196 I 2023. UNGEREA ȘI UNTDELEMNUL CA SIMBOL AL DUHULUI SFÂNT [Faptele Apostolilor 10.38 I Luca 4.16–21 I 2 Corinteni 1.21–22]

196 I 2023. UNGEREA ȘI UNTDELEMNUL CA SIMBOL AL DUHULUI SFÂNT

I Podcast I Pasaje Biblice : Faptele Apostolilor 10 : 38 I Luca 4 : 16 – 21 I 2 Corinteni 1 : 21 – 22 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 15 Iulie 2023 I

În câteva din studiile anterioare am observat faptul că „apa vie” (apa curgătoare, apa proaspătă care curge din Izvorul de Sus adică din Dumnezeu) este un simbol al Duhului Sfânt. Continue reading „196 I 2023. UNGEREA ȘI UNTDELEMNUL CA SIMBOL AL DUHULUI SFÂNT [Faptele Apostolilor 10.38 I Luca 4.16–21 I 2 Corinteni 1.21–22]”

195 I 2023. TREI ÎNVĂȚĂTURI DIN ÎNMULȚIREA UNTDELEMNULUI [2 Împăraţi 4.1–7 I Ioan 14.15–18 I Efeseni 2.8]

195 I 2023. TREI ÎNVĂȚĂTURI DIN ÎNMULȚIREA UNTDELEMNULUI

I Podcast I Pasaje Biblice : II Împăraţi 4 : 1 – 7 I Ioan 14 : 15 – 18 I Efeseni 2 : 8 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 14 Iulie 2023 I

Astăzi să observăm o întâmplare din Vechiul Testament în care scrie despre cât de benefic a fost untdelemnul pentru o familie iar mâine, cu ajutorul Lui Dumnezeu vom observa mai clar faptul că untdelemnul este un simbol al Duhului Sfânt iar Duhul Sfânt este una dintre cele mai mari binecuvântări de care poate avea parte un om pe acest pământ ! Continue reading „195 I 2023. TREI ÎNVĂȚĂTURI DIN ÎNMULȚIREA UNTDELEMNULUI [2 Împăraţi 4.1–7 I Ioan 14.15–18 I Efeseni 2.8]”

194 I 2023. STRIGĂTUL INIMII [Isaia 58.9 I Psalmul 102.6–7 I 2 Împăraţi 4.1–7]

194 I 2023. STRIGĂTUL INIMII

I Podcast I Pasaje Biblice : Isaia 58 : 9 I Psalmul 102 : 1 – 3 și 6 – 7 I II Împăraţi 4 : 1 – 7 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 13 Iulie 2023 I

În studiul de ieri a fost menționat faptul că dacă vreau ca Dumnezeu să-mi asculte rugăciunile și strigătul inimii să se audă până în Cer, este necesar să postesc dar este foarte important modul în care îmi trăiesc viața. Continue reading „194 I 2023. STRIGĂTUL INIMII [Isaia 58.9 I Psalmul 102.6–7 I 2 Împăraţi 4.1–7]”

193 I 2023. FALSUL POST ȘI ADEVĂRATUL POST [Isaia 58.1–11 I Isaia 58.6]

193 I 2023. FALSUL POST ȘI ADEVĂRATUL POST

I Podcast I Pasaje Biblice : Isaia 58 : 1 – 11 I Isaia 58 : 6 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 12 Iulie 2023 I

Când ne referim la botezul în Duhul Sfânt trebuie să reamintim faptul că principalul dușman al creștinului este firea lui pământească.
Una dintre cele mai bune metode de apropiere de Dumnezeu este postul, iar în Isaia 58 : 1 – 11 este descris postul real care este numit Adevăratul post. Continue reading „193 I 2023. FALSUL POST ȘI ADEVĂRATUL POST [Isaia 58.1–11 I Isaia 58.6]”

192 I 2023. DUHUL SFÂNT NE ARATĂ ADEVĂRUL [Ioan 16.8-11 I Judecători 13.14]

192 I 2023. DUHUL SFÂNT NE ARATĂ ADEVĂRUL

I Podcast I Pasaje Biblice : Ioan 16 : 8 – 11 I Judecători 13 : 14 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 11 Iulie 2023 I

În general, un om care este moral poate avea o părere foarte bună despre el și chiar dacă starea lui spirituală nu este bună înaintea lui Dumnezeu, el fiind neregenerat nu își va vedea starea de om pierdut înaintea lui Dumnezeu. Continue reading „192 I 2023. DUHUL SFÂNT NE ARATĂ ADEVĂRUL [Ioan 16.8-11 I Judecători 13.14]”

191 I 2023. CUM SE MANIFESTĂ SLĂBICIUNEA SPIRITUALĂ [Isaia 58 : 1 – 11]

191 I 2023. CUM SE MANIFESTĂ SLĂBICIUNEA SPIRITUALĂ ?

I Podcast I Pasaj Biblic : Isaia 58 : 1 – 11 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 10 Iulie 2023 I

În studiul anterior a fost făcută afirmația că avem nevoie de Duhul Sfânt și pentru că Duhul Sfânt ne ajută în obținerea victoriei asupra naturii nostre păcătoase (asupra firii noastre pământești). Continue reading „191 I 2023. CUM SE MANIFESTĂ SLĂBICIUNEA SPIRITUALĂ [Isaia 58 : 1 – 11]”

190 I 2023. PRIN CREDINȚĂ SE PRIMEȘTE (LITERAL „SE IA”) DUHUL SFÂNT [Luca 13.10–13 I Galateni 3.14 I Faptele Apostolilor 1.8]

190 I 2023. PRIN CREDINȚĂ SE PRIMEȘTE (LITERAL „SE IA”) DUHUL SFÂNT

I Podcast I Pasaje Biblice : Luca 13 : 10 – 13 I Galateni 3 : 14 I Faptele Apostolilor 1 : 8 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 09 Iulie 2023 I

Primirea sau luarea Duhului Sfânt Continue reading „190 I 2023. PRIN CREDINȚĂ SE PRIMEȘTE (LITERAL „SE IA”) DUHUL SFÂNT [Luca 13.10–13 I Galateni 3.14 I Faptele Apostolilor 1.8]”

189 I 2023. DUHUL SFÂNT DIN VOI [Faptele Apostolilor 2.1–4 I Ioan 14.15-17 I 1 Corinteni 3.16]

189 I 2023. DUHUL SFÂNT DIN VOI

I Podcast I Pasaje Biblice : Faptele Apostolilor 2 : 1 – 4 I Ioan 14 : 15 – 17 I I Corinteni 3 : 16 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 08 Iulie 2023 I

În Faptele Apostolilor 2 : 1 – 4 scrie că : „În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. Deodată, a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa unde şedeau ei.

Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei. Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească”. Continue reading „189 I 2023. DUHUL SFÂNT DIN VOI [Faptele Apostolilor 2.1–4 I Ioan 14.15-17 I 1 Corinteni 3.16]”

188 I 2023. CE SĂ FAC PENTRU A FI ÎMBRĂCAT CU PUTERE DE SUS [Luca 24.49–52 I Matei 16.24 I Faptele Apostolilor 1.14]

188 I 2023. CE SĂ FAC PENTRU A FI ÎMBRĂCAT CU PUTERE DE SUS ?

I Podcast I Pasaje Biblice : Luca 24 : 49 – 52 I Matei 16 : 24 I Faptele Apostolilor 1 : 14 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 07 Iulie 2023 I

Botezul în Duhul Sfânt este cumva exact inversul dezgolirii primilor doi oameni din Eden. Acolo, Adam Și Eva au devenit oameni goi, fără Dumnezeu dar din momentul botezului în Duhul Sfânt, creștinul devine plin de Dumnezeu. Continue reading „188 I 2023. CE SĂ FAC PENTRU A FI ÎMBRĂCAT CU PUTERE DE SUS [Luca 24.49–52 I Matei 16.24 I Faptele Apostolilor 1.14]”

187 I 2023. LUPTA [Efeseni 6.12 I Galateni 5.16-17 I Faptele Apostolilor 1.8]

187 I 2023. LUPTA

I Podcast I Pasaje Biblice : Efeseni 6 : 12 I Galateni 5 : 16 – 17 I Faptele Apostolilor 1 : 8 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 06 Iulie 2023 I

Lupta este definită și ca fiind o : „Ciocnire între două forțe (tendințe) care acționează în sens contrar”. (NODEX, 2002) Continue reading „187 I 2023. LUPTA [Efeseni 6.12 I Galateni 5.16-17 I Faptele Apostolilor 1.8]”