45. CREDINŢA TA TE-A MÂNTUIT ! [Marcu 10.47-52]

45. CREDINŢA TA TE-A MÂNTUIT !

Podcast I Pasaj Biblic : Marcu 10 : 47 – 52 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 14 Februarie 2022 I

Omul care se întâlneşte cu Domnul Isus va avea parte de-o înnoire totală a vieţii, lucru care va fi observat şi de cei din jur. Va fi ceea ce în Biblie se numeşte naşterea din nou iar el va deveni un om nou.

Naşterea din nou este o condiţie a mântuirii. Lui Nicodim, Domnul :

Isus i-a zis : „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.” (Ioan 3 : 3)

Poate te întrebi :

Cum pot să ajung şi eu să fiu mântuit ? Sunt trei paşi :

1. pocăinţa (regretul pentru viaţa trăită fără Dumnezeu),

2. credinţa în Domnul Isus şi

3. întâlnirea cu Domnul Isus.


I. Pocăinţa

În Geneza (capitolul 32), este descrisă „lupta” lui Iacov pentru binecuvântare. După cei douăzeci de ani de zdrobire, el însă nu mai era Iacov cel de odinioară care se dădea drept altul, pentru a obţine binecuvântarea de la tatăl lui.

El era un om zdrobit în interior, care deşi pentru cei din jur era un om bogat, în sufletul lui ştia, (la fel cum ştie şi oricare om din zilele noastre) că este gol, este fără Dumnezeu.

Această conştienţă a golului vine de la Cel ce umple toate lucrurile. În Efeseni 4 : 10 scrie despre Domnul Isus :

Cel ce S-a coborât este acelaşi cu Cel ce S-a suit mai presus de toate cerurile ca să umple toate lucrurile”.

Despre altarul pentru arderile de tot, Dumnezeu a spus :

Să-l faci din scânduri şi gol pe dinăuntru. Să fie făcut aşa cum ţi s-a arătat pe munte”. (Exodul 27 : 8)

În Exodul 38 : 7 scrie că :

A vârât drugii în verigile de pe laturile altarului ca să-l ducă. L-a făcut din scânduri, gol pe dinăuntru”.

Cumva aşa este fiecare om, fără Isus ! Chiar dacă la exterior este „de aur” (este un om realizat, cum se spune), totuşi în interiorul lui, el ştie bine că este gol !

Are de dus o luptă interioară în căutarea lui după Dumnezeu, dar cel ce-L caută pe Domnul Isus, ÎL şi găseşte pe Dumnezeu !


II. Credinţa mântuitoare

Dumnezeu vede regretul omului care-şi plânge trecutul, vede pocăinţa lui, îi aude cuvintele şi-i ascultă rugăciunea.

În cartea II Împăraţi 22 : 19 – 20 sunt scrise cuvintele pe care Dumnezeu i le-a transmis împăratului Iosia care nu era prezent în acel loc. Lui i s-a spus :

Pentru că ţi s-a mişcat inima, pentru că te-ai smerit înaintea Domnului când ai auzit ce am spus împotriva acestui loc şi împotriva locuitorilor lui, care vor ajunge de spaimă şi de blestem, şi pentru că ţi-ai sfâşiat hainele şi ai plâns înaintea Mea, şi Eu am auzit – zice Domnul.

– De aceea, iată, te voi adăuga la părinţii tăi, vei fi adăugat în pace în mormântul tău şi nu-ţi vor vedea ochii toate nenorocirile pe care le voi aduce asupra locului acestuia.” Ei au adus împăratului răspunsul acesta”.

Şi din acest pasaj înţelegem că Dumnezeu ştie ce se petrece în inima unui om (în viaţa lui interioară) atunci când el aude Cuvântul Lui Dumnezeu.

Dumnezeu nu s-a schimbat şi la fel cum a fost în cazul împăratului Iosia poate fi şi în cazul tău ! Dar trebuie să spui exact ca famenul etiopian :

„Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.” (Fapte 8 : 37)

În Ioan 6 : 35 şi 37 scrie că :

Isus le-a zis : „Eu sunt Pâinea vieţii. Cine vine la Mine nu va flămânzi niciodată ; şi cine crede în Mine nu va înseta niciodată … Tot ce-Mi dă Tatăl va ajunge la Mine ; şi pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară …”.

Când un om ÎL caută sincer pe Isus, trebuie să ştie că Isus a promis că nu-l va da afară, nu-l va respinge, ci îl va primi la EL Acasă !


III. Întâlnirea cu Domnul Isus

Să redăm o situaţie din viaţa Domnului Isus care arată că Isus exact aşa procedează cu omul care-I cere ajutorul (nu-l respinge).

În Marcu 10 : 47 – 52 scrie despre Bartimeu (care era nevăzător) că :

El a auzit că trece Isus din Nazaret şi a început să strige : „Isuse, Fiul lui David, ai milă de mine !” Mulţi îl certau să tacă ; dar el şi mai tare striga : „Fiul lui David, ai milă de mine !”

Isus S-a oprit şi a zis : „Chemaţi-l !” Au chemat pe orb şi i-au zis : „Îndrăzneşte, scoală-te, căci te cheamă.” Orbul şi-a aruncat haina ; a sărit şi a venit la Isus. Isus a luat cuvântul şi i-a zis :

„Ce vrei să-ţi fac ?” „Rabuni”, I-a răspuns orbul, „să capăt vederea.” Şi Isus i-a zis : „Du-te, credinţa ta te-a mântuit.” Îndată orbul şi-a căpătat vederea şi a mers pe drum după Isus”.


Tu ai avut această întâlnire cu Dumnezeu ? Ţi-a vorbit Dumnezeu vreodată ?


Dacă ştii în tine că ai nevoie de Isus, caută chiar acum un loc în care să poţi să stai liniştit şi vorbeşte-I Domnului Isus cum ai vorbi cu un om. Chiar dacă nu-L vezi, EL te vede, îţi ştie dorinţa şi îţi poate schimba viaţa. Spune-i ce ai pe suflet !

Şi să dea Dumnezeu ca şi tu să fii mântuit chiar acum ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :