92. RUGĂCIUNEA CU DUHUL ŞI RUGĂCIUNEA CU MINTEA [Romani 8.26-27, Luca 11.1-4]

92. RUGĂCIUNEA CU DUHUL ŞI RUGĂCIUNEA CU MINTEA

I Podcast I Pasaje Biblice : Romani 8 : 26 – 27, Luca 11 : 1 – 4 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 2 Aprilie 2022 I

Când ne referim la rugăciune, doar în mod aparent între învăţătura Domnului Isus şi cea a apostolului Pavel există o contradicţie.

Continue reading „92. RUGĂCIUNEA CU DUHUL ŞI RUGĂCIUNEA CU MINTEA [Romani 8.26-27, Luca 11.1-4]”