43. NOI CEI DIN 2022 [1 Împăraţi 17.1-4]

43. NOI CEI DIN 2022

Podcast I Pasaj Biblic : I Împăraţi 17 : 1 – 4 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 12 Februarie 2022 I

Dacă nu L-ar fi cunoscut pe Dumnezeu, Ilie I-ar fi putut spune că … ceea ce i se cere nu este Biblic ! Să mergi undeva şi-acolo corbii să te hrănească, să-ţi aducă de mâncare !


Şi totuşi, oricât de incredibil a fost ceea ce i s-a spus, Ilie a crezut. Aceasta ne arată că el avea o experienţă deosebită cu Dumnezeu. Cum ar fi putut altfel să declare în mod public, că nu va fi ploaie decât atunci când el va spune ?

Ploaia, se ştie foarte clar în Israel, Dumnezeu o dădea, făcea parte din Binecuvântări. În Deuteronom 28 : 12 scrie că :

Domnul îţi va deschide comoara Lui cea bună, cerul, ca să trimită ţării tale ploaie la vreme şi ca să binecuvânteze tot lucrul mâinilor tale …” !

Nu scria în Deuteronom, la Binecuvântări şi Blesteme că în situaţii de criză Dumnezeu va da ploaia atunci când Ilie avea de gând să-i anunţe pe cei din poporul lui !

Şi este foarte clar că acest anunţ, Ilie l-a făcut în public … şi tot în public avea „să dea drumul” la ploaie !

În cartea I Împăraţi 17 : 1 – 4 (traducerea Sepuaginta) scrie astfel :

Viu este Domnul Dumnezeul Puterilor, Dumnezeul lui Israel înaintea Căruia stau – că în aceşti ani nu va fi nici rouă şi nici ploaie decât prin cuvântul gurii mele ! Şi a fost cuvântul Domnului către Ilie :

„Pleacă de aici spre răsărit şi ascunde-te la pârâul Chorrath, din faţa Iordanului ! Şi va fi aşa : vei bea apă din pârâu, iar Eu voi porunci corbilor să te hrănească acolo.” (Septuaginta, III Regi 17 : 1 – 4, fiind echivalentul cărţii I Împăraţi 17 : 1 – 4 din traducerea Cornilescu).


Doar stând în locul în care trebuia să fie, Ilie a beneficiat de intervenţiile lui Dumnezeu.


Dumnezeu este Viu şi intervine în vieţile copiilor Lui, cum crede EL de cuviinţă !


Cei de atunci, (a se citi Noi din cei din 2022) :

  1. nu mai credeau într-un Dumnezeu Viu, Puternic care este Stăpân al Prezentului şi al Viitorului …
  2. în prezenţa Lui trebuie stat în rugăciune ! Există un timp pe care am nevoie să-L petrec cu Domnul Isus, pentru a Îi înţelege voia !
  3. doar stând cu EL ajung să ÎL cunosc şi pe EL şi să ÎI cunosc Puterea (în măsura în care-mi este dat) ! Despre Dumnezeu, Ilie a spus că este : „Dumnezeul Puterilor” (I Împăraţi 17 : 1. În traducerea Cornilescu : „Domnul Dumnezeul lui Israel …”) dar în Septuaginta, Dumnezeu este numit : „Dumnezeul Puterilor” această expresie fiind echivalentul expresiei „Dumnezeul Oştirilor” pe care o avem în traducerea Cornilescu.
  4. celui ce stă zilnic, timp suficient cu Dumnezeu, EL îi vorbeşte într-un mod personal, în mod direct, nu doar prin intermediari, cum era în special în Vechiul Testament. (A se vedea viaţa Domnului Isus, sau a apostolului Petru, a apostolului Pavel … ).
  5. omul Lui Dumnezeu când aude voia Lui îşi potriveşte viaţa după planul Lui Dumnezeu şi trăieşte exact cum vrea Dumnezeu şi unde vrea Dumnezeu !
  6. printr-un astfel de om a vorbit Dumnezeu şi a intervenit în viaţa unei naţiuni … pe care Dumnezeu a transformat-o prin „secetă şi ploaie” (prin lipsuri şi prin binecuvântări) !
  7. este foarte important de reţinut că şi azi contează foarte mult alegerea pe care o face Dumnezeu … dar şi alegerea omului.

În cazul de atunci, omul se numea Ilie, iar cuvântul lui avea putere, fiindcă venea de la Dumnezeul Puterilor ! Şi totuşi, au mai trecut trei ani, timp în care Ahab a putut şi fără Cuvântul Lui Dumnezeu … dar în final nevoile l-au împins spre căutarea voiei Lui Dumnezeu …

Aşa este şi azi, la conştientizarea adevărurilor auzite, omul firesc ajunge de-abia în timp.


La început ce-mi spune Dumnezeu pentru mine sunt doar vorbe :

Şi cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie cu aceste vorbe … ” (I Împăraţi 17 : 2). Iar Dumnezeu ştie cum Îi depreciez Cuvântul ! Exemple de cuvinte pe care le spun : „EL este Viu”, „Dumnezeu este Atotputernic” etc.

Scopul lipsurilor materiale (aI secetei) este să mă aducă spre Dumnezeu şi să ajung la Dumnezeu, să ÎI caut ajutorul, să învăţ dependenţa de Dumnezeu şi faptul că „despărţit de” Domnul Isus chiar nu pot să realizez nimic !

Nu puteau face nimic nici cei de atunci : nici chiar agricultură sau zootehnie, adică exact ceea ce ştiau ei mai bine !

Dar Dumnezeu nu le-a forţat voinţa cu nimic ! Doar i-a înduplecat (dacă se poate spune aşa) vorbindu-le pe limba lor ! Le-a vorbit fireşte, nu i-a lăsat în starea în care erau ! Şi până la urmă L-au înţeles !

Nu au trecut decât trei ani pentru ei … dar şi noi suntem în anul al treilea al suferinţelor şi sperăm ca prin Harul Lui, totul să se schimbe, deoarece credem că în România, Dumnezeu are mulţi „Ilie” care stau pe genunchi pentru ţară !


Doamne ai milă şi de noi ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :