38 I 2023. UMBLAREA CU DUMNEZEU ESTE ASEMENEA EXISTENȚEI UNUI RÂU [Geneza 5.22–24 I Geneza 2.14]

38 I 2023. UMBLAREA CU DUMNEZEU ESTE ASEMENEA EXISTENȚEI UNUI RÂU

I Podcast I Pasaje Biblice : Geneza 5 : 22 – 24 I Geneza 2 : 14 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 7 Februarie 2023 I

Umblarea cu Dumnezu este asemenea existenței unui râu. „A umbla cu Dumnezeu” este asemenea curgerii apei unui râu. Continue reading „38 I 2023. UMBLAREA CU DUMNEZEU ESTE ASEMENEA EXISTENȚEI UNUI RÂU [Geneza 5.22–24 I Geneza 2.14]”

37 I 2023. UMBLAREA CU DUMNEZEU SAU TRASEUL CLAR STABILIT [Geneza 5.22–24 I Geneza 2.14]

37 I 2023. UMBLAREA CU DUMNEZEU SAU TRASEUL CLAR STABILIT

I Podcast I Pasaje Biblice : Geneza 5 : 22 – 24 I Geneza 2 : 14 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 6 Februarie 2023 I

În Geneza 5 : 22 – 24 scrie că : „După naşterea lui Metusala, Enoh a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani ; şi a născut fii şi fiice.
Toate zilele lui Enoh au fost trei sute şaizeci şi cinci de ani. Enoh a umblat cu Dumnezeu ; apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu”. Continue reading „37 I 2023. UMBLAREA CU DUMNEZEU SAU TRASEUL CLAR STABILIT [Geneza 5.22–24 I Geneza 2.14]”