49 I 2023. NECREDINȚA SE BAZEAZĂ PE LOGICĂ [Matei 27.54 I Numeri 11.18–24 I 2 Împărați 7.2 si v. 17 – 20]

49 I 2023. NECREDINȚA SE BAZEAZĂ PE LOGICĂ

I Podcast I Pasaje Biblice : Matei 27 : 54 I Numeri 11 : 18 – 24 I II Împăraţi 7 : 2 și v. 17 – 20 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 18 Februarie 2023 I

Un al doilea aspect al Vederii sau al Umblării prin vedere este faptul că necredinţa se bazează pe logica umană.

Pentru început reamintim faptul că în om (în general vorbind), informaţia din exterior pătrunde în interior prin intermediul simţurilor. Aceasta este ceea ce noi numim „trăirea prin vedere”.

Dar în credincios adevărul pătrunde prin credinţă, iar creştinul ce I Se supune Lui Dumnezeu are de ales tot timpul între a se încrede în simţurile lui sau a se baza pe Dumnezeu, pe Cuvântul Lui şi pe călăuzirea Duhului Sfânt !


2. Necredinţa se bazează pe logică şi este o piedică în calea credinţei … a încrederii în Dumnezeu (în Cuvântul Lui şi în Duhul Sfânt) !

În Matei 27 : 54 scrie că :

Sutaşul şi cei ce păzeau pe Isus împreună cu el, când au văzut cutremurul de pământ şi cele întâmplate, s-au înfricoşat foarte tare şi au zis : „Cu adevărat, Acesta a fost Fiul lui Dumnezeu !

Ei au crezut că Domnul Isus a fost cu adevărat Fiul Lui Dumnezeu, dar nu au mai crezut că EL va mai fi la fel, deoarece au constatat clar că a murit și era logic, era evident, era limpede că totul s-a terminat !


Dar oare nu semănăm și noi cu ei ? Deși am avut experiențe deosebite cu Dumnezeu până azi, uneori parcă nu ne vine să mai credem că Dumnezeu este Același, că EL este veșnic neschimbat și că și mâine va fi la fel !


Dar să observăm încă două astfel de exemple de necredință în Dumnezeu. Un astfel de moment de necredință l-a avut Moise.

În Numeri 11 : 18 – 24 sunt notate cuvintele Lui Dumnezeu, care i-a spus lui Moise :

Să spui poporului : „Sfinţiţi-vă pentru mâine şi aveţi să mâncaţi carne, fiindcă aţi plâns în auzul Domnului şi aţi zis : „Cine ne va da carne să mâncăm ? Căci noi o duceam bine în Egipt !”

Domnul vă va da carne şi veţi mânca. Aveţi să mâncaţi carne, nu o zi, nici două zile, nici cinci zile, nici zece zile, nici douăzeci de zile, ci o lună întreagă, până vă va ieşi pe nări şi vă veţi scârbi de ea, pentru că n-aţi ascultat de Domnul care este în mijlocul vostru şi pentru că aţi plâns înaintea Lui, zicând : „Pentru ce am ieşit noi oare din Egipt ?”

Moise a zis : „Şase sute de mii de oameni care merg pe jos alcătuiesc poporul în mijlocul căruia sunt eu, şi Tu zici : „Le voi da carne şi vor mânca o lună întreagă !”

Putem tăia oare atâtea oi şi atâţia boi, ca să le ajungă ? Sau nu cumva avem să prindem toţi peştii mării, ca să le ajungă ?”

Domnul a răspuns lui Moise : „Nu cumva s-a scurtat oare mâna Domnului ? Vei vedea acum dacă ceea ce ţi-am spus se va întâmpla sau nu”. Moise a ieşit şi a spus poporului cuvintele Domnului”.


Un al doilea exemplu de necredință va fi luat tot din viața unui om important, care la vremea lui a deținut o funcție înaltă în stat.
În cartea II Împăraţi 7 : 2 și în versetele 17 – 20 găsim scrise aceste cuvinte :

Călăreţul pe braţul căruia se rezema împăratul a răspuns omului lui Dumnezeu : „Chiar dacă ar face Domnul ferestre în cer, cum s-ar putea întâmpla un asemenea lucru ?”

Şi Elisei a zis : „Vei vedea cu ochii tăi : dar tu nu vei mânca din ele.” … Împăratul încredinţase paza porţii în mâna călăreţului pe braţul căruia se rezemase atunci.

Dar călăreţul acesta a fost călcat în picioare de popor la poartă şi a murit, după cuvântul pe care-l rostise omul lui Dumnezeu, când se coborâse împăratul la el.

Omul lui Dumnezeu spusese atunci împăratului : „Mâine, la ceasul acesta, se vor vinde la poarta Samariei două măsuri de orz cu un siclu, şi o măsură de floare de făină, cu un siclu.”

Iar călăreţul răspunsese omului lui Dumnezeu :

„Chiar dacă ar face Domnul ferestre în cer, cum s-ar putea întâmpla un asemenea lucru ?”

Şi Elisei zisese : „Vei vedea cu ochii tăi ; dar tu nu vei mânca din ele.” În adevăr aşa i s-a şi întâmplat : a fost călcat în picioare la poartă de popor şi a murit”.


Necredința nu merge doar pe la casele mici ci trece și pe la casele mari, pe la oamenii influenți sau chiar și pe la oamenii credinței, de aceea este bine să umblu smerit cu Dumnezeul meu, exact cum scrie în cartea Mica 6 : 8.


Doamne ajută-mi la aceasta ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :