44. SAUL DEVINE PAUL. CU AJUTORUL CUI ? [Faptele Apostolilor 11.19–26]

44. SAUL DEVINE PAUL. CU AJUTORUL CUI ?

Podcast I Pasaj Biblic : Faptele Apostolilor 11 : 19 – 26 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 13 Februarie 2022 I

Să observăm trei caracteristici ale omului plin de Duhul Sfânt pentru care ceilalţi contează !

Barnaba (omul plin de Duhul Sfânt) era :

 1. ascultător,
 2. un încurajator al altora şi
 3. un om altruist.

I. Ascultător (în relaţia cu superiorii lui şi cu Dumnezeu)

În Faptele Apostolilor 4 : 36 scrie că :

Iosif, numit de apostoli şi Barnaba, adică, în tălmăcire, fiul mângâierii, un levit, de neam din Cipru … ”.

Iar în Faptele Apostolilor 11 : 19 – 22 este notat :

Cei ce se împrăştiaseră, din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ştefan, au ajuns până în Fenicia, în Cipru şi în Antiohia şi propovăduiau Cuvântul numai iudeilor.

Totuşi printre ei au fost câţiva oameni din Cipru şi din Cirena care au venit în Antiohia, au vorbit şi grecilor şi le-au propovăduit Evanghelia Domnului Isus.

Mâna Domnului era cu ei, şi un mare număr de oameni au crezut şi s-au întors la Domnul. Vestea despre ei a ajuns la urechile Bisericii din Ierusalim şi au trimis pe Barnaba până la Antiohia”.

Ascultător înseamnă :

 • „Care se supune unui îndemn, unui sfat, unui ordin ; supus”. (DLRLC, 1955-1957)

Barnaba nu s-a dus doar de la Ierusalim până la Antiohia (deşi a fost un mare sacrificiu să facă 550 de kilometri, în vremurile acelea „doar” pentru a asculta de mai marii lui), ci a şi rămas acolo şi pentru a fi de ajutor a mers încă o „milă” (aproximativ 150 de kilometri), până la Tars şi după ce s-a întors cu Saul, s-au ocupat de credincioşi timp de un an de zile !


II. Încurajator al altora

A se vedea Faptele Apostolilor 11 : 23 – 24

[„Când a ajuns el şi
1. a văzut harul lui Dumnezeu,
2. s-a bucurat şi
3. i-a îndemnat pe toţi să rămână cu inimă hotărâtă alipiţi de Domnul.

Căci Barnaba era

 • un om de bine,
 • plin de Duhul Sfânt şi
 • de credinţă.

Şi destul de mult norod s-a adăugat la Domnul”].


Să observăm trei definiţii pentru a ne reaminti ce înseamnă a încuraja :

 • „1. A da curaj, a îmbărbăta, a însufleți. 2. A sprijini”. (DLRLC, 1955-1957)
 • „A susține insuflând curaj ; a face să prindă curaj …”. (Nodex, 2002)
 • „Îmbărbătez, umplu de curaj”. (Scriban, 1939)

III. Altruist

În Faptele Apostolilor 11 : 25 – 26 scrie că :

Barnaba s-a dus apoi la Tars, ca să caute pe Saul ; şi, când l-a găsit, l-a adus la Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii şi au învăţat pe mulţi oameni. Pentru întâia dată, ucenicilor li s-a dat numele de creştini în Antiohia”.

Altruismul nu se manifestă numai când îi ajut pe ceilalţi, ci şi atunci când cel ajutat a ajuns mai sus decât mine.

O bună perioadă de timp, Barnaba a fost primul (era cum am spune noi, calfa cel care învăţa pe celălalt meserie), iar Saul era pe locul doi (fiind ucenicul, cel care învăţa), dar Saul a devenit Paul (cum spunea cineva) şi aparent la numele lui doar o literă s-a schimbat (conform Fapte 13 : 19), dar de fapt Paul (sau Pavel) a trecut pe locul întâi, iar Barnaba a ajuns să fie secundul lui (a se vedea Fapte 13 : 13, versetul 43 şi în continuare).

Conform zicalei : Succesul se măsoară în succesori, Barnaba trebuia să fie fericit, deoarece prin el, Dumnezeu a format un om deosebit, pe apostolul Pavel.

Dar oare eu sunt bucuros, când omul de care mă ocup, mi-a devenit superior în trăirea cu Dumnezeu ?


Fiecare om are cel puţin trei dimensiuni ale trăirii spirituale în care trebuie să se verifice şi anume să se întrebe, să se observe şi să constate, ce relaţie are :

 1. cu Dumnezeu şi cu superiorii lui,
 2. cu cei din jurul lui (care pot să-i fie inferiori, din anumite puncte de vedere),
 3. cu sine însuşi.

În încheiere să ÎL rog pe Dumnezeu conform versetului 1 din Filipeni capitolul 2.

Doamne Isuse, dă-mi afecțiune, compasiune şi harul de-a primi încurajări din Tine ca să-i pot mângâia în dragostea Ta pe cei amărâţi în sufletul lor, prin părtășia Duhului Tău Cel Bun şi Sfânt ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :