Venit prea târziu (III.3). Cauzele neascultării de Dumnezeu. Necredinţa [Evrei 4.1, 3.12, 19]

3. Necredinţa

Luaţi seama, dar, fraţilor, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea şi necredincioasă [gr. apistias], care să vă despartă de Dumnezeul cel Viu …
Vedem, dar, că n-au putut să intre din pricina necredinţei [gr. apistian] lor”. (Evrei 3 : 12, 19)

Gr. apistias se poate traduce cu „fără credinţă, fără încredere”, dar poate avea şi sensul de „trădare a încrederii” cuiva … Continue reading „Venit prea târziu (III.3). Cauzele neascultării de Dumnezeu. Necredinţa [Evrei 4.1, 3.12, 19]”

Venit prea târziu (III.2), Evrei 4.1, Cauzele neascultării de Dumnezeu. Împietrirea (Evrei 3 : 7 – 8, 13, 15)

O altă cauză care a contribuit la faptul că poporul Evreu nu a intrat în Canaan,  (pe care o găsim în textul Biblic) este :

2. Împietrirea inimii

[Împietrirea are ca sens figurat : „Stare de nesimțire sufletească ; insensibilitate”. Dex]

De aceea, cum zice Duhul Sfânt : „Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile, ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustiu … Continue reading „Venit prea târziu (III.2), Evrei 4.1, Cauzele neascultării de Dumnezeu. Împietrirea (Evrei 3 : 7 – 8, 13, 15)”

Venit prea târziu (III.1), Evrei 4.1, Cauzele neascultării de Dumnezeu. Amânarea (Evrei 3.7-19)

Vom căuta să răspundem la întrebarea : Din ce cauză evreii nu au intrat în Canaan, iar unii oameni nu vor fi mântuiţi ?

Să luăm, dar, bine seama, că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduinţa intrării în odihna Lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu”. (Evrei 4 : 1)

De ce nu au intrat în Canaan, poporul Evreu ? Au fost cel puţin trei cauze, pe care le avem notate în context (Evrei 3 : 7 – 19) Continue reading „Venit prea târziu (III.1), Evrei 4.1, Cauzele neascultării de Dumnezeu. Amânarea (Evrei 3.7-19)”