190 I 2023. PRIN CREDINȚĂ SE PRIMEȘTE (LITERAL „SE IA”) DUHUL SFÂNT [Luca 13.10–13 I Galateni 3.14 I Faptele Apostolilor 1.8]

190 I 2023. PRIN CREDINȚĂ SE PRIMEȘTE (LITERAL „SE IA”) DUHUL SFÂNT

I Podcast I Pasaje Biblice : Luca 13 : 10 – 13 I Galateni 3 : 14 I Faptele Apostolilor 1 : 8 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 09 Iulie 2023 I

Primirea sau luarea Duhului Sfânt

În apropierea omului de Dumnezeu, există cel puțin două momente foarte importante. Primul este atunci când omul are harul de-a se întâlni cu Domnul Isus, iar al doilea moment foarte important al vieții de credință este atunci când credinciosul are parte de primirea Duhului Sfânt.

Aceasta este una dintre cele mai mari realizări ale vieții de pe pământ … de care un om poate să aibă parte ca dar de la Dumnezeu. De ce ?

Deoarece după acest al doilea moment al Harului Divin, viața credinciosului nu va mai fi niciodată ca înainte, ci el va crește în harul și în cunoașterea Lui Dumnezeu … într-un mod deosebit !


Dar să observăm cu ajutorul Lui Dumnezeu trei adevăruri :

1. de ce este nevoie de Duhul Sfânt ?
2. cum pot beneficia de Duhul Sfânt (de ajutorul Divin) ?
3. ce trebuie să fac pentru a fi botezat în Duhul Sfânt ?


1. De ce este nevoie de Duhul Sfânt ?

În Evanghelia după Luca 13 : 10 – 13 scrie că :

Isus învăţa pe norod într-o sinagogă în ziua Sabatului. Şi acolo era o femeie stăpânită de optsprezece ani de un duh de neputinţă ; era gârbovă şi nu putea nicidecum să-şi îndrepte spatele.

Când a văzut-o Isus, a chemat-o şi i-a zis : „Femeie, eşti dezlegată de neputinţa ta.” Şi-a întins mâinile peste ea : îndată s-a îndreptat şi slăvea pe Dumnezeu”.


Puterea neputinței era mai mare decât capacitatea persoanei respective. Dar opusul lipsei de putere este Duhul de putere adică supra-puterea cu care Dumnezeu ne ajută !


Această întâmplare poate fi înțeleasă și din punct de vedere spiritual, ca stare a omului care prin puterea lui nu are capacitatea de-a ieși de sub influența firii lui pământești.

Neputinţa” este cuvântul care este folosit pentru a descrie starea femeii înainte de întâlnirea Domnului Isus cu ea.

Dar același cuvânt are nu numai sensul de „slăbiciune a trupului” ci și de „lipsa forței și a capacității necesare pentru a înțelege realitățile spirituale”, iar neputința (asthéneia) „denotă și slăbiciunea naturii umane” (a se vedea Lexiconul Biblic).

La un moment dat, pentru a putea merge mai departe, prorocul Ilie a avut nevoie de-o putere pe care el nu o avea în el … ci a primit-o (sau putem spune că „a luat-o” ; a se vedea I Împărați 19 : 5 – 8) mâncând din mâncarea venită de sus.

Și tot așa și noi, putem înainta spiritual numai prin ajutorul venit de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt !


2. Cum pot beneficia de Duhul Sfânt (de ajutorul Divin) ?

În Galateni 3 : 14 scrie că :

„ … prin credinţă, noi să primim Duhul făgăduit”.

Într-o altă traducere care este mai veche (și anume Traducerea Nitzulescu, 1906) scrie :

„ … ca să luăm prin credință făgăduința spiritului”.


(Reamintim că în traducerea Cornilescu nu scrie : „ca să luăm” ci „primim Duhul făgăduit”).


Promisiunea Domnului Isus din Faptele Apostolilor 1 : 8 este valabilă și azi :

Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.” … ”.

Iar traducerea Nitzulescu (amintită mai sus) redă acest adevăr astfel :

Dar veți lua putere când Sântul Spirit va fi venit peste voi … ”.


3. Ce trebuie să fac pentru a fi botezat în Duhul Sfânt ?

Să ÎL cred pe Domnul Isus pe Cuvânt și să primesc ceea ce EL îmi oferă. Este exact așa cum cineva trebuie să primească ceea ce altul tocmai îi oferă întinzând mâna spre el, având în palma lui exact acel ceva.

Cel care vrea să beneficieaze de acel ceva trebuie ca doar să accepte, să primească cadoul care i se oferă. Iar cel care înțelege necesitatea Duhului Sfânt dar și faptul că Duhul Sfânt nu poate fi primit prin faptele lui ci numai prin credința în Domnul Isus, va primi botezul în Duhul Sfânt !


Doamne Isuse, dă-mi te rog și mie credința aceasta de copil și fă-mi și mie Harul de-a primi pur și simplu darul Duhului Sfânt pe care TU mi-l oferi datorită Ție nu datorită mie ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :