187 I 2023. LUPTA [Efeseni 6.12 I Galateni 5.16-17 I Faptele Apostolilor 1.8]

187 I 2023. LUPTA

I Podcast I Pasaje Biblice : Efeseni 6 : 12 I Galateni 5 : 16 – 17 I Faptele Apostolilor 1 : 8 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 06 Iulie 2023 I

Lupta este definită și ca fiind o : „Ciocnire între două forțe (tendințe) care acționează în sens contrar”. (NODEX, 2002)

Creștinul care a fost botezat în Duhul Sfânt are în continuare de luptat cu cel puțin doi dușmani :

1. cu Cel rău dar și
2. cu lumea dar
3. are și un punct slab care este firea lui pământească (natura lui păcătoasă) dar are în el și Duhul Sfânt care-l ajută să învingă în lupta zilnică care este de dus cu Cel rău, cu lumea și în special cu firea lui pământească.


1. Dușmanii

În Efeseni 6 : 12 scrie clar :

Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti”.

Și noi creștinii avem un dușman nevăzut și anume pe Cel rău care zi de zi vrea să ne slăbească din punct de vedere spiritual, pentru a nu-I mai fi de folos Stăpânului în lupta noastră, de aceea zi de zi, non-stop … orice creștin, are de ales între a-și face pe plac sau a-i face pe plac Lui Dumnezeu.

Credinciosul care face ce ține de el se poate baza pe promisiunea scrisă în Exod 23 : 22 unde Dumnezeu a promis : „Dar dacă vei asculta glasul Lui şi dacă vei face tot ce-ţi voi spune, Eu voi fi vrăjmaşul vrăjmaşilor tăi şi potrivnicul potrivnicilor tăi”.


2. Punctul meu slab (firea pământească)

În Judecători 16 : 24 scrie ce au spus filistenii despre Samson :

Şi când l-a văzut poporul, au lăudat pe dumnezeul lor, zicând : „Dumnezeul nostru a dat în mâinile noastre pe vrăjmaşul nostru, pe acela care ne pustia ţara şi ne înmulţea morţii.”

Dar realitatea era că Samson prin firea lui și prin alegerile lui greșite li s-a dat în mâinile lor. Samson a avut de ales între Dalila și Domnul.

Este exact ce a scris apostolul Pavel :

Zic, dar : umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii pământeşti. Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti: sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi”. (Galateni 5 : 16 – 17)

Nu puteți face tot ce voiți” ci numai voia Lui Dumnezeu deoarece ori Ii fac Lui pe plac (și îmi dă un Har și mai mare), ori îmi fac mie pe plac (și pierd și ce-am avut).

Dacă aleg greșit, Dumnezeu mă poate ierta, prima oară, a doua oară, a treia oară dar s-ar putea ca a patra oară sau chiar și mai repede să plătesc !


3. Duhul Sfânt

În Faptele Apostolilor 1 : 8 sunt scrise cuvintele Domnului Isus :

Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi …”.

Domnul Isus nu le-a cerut apostolilor să-I fie martori prin puterea lor ci prin puterea Duhului Sfânt.

Numai prin Duhul Sfânt sunt biruitor, despărțit de Domnul Isus nu-mi pot îndeplini menirea (scopul Lui Dumnezeu pentru mine, acel ceva pentru care trăiesc pe acest pământ.


Doamne ajută și Doamne dă-mi Te rog și mie izbânda în lupta cu Cel rău, cu lumea și cu mine însumi ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :