45 I 2023. CORABIE SAU CHIVOT [Geneza 6.9 I Geneza 6.11–14 I Evrei 11.7]

45 I 2023. CORABIE SAU CHIVOT ?

I Podcast I Pasaje Biblice : Geneza 6 : 9 I Geneza 6 : 11 – 14 I Evrei 11 : 7 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 14 Februarie 2023 I

Niciun om prin capacitatea lui intelectuală nu poate să prevadă viitorul, de aceea doar când Dumnezeu îi spune unui om ce are de gând să facă, dacă omul care aude Cuvântul Lui Dumnezeu, îl și crede pe Dumnezeu și face ceea ce i se cere, acel om va avea un viitor.

Exact așa a fost Noe. În Geneza 6 : 9 găsim scris că :

„ … Noe era un om neprihănit şi fără pată între cei din vremea lui : Noe umbla cu Dumnezeu”.


Dar să ne amintim ce s-a întâmplat pe atunci. În Geneza 6 : 11 – 14 scrie că :

Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu, pământul era plin de silnicie. Dumnezeu S-a uitat spre pământ şi iată că pământul era stricat ; căci orice făptură îşi stricase calea pe pământ.

Atunci Dumnezeu a zis lui Noe : „Sfârşitul oricărei făpturi este hotărât înaintea Mea, fiindcă au umplut pământul de silnicie ; iată, am să-i nimicesc împreună cu pământul. Fă-ţi o corabie din lemn de gofer … ”.

În Geneza 6 : 22 este notată concluzia :

Aşa a şi făcut Noe : a făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu”.

Iar în Evrei 11 : 7 este notat că :

Prin credinţă Noe, când a fost înştiinţat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau, şi, plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-şi scape casa ; prin ea, el a osândit lumea şi a ajuns moştenitor al neprihănirii care se capătă prin credinţă”.


1. Noe (omul care umblă cu Dumnezeu), a auzit Cuvântul Lui Dumnezeu, L-a crezut pe Dumnezeu și acționând pe baza Cuvântului Lui Dumnezeu și-a scăpat atât viața lui cât și viața celor din familia lui.

Aceasta este credința. Să faci exact ce ți se cere, deși în momentul în care auzi Cuvântul Lui Dumnezeu … el pare total ilogic.

Probabil că Noe a construit o corabie pe uscat ceea ce era greu de înțeles pentru contemporanii lui deoarece Noe (în mod aparent) chiar nu avea ce să facă cu corabia !


2. În al doilea rând, Dumnezeu i-a spus lui Noe și care va fi continuarea :

Şi iată că Eu am să fac să vină un potop de ape pe pământ, ca să nimicească orice făptură de sub cer, care are suflare de viaţă ; tot ce este pe pământ va pieri”. (Geneza 6 : 17)

Dar ceea ce este probabil greu de înțeles pentru noi este faptul că până atunci, niciodată nu a fost vreun Potop. Potopul era un cuvânt nou care exprima o realitate pe care nimeni nu a văzut-o și este probabil că Noe l-a întrebat pe Dumnezeu :

Ce înseamnă cuvântul potop ?

Dar Noe L-a crezut pe Dumnezeu și nu a pus la îndoială adevărul celor auzite, iar credința lui a fost ca un material din care și-a construit un alt viitor (decât al majorității oamenilor din vremea lui).


3. În al treilea rând, în Noul Testament, în original atât în Matei 24 : 38 cât și în Luca 17 : 27 nu este folosit cuvântul „corabie” ci este folosit cuvântul „chivot !

Gr. kibótos înseamnă „o cutie de lemn, un cufăr”. La Cortul Întâlnirii chivotul era cumva „o cutie” în care se păstrau valorile Lui Dumnezeu pentru a rezista de-a lungul timpului.

În greacă cuvântul „chivot” este folosit atât de Petru (în I Petru 3 : 20) cât și de autorul cărții Evrei (11 : 7) unde scrie (și în traducerea Cornilescu) că :

Prin credinţă Noe, când a fost înştiinţat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau, şi, plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-şi scape casa …”.


De ce este folosit cuvântul „chivot” (care este exact cuvântul folosit pentru chivotul din Cortul Întâlnirii, a se vedea Evrei 9 : 4) ?

Aparent Noe a construit doar o arcă, o corabie care este drept că era cât se poate de reală, dar de fapt în realitatea spirituală, corabia nu avea o destinație ca oricare altă corabie din vreme aceea, ci era de fapt un „chivot”, un loc de scăpare.

Corabia lui Noe era de fapt „cutia de valori a Lui Dumnezeu”, în care au fost păstrate valorile Lui Dumnezeu, în vremea judecății Lui.


Și noi dacă vrem să scăpăm cu viață, trebuie să trăim prin credință :

  • să vorbim cu Dumnezeu,
  • să ne vorbească Dumnezeu și
  • să facem exact ce ne spune Dumnezeu că avem de făcut zi de zi, indiferent de cât de ilogice ni se vor părea cererile Lui Dumnezeu … în momentul auzirii lor !

În timp vom constata cât de real este Cuvântul Lui Dumnezeu și cât de necesar a fost să ascultăm de Dumnezeu în momentul respectiv și să fim total altfel decât cei din vremea noastră !


Doamne Isuse, dă-mi Te rog și mie Harul trăirii prin credință ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :