92. RUGĂCIUNEA CU DUHUL ŞI RUGĂCIUNEA CU MINTEA [Romani 8.26-27, Luca 11.1-4]

92. RUGĂCIUNEA CU DUHUL ŞI RUGĂCIUNEA CU MINTEA

I Podcast I Pasaje Biblice : Romani 8 : 26 – 27, Luca 11 : 1 – 4 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 2 Aprilie 2022 I

Când ne referim la rugăciune, doar în mod aparent între învăţătura Domnului Isus şi cea a apostolului Pavel există o contradicţie.

Evanghelistul Luca relatează că :

Într-o zi, Isus Se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii Lui I-a zis : „Doamne, învaţă-ne să ne rugăm, cum a învăţat şi Ioan pe ucenicii lui.” El le-a zis : „Când vă rugaţi, să ziceţi :

Tatăl nostru care eşti în ceruri ! Sfinţească-se Numele Tău ; vie Împărăţia Ta ; facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ.

Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă în fiecare zi ; şi ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă şi noi iertăm oricui ne este dator ; şi nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău”. (Luca 11 : 1 – 4)


Pe de altă parte, apostolul Pavel scria (la mai mulţi ani după aceea) :

„ … şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră : căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm.

Dar însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite. Şi Cel ce cercetează inimile ştie care este năzuinţa Duhului ; pentru că El mijloceşte pentru sfinţi după voia lui Dumnezeu”. (Romani 8 : 26 – 27)


Întrebarea este :

Ştim să ne rugăm (cunoscând rugăciunea Tatăl nostru), sau nu ştim cum trebuie să ne rugăm ? Pe cine să cred ?


În Întâia Epistolă către Corinteni, apostolul Pavel a lămurit lucrurile. El a explicat că există două feluri de rugăciune :

  • rugăciunea făcută cu duhul şi
  • rugăciunea făcută cu mintea.

Între rugăciunea făcută cu mintea şi cea cu duhul nu există nicio contradicţie, ele nu sunt opuse ci complementare.


În Corinteni 14 : 2, 14 – 15 scrie :

În adevăr, cine vorbeşte în altă limbă nu vorbeşte oamenilor, ci lui Dumnezeu ; căci nimeni nu-l înţelege şi, cu duhul, el spune taine …

Fiindcă, dacă mă rog în altă limbă, duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rod. Ce este de făcut atunci ? Mă voi ruga cu duhul, dar mă voi ruga şi cu mintea ; voi cânta cu duhul, dar voi cânta şi cu mintea”.


Înainte de Jertfa de pe cruce, Domnul Isus le-a promis ucenicilor :

„ … Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac ; şi anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte ; dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi şi va fi în voi”. (Ioan 14 : 16 – 17)


La fel cum Domnul Isus i-a învăţat pe ucenicii Lui cum să se roage şi Duhul Sfânt face acelaşi gen de lucrare. Dar nu numai că ne învaţă să ne rugăm … chiar El Se roagă prin intermediul creştinului care se pune la dispoziţia Duhului Sfânt, în acele momente în care este nevoie de o intervenţie specială !


În Ziua Cincizecimii (scrie în Faptele Apostolilor 2 : 4) că :

„ … toţi s-au umplut de Duh Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească”.

„ … au început să vorbească”, aceasta înseamnă şi faptul că au continuat să vorbească în alte limbi şi după aceea ! Dar oare mai este valabilă rugăciunea în alte limbi şi acum în aprilie 2022 ? Da.


În Faptele Apostolilor 2 : 17 scrie :

În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură ;

  • feciorii voştri şi fetele voastre vor proroci,
  • tinerii voştri vor avea vedenii, şi
  • bătrânii voştri vor visa vise !

Un sinonim pentru zile este vremuri :

În zilele acelea, în vremurile acelea, zice Domnul, copiii lui Israel şi copiii lui Iuda se vor întoarce împreună ; vor merge plângând şi vor căuta pe Domnul Dumnezeul lor”. (Ieremia 50 : 4)

Lui Timotei, apostolul Pavel i-a scris :

Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele”. (II Timotei 3 : 1)

Dacă înţelegem că acest verset se referă la vremurile noastre, trebuie să înţelegem şi faptul că promisiunea reluată în Faptele Apostolilor 2 : 17, este valabilă şi azi pentru că se referă tot la : zilele din urmă !

Iar în practică, există milioane de creştini care pot confirma acest adevăr : vorbirea în alte limbi, rugăciunea cu duhul şi prin Duhul Sfânt sunt cât se poate de actuale !


În încheiere să fac o rugăciune amintindu-mi versetul din Zaharia 12 : 10.

Doamne Isuse, toarnă şi peste mine un Duh de îndurare şi de rugăciune, să îmi întorc privirile spre Tine, Cel străpuns şi fie ca lacrimile prezenţei Duhului Sfânt să însoţească şi rugăciunile mele către Dumnezeu ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :