47 I 2023. CUM ÎNȚELEGE UN MARTOR OCULAR CEEA CE VEDE [Matei 27.50–56]

47 I 2023. CUM ÎNȚELEGE UN MARTOR OCULAR CEEA CE VEDE ?

I Podcast I Pasaj Biblic : Matei 27 : 50 – 56 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 16 Februarie 2023 I

În om (în general vorbind), informaţia din exterior pătrunde în interior prin intermediul simţurilor. Aceasta este ceea ce noi numim „trăirea prin vedere”.

Dar în credincios adevărul pătrunde prin credinţă, iar creştinul ce I Se supune Lui Dumnezeu are de ales tot timpul între a se încrede în simţurile lui sau a se baza pe Dumnezeu, pe Cuvântul Lui şi pe călăuzirea Duhului Sfânt !


În prezentul studiu reamintim că avem ca pasaj Biblic, Evanghelia după Matei 27 : 50 – 56, unde este descris momentul morții Domnului Isus.

Evanghelistul Matei a notat că :

Isus a strigat iarăşi cu glas tare şi Şi-a dat duhul.

Şi îndată

  • perdeaua dinăuntrul Templului s-a rupt în două, de sus până jos,
  • pământul s-a cutremurat,
  • stâncile s-au despicat,
  • mormintele s-au deschis, şi multe trupuri ale sfinţilor care muriseră au înviat.

Ei au ieşit din morminte, după învierea Lui, au intrat în sfânta cetate şi s-au arătat multora.

Sutaşul şi cei ce păzeau pe Isus împreună cu el, când au văzut cutremurul de pământ şi cele întâmplate, s-au înfricoşat foarte tare şi au zis : „Cu adevărat, Acesta a fost Fiul lui Dumnezeu !”

Acolo erau şi multe femei care priveau de departe ; ele urmaseră pe Isus din Galileea, ca să-I slujească. Între ele era Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov şi a lui Iose, şi mama fiilor lui Zebedei”.


Din acest pasaj Biblic vom desprinde trei adevăruri. Un martor ocular poate înțelege ceea ce a privit folosindu-și :

I. Vederea (adică felul în care văd și înţeleg lucrurile care mi se întâmplă). Iar vederea poate fi corectă din punct de vedere Biblic sau greşită (privesc și înțeleg ceea ce văd doar din punctul de vedere omenesc).

1. Omul poate cunoaşte adevărul numai într-un mod parţial şi doar dacă Dumnezeu îi vorbeşte va înțelege corect …

2. Necredinţa se bazează pe logică şi este o piedică în calea credinţei, a încrederii în Dumnezeu (în Cuvântul Lui şi în Duhul Lui Cel Bun și Sfânt) !

3. Aparenţa (sau aparențele) ne pot înşela și chiar ne înșeală foarte mult, când privim doar la înfățișarea exterioară … care foarte adesea este neconformă cu realitatea !


Din acest pasaj Biblic (Matei 27 : 50 – 56) vom desprinde un al doilea adevăr :

II. Credinţa (înţelegerea faptului că dincolo de ceea ce văd sau înţeleg eu, este sau poate fi lucrarea Lui Dumnezeu, El având un cu totul alt plan pentru viaţa mea) …

Credinţa vede de sus în jos și așa era în momentul plecării Domnului Isus ! Aparent acolo un om condamnat la moarte tocmai ce murise. Dar prin credință se poate înțelege că acolo Fiul Lui Dumnezeu ȘI-a dat viața ca Jertfă pentru păcatele noastre.

Și cu ajutorul Lui Dumnezeu, vom aminti douăzeci și nouă de aspecte ale trăirii prin credință.


Iar din pasajul Biblic din Matei 27 : 50 – 56 vom desprinde un al treilea adevăr și anume:

III. Necesitatea călăuzirii prin Duhul Sfânt (a Călăuzirii Divine)


În final vom nota acest adevăr : în credincios adevărul pătrunde prin credinţă, dar creştinul care I Se supune Lui Dumnezeu, are de ales tot timpul între a se încrede în simţurile lui sau a se baza pe Dumnezeu, pe Cuvântul Lui şi pe călăuzirea pe care Dumnezeu ne-o poate da prin Duhul Sfânt !


Doamne Isuse, povățuiește-mă Tu te rog toată viața mea și condu-mă TU prin Duhul Sfânt și când umblu prin locuri necunoscute de mine și dă-mi Te rog, explicațiile de care am nevoie pentru a nu înțelege greșit ceea ce văd și pentru a nu devia de la ținta la care vreau să ajung și anume în Cerul Tău, să fiu cu Tine pentru totdeauna !

Doamne, ajută-mă la aceasta ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :