Ziua cercetării (1 Petru 2.12)

„ … să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării [gr. episkopēs „vizitei, supravegherii”]”. (I Petru 2 : 12)

Oare la ce se referă expresia ziua cercetării ?

Acest text poate fi asociat cu Luca 19 : 41 – 44 unde scrie că atunci : Continue reading „Ziua cercetării (1 Petru 2.12)”

Neputinţele noastre (gr. astheneia), Matei 8.17

„El a luat [gr. elaben, a lua pentru a îndepărta] asupra Lui neputinţele [gr. astheneias, „slăbiciunile, fragilităţile”] noastre şi a purtat [gr. ebastasen, a purta sensul aici fiind : „a îndepărta prin vindecare”] bolile noastre”. (Matei 8 : 17)

Atunci când un om se întoarce la Dumnezeu, noi punem accent în special pe ceea ce le-a făcut el altora (păcatele înfăptuite) şi tindem să neglijăm ceea ce alţii i-au făcut lui (rănile din suflet). Continue reading „Neputinţele noastre (gr. astheneia), Matei 8.17”

Se supunea Dreptului judecător [Matei 26.30-35, 1 Petru 2.23]

După ce au cântat cântarea, au ieşit pe Muntele Măslinilor. Atunci Isus le-a zis : „În noaptea aceasta, toţi veţi găsi în Mine o pricină de poticnire ; căci este scris :

„Voi bate Păstorul, şi oile turmei vor fi risipite.” Dar, după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea.”
Petru a luat cuvântul şi I-a zis :

„Chiar dacă toţi ar găsi în Tine o pricină de poticnire, eu niciodată nu voi găsi în Tine o pricină de poticnire.” Continue reading „Se supunea Dreptului judecător [Matei 26.30-35, 1 Petru 2.23]”

Psalmul 34.6, Când strigă un nenorocit, Domnul aude

Când strigă [ebr. qara, „a striga, a proclama, a citi”] un nenorocit, Domnul aude şi-l scapă din toate necazurile lui”. (Psalmul 34 : 6)

Ce înseamnă strigă ? Este sinonimul lui a ţipa ? Trebuie să strig aşa de tare, încât să mă audă Dumnezeu din Cer ?

La Şcoala Duminicală din cadrul Bisericii Cezareea, în urmă cu mai mulţi ani, învăţătorul îi educa pe copii cum să ÎL roage pe Dumnezeu. El accentua faptul că trebuie să te rogi cu voce tare. Continue reading „Psalmul 34.6, Când strigă un nenorocit, Domnul aude”

Venit prea târziu (III.3). Cauzele neascultării de Dumnezeu. Necredinţa [Evrei 4.1, 3.12, 19]

3. Necredinţa

Luaţi seama, dar, fraţilor, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea şi necredincioasă [gr. apistias], care să vă despartă de Dumnezeul cel Viu …
Vedem, dar, că n-au putut să intre din pricina necredinţei [gr. apistian] lor”. (Evrei 3 : 12, 19)

Gr. apistias se poate traduce cu „fără credinţă, fără încredere”, dar poate avea şi sensul de „trădare a încrederii” cuiva … Continue reading „Venit prea târziu (III.3). Cauzele neascultării de Dumnezeu. Necredinţa [Evrei 4.1, 3.12, 19]”

Venit prea târziu (III.2), Evrei 4.1, Cauzele neascultării de Dumnezeu. Împietrirea (Evrei 3 : 7 – 8, 13, 15)

O altă cauză care a contribuit la faptul că poporul Evreu nu a intrat în Canaan,  (pe care o găsim în textul Biblic) este :

2. Împietrirea inimii

[Împietrirea are ca sens figurat : „Stare de nesimțire sufletească ; insensibilitate”. Dex]

De aceea, cum zice Duhul Sfânt : „Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile, ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustiu … Continue reading „Venit prea târziu (III.2), Evrei 4.1, Cauzele neascultării de Dumnezeu. Împietrirea (Evrei 3 : 7 – 8, 13, 15)”

Venit prea târziu (III.1), Evrei 4.1, Cauzele neascultării de Dumnezeu. Amânarea (Evrei 3.7-19)

Vom căuta să răspundem la întrebarea : Din ce cauză evreii nu au intrat în Canaan, iar unii oameni nu vor fi mântuiţi ?

Să luăm, dar, bine seama, că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduinţa intrării în odihna Lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu”. (Evrei 4 : 1)

De ce nu au intrat în Canaan, poporul Evreu ? Au fost cel puţin trei cauze, pe care le avem notate în context (Evrei 3 : 7 – 19) Continue reading „Venit prea târziu (III.1), Evrei 4.1, Cauzele neascultării de Dumnezeu. Amânarea (Evrei 3.7-19)”