40. SE CAUTĂ MIJLOCITORI ÎN RUGĂCIUNE ! [Iov 33.23-24]

40. SE CAUTĂ MIJLOCITORI ÎN RUGĂCIUNE !

Podcast I Pasaj Biblic : Iov 33 : 23 – 24 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 09 Februarie 2022 I

În cartea Iov (cap. 33 : 23 – 24) scrie : „Dar dacă se găseşte un înger mijlocitor pentru el, unul din miile acelea care vestesc omului calea pe care trebuie s-o urmeze, Dumnezeu Se îndură de el şi zice îngerului : „Izbăveşte-l, ca să nu se coboare în groapă ; am găsit un preţ de răscumpărare pentru el !

Dar de ce spune : „dacă se găseşte un înger mijlocitor pentru … ?” În cazul lui Iov se găseau trei care să-l critice, soţia care-l îndemna la rău şi de-abia unul (Elihu) care-i spunea din Cuvântul Lui Dumnezeu ! Din cinci persoane care erau acolo, numai unul îi era mai apropiat !

Dar în necaz, omul nu are nevoie să-l baţi la cap ci are nevoie de mijlocirea în rugăciune. Necazurile, pierderile materiale, bolile, decesul cuiva drag din familie, afectează sufletul. Sunt oameni care de durere pot să-şi piardă minţile sau nu mai vor să audă de Dumnezeu … cel puţin pentru un timp.

Pentru omul ajuns în necaz, nu contează foarte mult forma gropii în care se află, culoarea ei etc. (toate acele lucruri pentru care îl critic eu) ci contează mână întinsă pentru a-i acorda ajutor !

Uneori omul apelează la Isus numai când nu mai are niciun alt sprijin, numai atunci când nu mai vede nicio soluţie de ieşire (cum au fost de exemplu Egiptenii faţă de Iosif ; câtă vreme au avut resursele lor nu au avut nevoie de el, dar când li s-au terminat proviziile şi nu au mai avut nici cu ce plăti, au apelat la harul Lui, la bunăvoinţa lui) !

Aşa suntem şi noi. Firea noastră (natura noastră pământească) vrea să plătească pentru a merita cât de puţin ceea ce i se oferă gratis …

Ce pentru cei din vremea lui Iov nu era accesibil foarte uşor este (să aibă pe cineva care să mijlocească în rugăciune) pentru noi cei care am avut parte de Harul Domnului Isus, este accesibil. În Evrei 7 : 25 scrie despre Domnul Isus :

De aceea şi poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăieşte pururi ca să mijlocească pentru ei”.

Pentru a mijloci este folosit în greacă entygxánōa implora”. Acest cuvânt era folosit în greaca clasică ca antonim al lui harmartia („a rata semnul / ţinta”) cuvântul folosit pentru păcat.

[Gr. entygxánō] se referea la săgeata trasă din arc care ajunge drept la ţintă : cuvântul mijlocirii Domnului Isus, ajunge direct la Dumnezeu, iar EL ne vine în ajutor !


Concluzie

Eu cu cine mă asemăn ?

  1. cu soţia lui Iov (îi dau idei rele celui din familia mea ? Interesant este că deşi şi ea era în aceeaşi situaţie cu soţul ei în privinţa pierderilor, totuşi cei mai mulţi dintre cititorii cărţii Iov empatizează numai cu Iov) ;
  2. cu cei trei prieteni ai lui Iov (sunt foarte critic faţă de cel ce trece printr-un necaz) ?
  3. cu Elihu (vorbesc din Cuvântul Lui Dumnezeu) ?

Şi peste ani eu îmi aduc aminte de cel care mi-a fost alături la greu !


Să folosim dreptul la milă un drept notat clar în Biblie. În Iov 6 : 14 scrie :

Cel ce suferă are drept la mila prietenului, chiar dacă părăseşte frica de Cel Atotputernic”.

De ceea ce face, el este responsabil direct înaintea Lui Dumnezeu, dar eu prin faptul că nu fac ceea ce trebuie să fac (să am milă de el) tot realizez ceva.

În Iacov 4 : 17 scrie :

Deci cine ştie să facă bine, şi nu face, săvârşeşte un păcat !” Este aşa numitul păcat al omiterii …

Chiar dacă Iov nu a beneficiat de dreptul la mila prietenilor lui, totuşi el a fost testat dacă face ceea ce le spune altora …

În Iov 42 : 8 – 10, celor trei prieteni ai lui Iov, Domnul le-a spus :

Luaţi acum şapte viţei şi şapte berbeci, duceţi-vă la robul Meu Iov şi aduceţi o ardere de tot pentru voi. Robul Meu Iov să se roage pentru voi, şi numai în vederea lui nu vă voi face după nebunia voastră ; căci n-aţi vorbit aşa de drept despre Mine, cum a vorbit robul Meu Iov.”

Elifaz din Teman, Bildad din Şuah, şi Ţofar din Naama s-au dus şi au făcut cum le spusese Domnul.
1. Şi Domnul a ascultat rugăciunea lui Iov.
2. Domnul a adus pe Iov iarăşi în starea lui de la început, după ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi.
3. Şi Domnul i-a dat înapoi îndoit decât tot ce avusese”.


În încheiere să ÎL rog pe Dumnezeu aşa cum scrie în Proverbe 24 : 11 – 12, dar menţionez că este una dintre cele mai grele rugăciuni !

Doamne Isuse, ajută-mă să îi izbăvesc pe cei târâţi la moarte şi să îi scap pe cei ce sunt aproape să fie înjunghiaţi.
Fă-mă conştient de faptul că TU vezi tot ce se petrece în mine şi să nu uit vreodată că Tu eşti Cel ce cântăreşti şi inima mea, Cel ce veghează asupra sufletului meu şi Cel ce-mi vei răsplăti şi mie după faptele mele şi Te rog să-mi faci parte de mai mult Har decât am avut până acum ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :