca Mântuitor ! Aşa că biruinţa este asigurată … dacă ne supunem Domnului Isus.


Aceasta este lupta de zi cu zi, să stau în ascultare faţă de Dumnezeu indiferent de ce se întâmplă !

Încheiem cu două versete din Psalmul 118 : 24 – 25

Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul : să ne bucurăm şi să ne înveselim în ea ! Doamne, ajută ! Doamne, dă izbândă !” Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :