39. CE ESTE VIAŢA ? [Cartea Judecători, capitolele 6-8]

39. CE ESTE VIAŢA ?

Podcast I Pasaj Biblic : Cartea Judecători, capitolele 6 – 8 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 08 Februarie 2022 I

Cât trăieşti tot aduni la „proprietăţi”, ai familie treci prin bucurii şi prin necazuri dar ajungi să constaţi că viaţa trece foarte repede iar la urmă, de la sfârşit încolo îţi ajunge doar un mormânt ! Oare doar la atât se rezumă totul ?
Despre Ghedeon ştim cei mai mulţi dar azi îl vom aminti pe tatăl lui care se numea : Ioas.


Să observăm viaţa lui Ioas în cinci imagini !

1. Ioas a deţinut proprietăţi

În Judecători 6 : 11 scrie că :

Apoi a venit Îngerul Domnului şi S-a aşezat sub stejarul din Ofra, care era al lui Ioas, din familia lui Abiezer”.


2. Ioas a avut o familie

În Judecători 6 : 11 (a doua parte) scrie că :

Ghedeon, fiul său, bătea grâu în teasc ca să-l ascundă de Madian”.


3. Despre Ioas ştim că a avut parte şi de probleme dar şi de intervenţii Divine

Dumnezeu l-a ajutat să iese din situaţii … fără ieşire dându-i o gură (îndrăzneala de-a vorbi) şi o înţelepciune (rostind cuvinte inspirate care i-au lăsat pe ceilalţi fără replică) …

În Judecători 6 : 29 – 31 scrie despre concetăţenii lui că :

Ei şi-au zis unul altuia : „Cine a făcut lucrul acesta ?” Şi au întrebat şi au făcut cercetări. Li s-a spus : „Ghedeon, fiul lui Ioas, a făcut lucrul acesta.”

Atunci oamenii din cetate au zis lui Ioas : „Scoate pe fiul tău, ca să moară, căci a dărâmat altarul lui Baal şi a tăiat parul sfânt care era deasupra lui.” Ioas a răspuns tuturor celor ce s-au înfăţişat înaintea lui :

„Oare datoria voastră este să apăraţi pe Baal ? Voi trebuie să-i veniţi în ajutor ? Oricine va lua apărarea lui Baal să moară până dimineaţă. Dacă Baal este un dumnezeu, să-şi apere el pricina, fiindcă i-au dărâmat altarul.

Acuzaţia era că „Ghedeon a dărâmat altarul”, dar tatăl lui ştia mai bine ce s-a întâmplat şi a spus : „i-au dărâmat altarul”, de fapt nu a fost doar Ghedeon, ci au lucrat în echipă.

Ioas a avut parte de ceea ce Domnul Isus a spus :

Ţineţi bine minte să nu vă gândiţi mai dinainte ce veţi răspunde ; căci vă voi da o gură şi o înţelepciune căreia nu-i vor putea răspunde, nici sta împotrivă toţi potrivnicii voştri”. (Luca 21 : 14 – 15)


4. Ioas a avut satisfacţia de-a-şi vedea copilul realizat

În Judecători 7 : 14 este descris dialogul dintre doi madianiţi :

Tovarăşul lui a răspuns şi a zis : „Aceasta nu este altceva decât sabia lui Ghedeon, fiul lui Ioas, bărbatul lui Israel ; Dumnezeu a dat în mâinile lui pe Madian şi toată tabăra.”


5. Ioas a avut şi un mormânt

În Judecători 8 : 32 scrie că :

Ghedeon, fiul lui Ioas, a murit după o bătrâneţe fericită ; şi a fost îngropat în mormântul tatălui său, Ioas, la Ofra, care era a familiei lui Abiezer”.

Trupul fiecăruia din noi ajunge acolo, dar în Eclesiastul 12 : 7 scrie :

până nu se întoarce ţărâna în pământ, cum a fost, şi până nu se întoarce duhul la Dumnezeu, care l-a dat”.

Dacă nu L-ai chemat în viaţa ta pe Isus ca Domn şi Mântuitor, fă acest lucru acum, deoarece promisiunea Lui Dumnezeu notată în Romani 10 : 9 este clară :

  • Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi
  • dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi,
  • vei fi mântuit”.

Trei concluzii :

  1. La moartea cuiva drag eu spun : „L-am pierdut !
  2. Dumnezeu poate spune despre cel care a plecat … dar a ajuns Acasă în Cer : „L-am câștigat !
  3. Noi nu ne prea gândim : „Oare ce spune cel drag care a plecat de pe pământ ?” Suntem atât de egoişti !

În încheiere să fac o rugăciune exact cum scrie în cartea Iuda versetele 20 şi 21.

Doamne Isuse ajută-mă ca zi de zi să mă zidesc sufleteşte pe credinţa mea preasfântă, să Te rog prin Duhul Sfânt, să mă ţin în dragostea lui Dumnezeu şi să aştept îndurarea Domnului meu Isus Hristos pentru viaţa veşnică ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :