332. CELE TREI TĂCERI [Psalmul 39.1–2 I 2 Samuel 16.5–12 I 1 Samuel 25.21-22]

332. CELE TREI TĂCERI

I Podcast I Pasaje Biblice : Psalmul 39 : 1 – 2 I 2 Samuel 16 : 5 – 12 I 1 Samuel 25 : 21- 22 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 28 Noiembrie 2022 I

Astăzi vom face o scurtă paranteză în studiul nostru despre valorile celui rău deoarece gura este organul omului de care el rea să se folosească pentru atingerea scopurilor lui și cât de mult rău putem face cu gura.

Continue reading „332. CELE TREI TĂCERI [Psalmul 39.1–2 I 2 Samuel 16.5–12 I 1 Samuel 25.21-22]”

92. RUGĂCIUNEA CU DUHUL ŞI RUGĂCIUNEA CU MINTEA [Romani 8.26-27, Luca 11.1-4]

92. RUGĂCIUNEA CU DUHUL ŞI RUGĂCIUNEA CU MINTEA

I Podcast I Pasaje Biblice : Romani 8 : 26 – 27, Luca 11 : 1 – 4 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 2 Aprilie 2022 I

Când ne referim la rugăciune, doar în mod aparent între învăţătura Domnului Isus şi cea a apostolului Pavel există o contradicţie.

Continue reading „92. RUGĂCIUNEA CU DUHUL ŞI RUGĂCIUNEA CU MINTEA [Romani 8.26-27, Luca 11.1-4]”

Rugăciunea cu duhul şi rugăciunea cu mintea, Luca 11.1-4, Romani 8.26-27, I Corinteni 14.14-15

Când ne referim la rugăciune, (în mod aparent), între învăţătura Domnului Isus şi cea a apostolului Pavel, există o contradicţie.
Evanghelistul Luca relatează că :

Într-o zi, Isus Se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii Lui I-a zis : „Doamne, învaţă-ne să ne rugăm, cum a învăţat şi Ioan pe ucenicii lui.” El le-a zis :

„Când vă rugaţi, să ziceţi : Tatăl nostru care eşti în ceruri ! Sfinţească-se Numele Tău ; vie Împărăţia Ta ; facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ.

Continue reading „Rugăciunea cu duhul şi rugăciunea cu mintea, Luca 11.1-4, Romani 8.26-27, I Corinteni 14.14-15”