191 I 2023. CUM SE MANIFESTĂ SLĂBICIUNEA SPIRITUALĂ [Isaia 58 : 1 – 11]

191 I 2023. CUM SE MANIFESTĂ SLĂBICIUNEA SPIRITUALĂ ?

I Podcast I Pasaj Biblic : Isaia 58 : 1 – 11 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 10 Iulie 2023 I

În studiul anterior a fost făcută afirmația că avem nevoie de Duhul Sfânt și pentru că Duhul Sfânt ne ajută în obținerea victoriei asupra naturii nostre păcătoase (asupra firii noastre pământești).


Dar cum se manifestă această slăbiciune a naturii umane care face să fie absolut necesar ajutorul Duhului Sfânt ? În Isaia 58 : 1 – 11 sunt notate cuvintele Lui Dumnezeu care i-a spus proorocului Isaia :

Strigă în gura mare, nu te opri ! Înalţă-ţi glasul ca o trâmbiţă şi vesteşte poporului Meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov, păcatele ei !

În toate zilele Mă întreabă şi vor să afle căile Mele, ca un neam care ar fi înfăptuit neprihănirea şi n-ar fi părăsit Legea Dumnezeului său. Îmi cer hotărâri drepte, doresc să se apropie de Dumnezeu.

– „La ce ne foloseşte să postim” – zic ei – „dacă Tu nu vezi ? La ce să ne chinuim sufletul, dacă Tu nu ţii seama de lucrul acesta ?”

– Pentru că, zice Domnul, în ziua postului vostru, vă lăsaţi în voia pornirilor voastre şi asupriţi pe simbriaşii voştri. Iată, postiţi ca să vă ciorovăiţi şi să vă certaţi, ca să bateţi răutăcios cu pumnul ; nu postiţi cum cere ziua aceea, ca să vi se audă strigătul sus.

Oare acesta este postul plăcut Mie : să-şi chinuiască omul sufletul o zi ? Să-şi plece capul ca un pipirig şi să se culce pe sac şi cenuşă ? Aceasta numeşti tu post şi zi plăcută Domnului ?

Iată postul plăcut Mie : dezleagă lanţurile răutăţii, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriţi şi rupe orice fel de jug ; 7 împarte-ţi pâinea cu cel flămând şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost ; dacă vezi pe un om gol, acoperă-l, şi nu întoarce spatele semenului tău.

Atunci lumina ta va răsări ca zorile, şi vindecarea ta va încolţi repede ; neprihănirea ta îţi va merge înainte, şi slava Domnului te va însoţi.

Atunci tu vei chema, şi Domnul va răspunde, vei striga, şi El va zice : „Iată-Mă !” Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, ameninţările cu degetul şi vorbele de ocară, dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime, şi întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare !

Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă şi va da din nou putere mădularelor tale ; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă”. (Isaia 58 : 1 – 11)


În pasajul Biblic care tocmai a fost citat, Domnul îi vorbeşte prorocului Isaia pentru contemporanii lui. Le răspunde la întrebările lor, dar și eu pot să mă verific punându-mi două întrebări :

  1. De ce sunt aşa de slab ?
  2. Cum se manifestă slăbiciunea spirituală ?

Vom nota în continuare șapte aspecte care definesc slăbiciunea naturii noastre umane :

1. trăiesc în păcat şi nu respect Cuvântul Lui (v. 1 – 2)
2. uneori nu cumva şi eu dau vina pe Dumnezeu pentru că nu face ce vreau eu (v. 3) …
3. sunt înfrânt de pornirile mele (v. 3) …
4. fac rău altuia, îl asupresc (v. 3) …
5. mă ciorovăiesc (adică am obiceiul de-a mă certa cu cineva pentru nimicuri fără a ne spune vorbe grele) dar mă și cert uneori (v. 4) …
6. bat răutăcios cu pumnul (v. 4) …
7. îmi dau seama că Dumnezeu nu mă ascultă (v. 4).


În final nu pot decât să fac această rugăciune :

Doamne Isuse, dă-mi și mie harul de-a avea parte de botezul în Duhul Tău Cel Bun și Sfânt ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :