49 I 2023. NECREDINȚA SE BAZEAZĂ PE LOGICĂ [Matei 27.54 I Numeri 11.18–24 I 2 Împărați 7.2 si v. 17 – 20]

49 I 2023. NECREDINȚA SE BAZEAZĂ PE LOGICĂ

I Podcast I Pasaje Biblice : Matei 27 : 54 I Numeri 11 : 18 – 24 I II Împăraţi 7 : 2 și v. 17 – 20 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 18 Februarie 2023 I

Un al doilea aspect al Vederii sau al Umblării prin vedere este faptul că necredinţa se bazează pe logica umană. Continue reading „49 I 2023. NECREDINȚA SE BAZEAZĂ PE LOGICĂ [Matei 27.54 I Numeri 11.18–24 I 2 Împărați 7.2 si v. 17 – 20]”

48 I 2023. CUNOAȘTEREA PARȚIALA A ADEVĂRULUI [Matei 27.50–56 I 1 Corinteni 13.9 , Evrei 13.8]

48 I 2023. CUNOAȘTEREA PARȚIALĂ A ADEVĂRULUI

I Podcast I Pasaje Biblice : Matei 27 : 50 – 56 I 1 Corinteni 13 : 9 I Evrei 13 : 8 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 17 Februarie 2023 I

Din Evanghelia după Matei 27 : 50 – 56, în prezentul studiu, cu ajutorul Lui Dumnezeu, vom observa trei aspecte cu privire la informațiile care pătrund în om prin intermediul simțurilor, iar această formă de informare o vom numi în continuare Vederea sau Umblarea prin vedere. Continue reading „48 I 2023. CUNOAȘTEREA PARȚIALA A ADEVĂRULUI [Matei 27.50–56 I 1 Corinteni 13.9 , Evrei 13.8]”

47 I 2023. CUM ÎNȚELEGE UN MARTOR OCULAR CEEA CE VEDE [Matei 27.50–56]

47 I 2023. CUM ÎNȚELEGE UN MARTOR OCULAR CEEA CE VEDE ?

I Podcast I Pasaj Biblic : Matei 27 : 50 – 56 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 16 Februarie 2023 I

În om (în general vorbind), informaţia din exterior pătrunde în interior prin intermediul simţurilor. Aceasta este ceea ce noi numim „trăirea prin vedere”.

Dar în credincios adevărul pătrunde prin credinţă, iar creştinul ce I Se supune Lui Dumnezeu are de ales tot timpul între a se încrede în simţurile lui sau a se baza pe Dumnezeu, pe Cuvântul Lui şi pe călăuzirea Duhului Sfânt ! Continue reading „47 I 2023. CUM ÎNȚELEGE UN MARTOR OCULAR CEEA CE VEDE [Matei 27.50–56]”

46 I 2023. TRĂIESC PRIN CREDINȚĂ SAU PRIN VEDERE [2 Corinteni 5.7 I Matei 27.50–56]

46 I 2023. TRĂIESC PRIN CREDINȚĂ SAU PRIN VEDERE ?

I Podcast I Pasaje Biblice : II Corinteni 5 : 7 I Matei 27 : 50 – 56 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 15 Februarie 2023 I

Eu cum îmi trăiesc viața, prin credinţă sau prin vedere ? Apostolul Pavel scria în Romani 1 : 17 exact constatarea prorocului Habacuc (din capitolul 2 : 4) și anume faptul că :

Cel neprihănit va trăi prin credinţă.”

Continue reading „46 I 2023. TRĂIESC PRIN CREDINȚĂ SAU PRIN VEDERE [2 Corinteni 5.7 I Matei 27.50–56]”

45 I 2023. CORABIE SAU CHIVOT [Geneza 6.9 I Geneza 6.11–14 I Evrei 11.7]

45 I 2023. CORABIE SAU CHIVOT ?

I Podcast I Pasaje Biblice : Geneza 6 : 9 I Geneza 6 : 11 – 14 I Evrei 11 : 7 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 14 Februarie 2023 I

Niciun om prin capacitatea lui intelectuală nu poate să prevadă viitorul, de aceea doar când Dumnezeu îi spune unui om ce are de gând să facă, dacă omul care aude Cuvântul Lui Dumnezeu, îl și crede pe Dumnezeu și face ceea ce i se cere, acel om va avea un viitor. Continue reading „45 I 2023. CORABIE SAU CHIVOT [Geneza 6.9 I Geneza 6.11–14 I Evrei 11.7]”

44 I 2023. NECESITATEA CREDINȚEI [Romani 10.17 I Isaia 55.8–9]

44 I 2023. NECESITATEA CREDINȚEI

I Podcast I Pasaje Biblice : Romani 10 : 17 I Isaia 55 : 8 – 9 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 13 Februarie 2023 I

Este bine să înțelegem că suntem limitați ca oameni și de aceea avem nevoie de credință, de Dumnezeu care ne ajută să fim și să facem ceea ce noi ca simpli muritori nu putem fi și nu putem face. Continue reading „44 I 2023. NECESITATEA CREDINȚEI [Romani 10.17 I Isaia 55.8–9]”

43 I 2023. CREDINȚA ESTE MATERIALUL DIN CARE SE CONSTRUIEȘTE VIITORUL [Evrei 11.1 I Evrei 11.6–7 I Geneza 6.9]

43 I 2023. CREDINȚA ESTE MATERIALUL DIN CARE SE CONSTRUIEȘTE VIITORUL

I Podcast I Pasaje Biblice : Evrei 11 : 1 I Evrei 11 : 6 – 7 I Geneza 6 : 9 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 12 Februarie 2023 I

La fel cum pentru construirea unei case ai nevoie ca mai întâi să deții materialele de construcție, tot la fel pentru a beneficia de promisiunile Lui Dumnezeu trebuie ca mai întâi să ai în tine Cuvântul Lui Dumnezeu și implicit credința ! Continue reading „43 I 2023. CREDINȚA ESTE MATERIALUL DIN CARE SE CONSTRUIEȘTE VIITORUL [Evrei 11.1 I Evrei 11.6–7 I Geneza 6.9]”

42 I 2023. CREDINȚA SAU ÎNCREDEREA LINIȘTITĂ ÎN DUMNEZEU [Evrei 11.1 I Ioan 14.1-4 I Faptele Apostolilor 27.20–25]

42 I 2023. CREDINȚA SAU ÎNCREDEREA LINIȘTITĂ ÎN DUMNEZEU

I Podcast I Pasaje Biblice : Evrei 11 : 1 I Ioan 14 : 1 – 4 I Faptele Apostolilor 27 : 20 – 25 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 11 Februarie 2023 I

Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd”. (Evrei 11 : 1) Continue reading „42 I 2023. CREDINȚA SAU ÎNCREDEREA LINIȘTITĂ ÎN DUMNEZEU [Evrei 11.1 I Ioan 14.1-4 I Faptele Apostolilor 27.20–25]”

41 I 2023. CREDINȚA SAU CREDEREA LUI DUMNEZEU ȘI ÎNCREDEREA ÎN DUMNEZEU [Evrei 11.1 I Iov 11.18 I Faptele Apostolilor 27.20–25]

41 I 2023. CREDINȚA SAU CREDEREA LUI DUMNEZEU ȘI ÎNCREDEREA ÎN DUMNEZEU

I Podcast I Pasaje Biblice : Evrei 11 : 1 I Iov 11 : 18 I Faptele Apostolilor 27 : 20 – 25 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 10 Februarie 2023 I

În prezentul studiu vom reda două definiții ale credinței și o situație de viață care ilustrează cum se manifestă în realitate viața unui creștin care trăiește prin credință și care se încrede în Dumnezeu indiferent de circumstanțele dificile prin care are de trecut din cauza alegerilor greșite ale altora. Continue reading „41 I 2023. CREDINȚA SAU CREDEREA LUI DUMNEZEU ȘI ÎNCREDEREA ÎN DUMNEZEU [Evrei 11.1 I Iov 11.18 I Faptele Apostolilor 27.20–25]”

Foaia Creştinului I Nr. 378 I D. 5 Februarie 2023

Foaia Creştinului, Nr. 378 I D.5 Februarie 2023