48 I 2023. CUNOAȘTEREA PARȚIALA A ADEVĂRULUI [Matei 27.50–56 I 1 Corinteni 13.9 , Evrei 13.8]

48 I 2023. CUNOAȘTEREA PARȚIALĂ A ADEVĂRULUI

I Podcast I Pasaje Biblice : Matei 27 : 50 – 56 I 1 Corinteni 13 : 9 I Evrei 13 : 8 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 17 Februarie 2023 I

Din Evanghelia după Matei 27 : 50 – 56, în prezentul studiu, cu ajutorul Lui Dumnezeu, vom observa trei aspecte cu privire la informațiile care pătrund în om prin intermediul simțurilor, iar această formă de informare o vom numi în continuare Vederea sau Umblarea prin vedere.

I. Vederea (adică felul în care văd și înţeleg lucrurile care mi se întâmplă) are trei aspecte :

1. Cunoaşterea parțială a adevărului,
2. Faptul că necredinţa se bazează pe logică,
3. Aparenţa (sau aparențele) ne pot înşela.


Pentru început reamintim faptul că în om (în general vorbind), informaţia din exterior pătrunde în interior prin intermediul simţurilor. Aceasta este ceea ce noi numim „trăirea prin vedere”.

Dar în credincios adevărul pătrunde prin credinţă, iar creştinul care I Se supune Lui Dumnezeu are de ales tot timpul, între a se încrede în simţuri sau a se baza pe Dumnezeu, pe Cuvântul Lui şi pe călăuzirea Duhului Sfânt !


Mai întâi :

I. Vederea sau Umblarea prin vedere (adică felul în care văd și înţeleg lucrurile care mi se întâmplă)

În Evanghelia după Matei, capitolul 25, Evanghelistul Matei a notat despre următoarele simțuri prin care a pătruns informația în martorii prezenți în momentul morții Domnului Isus :

  • auz : „Isus a strigat …”. (Matei 27 : 50)
  • văz :
    • „ … perdeaua dinăuntrul Templului s-a rupt”. (Matei 27 : 51)
    • „ … pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis, şi multe trupuri ale sfinţilor care muriseră au înviat. Ei au ieşit din morminte, după învierea Lui, au intrat în sfânta cetate şi s-au arătat multora. Sutaşul şi cei ce păzeau pe Isus împreună cu el, când au văzut cutremurul de pământ şi cele întâmplate … ”. (Matei 27 : 51 – 54)
    • Acolo erau şi multe femei care priveau de departe … ”. (Matei 27 : 55)

1. Omul poate cunoaşte adevărul numai într-un mod parţial sau limitat (aceasta înseamnă că pot înțelege corect lucrurile … numai dacă Dumnezeu îmi vorbeşte) !

În I Corinteni 13 : 9, apostolul Pavel a scris :

Căci cunoaştem în parte şi prorocim în parte …”.


Observând imaginea de ansamblu și tot ce s-a întâmplat acolo :

Sutaşul şi cei ce păzeau pe Isus împreună cu el, când au văzut cutremurul de pământ şi cele întâmplate, s-au înfricoşat foarte tare şi au zis : „Cu adevărat, Acesta a fost Fiul lui Dumnezeu !”… ” (Matei 27 : 54)

Ei credeau că totul s-a terminat acolo. Dar aceasta era o cunoaștere parțială, deoarece Domnul Isus nu numai că a fost Fiul Lui Dumnezeu ci în Evrei 13 : 8 scrie clar că :

Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci !


Un astfel de exemplu de cunoaştere limitată îl avem și în viața lui Elisei. Proorocului Elisei la un moment dat i s-a descoperit ceva din viitor …

Dar Dumnezeu nu i-a făcut cunoscut puțin mai târziu ceva din trecutul apropiat).


În cartea II Împăraţi 4 : 16 – 17 scrie că unei femei :

Elisei i-a zis: „La anul, pe vremea aceasta, vei ţine în braţe un fiu.” Şi ea a zis : „Nu ! domnul meu, omule al lui Dumnezeu, nu amăgi pe roaba ta !”

Femeia a rămas însărcinată şi a născut un fiu chiar pe vremea aceea, în anul următor, cum îi spusese Elisei”.

Și exact așa s-a întâmplat, dar în II Împăraţi 4 : 27 scrie despre aceeași femeie :

Şi cum a ajuns la omul lui Dumnezeu pe munte, i-a îmbrăţişat picioarele. Ghehazi s-a apropiat s-o dea înapoi. Dar omul lui Dumnezeu a zis : „Las-o, căci este tare amărâtă, şi Domnul mi-a ascuns lucrul acesta şi nu mi l-a făcut cunoscut”.


Deşi lui Elisei i s-a descoperit ceva din viitor, a avut parte de un moment în care nu a ştiut (nu „i s-a făcut de cunoscut” cum spunem noi) ce s-a petrecut în viaţa femeii respective … cu puțin timp înainte !


Doamne Isuse, ajută-mă să înțeleg acest adevăr și să fiu conștient de faptul că și eu am parte doar de o cunoaștere limitată, parțială !

De aceea ajută-mă să fiu atent la ce gândesc, la ce rostesc și la modul în care trăiesc ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :