46 I 2023. TRĂIESC PRIN CREDINȚĂ SAU PRIN VEDERE [2 Corinteni 5.7 I Matei 27.50–56]

46 I 2023. TRĂIESC PRIN CREDINȚĂ SAU PRIN VEDERE ?

I Podcast I Pasaje Biblice : II Corinteni 5 : 7 I Matei 27 : 50 – 56 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 15 Februarie 2023 I

Eu cum îmi trăiesc viața, prin credinţă sau prin vedere ? Apostolul Pavel scria în Romani 1 : 17 exact constatarea prorocului Habacuc (din capitolul 2 : 4) și anume faptul că :

Cel neprihănit va trăi prin credinţă.”

Dar în cartea II Corinteni 5 : 7 apostolul Pavel a notat că există și „calea vederii” care este opusă trăirii prin credință. Dar despre ei creștinii el a menționat clar :

„ … umblăm prin credinţă, nu prin vedere”.


Un pasaj din care se pot constata cele două moduri de trăire ale vieții este Matei 27 : 50 – 56 unde găsim scrise următoarele cuvinte :

Isus a strigat iarăşi cu glas tare şi Şi-a dat duhul.

Şi îndată

  • perdeaua dinăuntrul Templului s-a rupt în două, de sus până jos,
  • pământul s-a cutremurat,
  • stâncile s-au despicat,
  • mormintele s-au deschis, şi multe trupuri ale sfinţilor care muriseră au înviat.
  • Ei au ieşit din morminte, după învierea Lui, au intrat în sfânta cetate şi s-au arătat multora.

Sutaşul şi cei ce păzeau pe Isus împreună cu el, când au văzut cutremurul de pământ şi cele întâmplate, s-au înfricoşat foarte tare şi au zis : „Cu adevărat, Acesta a fost Fiul lui Dumnezeu !”

Acolo erau şi multe femei care priveau de departe ; ele urmaseră pe Isus din Galileea, ca să-I slujească. Între ele era Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov şi a lui Iose, şi mama fiilor lui Zebedei”.


Astăzi, din pasajul Biblic în care este descrisă moartea Domnului Isus vom nota doar faptul că în om (în general vorbind), informaţia din exterior pătrunde în interior prin intermediul simţurilor, iar aceasta este ceea ce noi numim „trăirea prin vedere”.

Dar în credincios, adevărul pătrunde prin credinţă, iar creştinul care I Se supune Lui Dumnezeu are de ales tot timpul între a se încrede în simţurile lui sau a se baza pe Dumnezeu, pe Cuvântul Lui şi pe călăuzirea Duhului Sfânt !


Doamne Isuse, Te rog frumos, dă-mi și mie Harul trăirii vieții prin credință ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :