189 I 2023. DUHUL SFÂNT DIN VOI [Faptele Apostolilor 2.1–4 I Ioan 14.15-17 I 1 Corinteni 3.16]

189 I 2023. DUHUL SFÂNT DIN VOI

I Podcast I Pasaje Biblice : Faptele Apostolilor 2 : 1 – 4 I Ioan 14 : 15 – 17 I I Corinteni 3 : 16 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 08 Iulie 2023 I

În Faptele Apostolilor 2 : 1 – 4 scrie că : „În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. Deodată, a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa unde şedeau ei.

Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei. Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească”.


În Faptele Apostolilor 2 : 1 scrie că :

În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc”.

Acolo erau prezenți fizic toți cei care timp de zece zile s-au rugat și nu s-au lăsat (a se vedea Luca 18 : 1) … doar că mai lipsea Cineva … Duhul Sfânt !


Și în zilele noastre mai sunt Adunări în care toți credincioșii sunt împreună în aceeași sală, dar mai lipsește Cineva și anume Duhul Sfânt !


Dar în Ziua Cincizecimii, toți cei care au stăruit în rugăciune L-au primit pe Duhul Sfânt (adică toți cei din grupul lor) … dar trebuie să menționăm clar faptul că nu toți cei din Ierusalim L-au primit pe Duhul Sfânt …

Nu-l poate primi oricine (deoarece și azi unii se miră, alții își bat joc, dar toți cei care ÎL doresc, ÎL primesc) …

În Faptele Apostolilor 2 : 1 – 4 s-a împlinit promisiunea Domnului Isus din Ioan 14 : 15 – 17 unde sunt notate cuvintele Domnului Isus :

Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele. Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac ; şi anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte ; dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi şi va fi în voi”.


Pentru cei botezați în Ziua Cincizecimii în Duhul Sfânt a devenit o realitate faptul că Duhul Sfânt era în ei. Iar apostolul Pavel le-a scris credincioșilor din Corint încă un adevăr :

Nu ştiţi că voi sunteţi templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi ?” (I Corinteni 3 : 16)

Și la fel de clar este faptul că trupul creștinului botezat în Duhul Sfânt este un templu al Duhului Sfânt. În Templul din Ierusalim închinătorul aducea jertfe Lui Dumnezeu dar creștinul botezat în Duhul Sfânt (în care locuiește Duhul Sfânt fiind el însuși un templu al Duhului Sfânt) poate aduce prin rugăciune și prin tot ce face cu trupul lui, o închinare directă Lui Dumnezeu.


Domnul Isus a spus :

Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr ; fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl. Dumnezeu este Duh ; şi cine se închină Lui trebuie să I se închine în duh şi în adevăr.” (Ioan 4 : 23 – 24)


Doamne Isuse, ajută-mă Te rog să fiu un astfel de închinător adevărat ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :