Binecuvântează-ţi familia sau Tatăl responsabil (III), Luca 1:67, 76-77

III. Rostesc cuvântul profetic, (ascultarea de Dumnezeu constă în rostirea Cuvântului Lui, indiferent de faţa omului / ascultătorului)

Zaharia, tatăl lui, s-a umplut de Duhul Sfânt, a prorocit şi a zis … Şi tu, pruncule, vei fi chemat proroc al Celui Preaînalt. Căci vei merge înaintea Domnului, ca să pregăteşti căile Lui şi să dai poporului Său cunoştinţa mântuirii, care stă în iertarea păcatelor lui … ”. (Evanghelia după Luca 1 : 67, 76 – 77) Continue reading „Binecuvântează-ţi familia sau Tatăl responsabil (III), Luca 1:67, 76-77”

Pilda seminţei I. Cuvântul rostit fără (a avea) autoritate? [Marcu 4.26-29]

marcu-4-23-26-pilda-semintei-i-lipsa-de-autoritate-in-cuvantul-rostitiPilda seminţei. Evanghelistul Marcu notează cuvintele Domnului Isus :

El a mai zis : „Cu Împărăţia lui Dumnezeu este ca atunci când aruncă un om sămânţa în pământ ; fie că doarme noaptea, fie că stă treaz ziua, sămânţa încolţeşte şi creşte fără să ştie el cum.

Pământul rodeşte singur : întâi un fir verde, apoi spic, după aceea grâu deplin în spic ; şi când este copt rodul, pune îndată secera în el, pentru că a venit secerişul”. (Evanghelia după Marcu 4 : 26 – 29) Continue reading „Pilda seminţei I. Cuvântul rostit fără (a avea) autoritate? [Marcu 4.26-29]”