197. Foaia Creştinului, Nr. 197, D.10 Decembrie 2017

Binecuvântează-ţi familia sau Tatăl responsabil (III), Luca 1:67, 76-77

III. Rostesc cuvântul profetic, (ascultarea de Dumnezeu constă în rostirea Cuvântului Lui, indiferent de faţa omului / ascultătorului)

Zaharia, tatăl lui, s-a umplut de Duhul Sfânt, a prorocit şi a zis … Şi tu, pruncule, vei fi chemat proroc al Celui Preaînalt. Căci vei merge înaintea Domnului, ca să pregăteşti căile Lui şi să dai poporului Său cunoştinţa mântuirii, care stă în iertarea păcatelor lui … ”. (Evanghelia după Luca 1 : 67, 76 – 77) Continue reading „Binecuvântează-ţi familia sau Tatăl responsabil (III), Luca 1:67, 76-77”

197. Foaia Creştinului, Nr. 197, D.10 Decembrie 2017

Binecuvântează-ţi familia sau Tatăl responsabil (II), Evanghelia după Luca 1:67

II. Primesc constant Cuvântul profetic

Zaharia, tatăl lui, s-a umplut de Duhul Sfânt, a prorocit şi a zis … ”. (Evanghelia după Luca 1 : 67)

În momentul respectiv Zaharia nu a greşit, (vorbind cu un copilaş de opt zile, căruia i s-a adresat ca şi cum ar înţelege tot), pentru că nu a făcut ceva premeditat (planificat), ci a fost ceva de moment şi Luca notează clar cum au decurs lucrurile : Continue reading „Binecuvântează-ţi familia sau Tatăl responsabil (II), Evanghelia după Luca 1:67”

197. Foaia Creştinului, Nr. 197, D.10 Decembrie 2017

Binecuvântează-ţi familia sau Tatăl responsabil (I), Luca 1:59-64, 76-77

În ziua a opta, au venit să taie pruncul împrejur şi voiau să-i pună numele Zaharia, după numele tatălui său. Dar mama lui a luat cuvântul şi a zis : „Nu. Ci are să se cheme Ioan.” Ei i-au zis :

„Nimeni din rudeniile tale nu poartă numele acesta.” Şi au început să facă semne tatălui său, ca să ştie cum ar vrea să-i pună numele. Zaharia a cerut o tăbliţă de scris şi a scris, zicând :

Numele lui este Ioan.” Şi toţi s-au minunat. În clipa aceea, i s-a deschis gura, i s-a dezlegat limba, şi el vorbea şi binecuvânta pe Dumnezeu … Continue reading „Binecuvântează-ţi familia sau Tatăl responsabil (I), Luca 1:59-64, 76-77”

197. Foaia Creştinului, Nr. 197, D.10 Decembrie 2017

1 Samuel 10:1-3 Ce să fac pentru fiul meu ?

samuel-si-saulSamuel a luat sticluţa cu untdelemn şi a turnat-o pe capul lui Saul. Apoi l-a sărutat şi a zis : „Nu te-a uns Domnul ca să fii căpetenia moştenirii Lui ?

Astăzi, după ce mă vei părăsi, vei găsi doi oameni la mormântul Rahelei, în hotarul lui Beniamin, la Ţelţah. Ei îţi vor zice :
„Măgăriţele pe care te-ai dus să le cauţi s-au găsit ; şi iată că tatăl tău nu se mai gândeşte la măgăriţe, ci este îngrijorat de voi şi zice : „Ce să fac pentru fiul meu ?” Continue reading „1 Samuel 10:1-3 Ce să fac pentru fiul meu ?”

197. Foaia Creştinului, Nr. 197, D.10 Decembrie 2017

Educarea copilului (IV) sau Harul lui Dumnezeu ! (Geneza 49.28)

Geneza 49.28, Harul lui Dumnezeu!Aceştia sunt toţi cei ce alcătuiesc cele douăsprezece seminţii ale lui Israel. Şi acestea sunt lucrurile pe care li le-a spus tatăl lor când i-a binecuvântat. I-a binecuvântat pe fiecare cu o binecuvântare deosebită”. (Geneza 49 : 28) Trei factori ai formării caracterului sunt : temperamentul, educaţia din familie, şi alegerile personale.

Dar să vedem peste ani ce-a contat foarte mult, mai presus de aceşti factori, (ţinând cont de faptul că toţi aceşti trei parametri ai educaţiei pot fi negativi, în unele familii, iar copilul respectiv nu poate fi învinovăţit nici pentru temperamentul cu care s-a născut, nici pentru educaţia greşită de care a avut parte şi nici pentru alegerile greşite pe care le face tocmai ca urmare a acestor factori) ?


Continue reading „Educarea copilului (IV) sau Harul lui Dumnezeu ! (Geneza 49.28)”

197. Foaia Creştinului, Nr. 197, D.10 Decembrie 2017

Educarea copilului (III), Binecuvântarea (Geneza 49.28)

Geneza 49.28, Binecuvântează!Binecuvântarea sau Valoarea cuvântului care zideşte !

Aceştia sunt toţi cei ce alcătuiesc cele douăsprezece seminţii ale lui Israel. Şi acestea sunt lucrurile pe care li le-a spus tatăl lor când i-a binecuvântat. I-a binecuvântat pe fiecare cu o binecuvântare deosebită”. (Geneza 49 : 28)

Trei gânduri din acest verset :

I. Iacov i-a binecuvântat pe toţi copiii lui, nu doar pe unul dintre ei. A învăţat din greşelile tatălui lui, (lui Isaac), dar şi din greşelile lui, (ce înseamnă să -i faci un cadou special numai unuia dintre fii).

Continue reading „Educarea copilului (III), Binecuvântarea (Geneza 49.28)”

197. Foaia Creştinului, Nr. 197, D.10 Decembrie 2017

Educarea copilului (II), Tipuri de personalitate (Geneza 49:9-27, Proverbe 22.6)

Geneza 49.27, Beniamin este un lupÎn Geneza 49 : 9 – 27 sunt descrise cinci tipuri de personalitate, (din punct de vedere psihologic, temperamentul este o parte din personalitatea copilului şi se referă la energia pe care o are copilul respectiv).

Este foarte important să cunoaştem ce fire are copilul pentru a şti cum să ne purtăm cu el, fiindcă este limpede că nu te poţi apropia de un leu ca de o cerboaică ! Continue reading „Educarea copilului (II), Tipuri de personalitate (Geneza 49:9-27, Proverbe 22.6)”

197. Foaia Creştinului, Nr. 197, D.10 Decembrie 2017

Educarea copilului (I), Cinci tipuri de copii ! (Geneza 49:28)

Geneza 49.28, Cinci tipuri de copiiAceştia sunt toţi cei ce alcătuiesc cele douăsprezece seminţii ale lui Israel. Şi acestea sunt lucrurile pe care li le-a spus tatăl lor când i-a binecuvântat. I-a binecuvântat pe fiecare cu o binecuvântare deosebită”. (Geneza 49 : 28)
Vom vedea în următoarele meditaţii câteva adevăruri despre :
1. educarea copilului, despre formarea ca om ;

2. tipuri de temperamente, (pornind de la cei cinci copii pe care Iacov îi aseamănă cu … animalele) şi
Continue reading „Educarea copilului (I), Cinci tipuri de copii ! (Geneza 49:28)”

197. Foaia Creştinului, Nr. 197, D.10 Decembrie 2017

Învaţă pe copil, (I), Proverbe 22:6

Proverbe 22.6Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea”. (Proverbe 22 : 6)

Cine a scris aceste cuvinte ? Împăratul Solomon. În Proverbe 1 : 1 – 2 este scris :

„Pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, pentru cunoaşterea înţelepciunii şi învăţăturii, pentru înţelegerea cuvintelor minţii … ”. Continue reading „Învaţă pe copil, (I), Proverbe 22:6”

197. Foaia Creştinului, Nr. 197, D.10 Decembrie 2017

Modelul comportamental sau Importanţa deciziei de-a merge mai departe ! (Rut 1.1–22)

Iov 37.21, 2Pe vremea judecătorilor, a fost o foamete în ţară. Un om din Betleemul lui Iuda a plecat cu nevasta sa şi cu cei doi fii ai lui, să locuiască pentru o vreme în ţara Moabului.

Numele omului aceluia era Elimelec, numele nevestei lui era Naomi, şi cei doi fii ai lui se numeau Mahlon şi Chilion : erau efratiţi, din Betleemul lui Iuda. Ajungând în ţara Moabului, şi-au aşezat locuinţa acolo. Continue reading „Modelul comportamental sau Importanţa deciziei de-a merge mai departe ! (Rut 1.1–22)”

197. Foaia Creştinului, Nr. 197, D.10 Decembrie 2017

Băiatul Isus, Evanghelia după Luca 2:41-52

Întâmplarea din Evanghelia după Luca 2 : 41 – 52, este scrisă din punctul de vedere al părinţilor, al adulţilor. Ce-au făcut ei greşit şi cum L-au văzut ei pe EL. Dar, oare cum i-a văzut COPILUL pe ei, pe părinţii LUI ? Din ce-a trăit cele trei zile ? Cei de acolo nu s-au îngrijorat că EL nu mai pleacă acasă, că nu vine nimeni după EL ? Nu a trebuit şi EL să le explice preoţilor, ce s-a întâmplat? Trebuia şi EL să se îngrijoreze şi să-şi caute părinţii ? Nu ştim ce-a făcut exact. Dar, în momentul regăsirii, EL era exact acolo unde L-au lăsat ! Acest timp, însă a fost folosit pentru ca şi învăţătorii lui Israel, să fie cercetaţi de către DUMNEZEU, prin întrebările LUI ! Şi ei au avut nevoie de-o evaluare Divină. Continue reading „Băiatul Isus, Evanghelia după Luca 2:41-52”

197. Foaia Creştinului, Nr. 197, D.10 Decembrie 2017

Copiii noştri sunt jucării ?

                                                            Priveşte în trecut, ca să nu priveşti cu regrete în viitor !

Copiii noştri sunt jucării? Mi-am pus această întrebare, pentru că ei au viaţă şi tot ce ţine de viaţă, cu bine şi rău, iar noi avem tendinţa să-i manipulăm ca pe nişte obiecte lipsite de viaţă, de sentimente, de voinţă.

Poţi fi un lucrător (spiritual) apreciat dar ca tată … dispreţuit şi neglijat. Copiii obişnuiţi fără tată acasă nu-l mai observă nici când este prezent. Pentru că el şi atunci când este prezent îşi manifestă absenţa; este prezent fizic, dar absent spiritual ! Continue reading „Copiii noştri sunt jucării ?”