196 I 2023. UNGEREA ȘI UNTDELEMNUL CA SIMBOL AL DUHULUI SFÂNT [Faptele Apostolilor 10.38 I Luca 4.16–21 I 2 Corinteni 1.21–22]

196 I 2023. UNGEREA ȘI UNTDELEMNUL CA SIMBOL AL DUHULUI SFÂNT

I Podcast I Pasaje Biblice : Faptele Apostolilor 10 : 38 I Luca 4 : 16 – 21 I 2 Corinteni 1 : 21 – 22 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 15 Iulie 2023 I

În câteva din studiile anterioare am observat faptul că „apa vie” (apa curgătoare, apa proaspătă care curge din Izvorul de Sus adică din Dumnezeu) este un simbol al Duhului Sfânt.

Dar, cu ajutorul Lui Dumnezeu în studiile următoare vom aminti încă două elemente care simbolizează Persoana Duhului Sfânt și anume :
1. untdelemnul și
2. pecetluirea.


Astăzi să observăm câteva aspecte ale untdelemnului ca simbol al Duhului Sfânt.

În Biblie, untdelemnul este un simbol al Duhului Sfânt iar vasul este un simbol pentru om. Verbul „a unge” (chrió) este folosit numai de cinci ori în Noul Testament. În cadrul prezentului studiu, vom aminti toate cele cinci versete în care scrie despre ungere în Noul Testament.


1. Despre Domnul Isus sunt scrise aceste cuvinte :

„ … Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine şi vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi de diavolul ; căci Dumnezeu era cu El”. (Faptele Apostolilor 10 : 38)


2. Iar în cartea Evrei 1 : 9, tot despre Domnul Isus este scris :

Tu ai iubit neprihănirea şi ai urât nelegiuirea : de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te-a uns cu un untdelemn de bucurie mai presus decât pe tovarăşii Tăi.”

Din aceste versete reiese clar faptul că Duhul Sfânt este comparat cu un untdelemn cu care Dumnezeu unge.


Dar ce înseamnă „a unge” ?

În limba greacă este folosit chrió (χρίω) care înseamnă :

a unge prin frecare sau turnare cu ulei de măsline pe cineva” iar această ungere „reprezenta curgerea (împuternicirea) Duhului Sfânt.

Ungerea presupunea frecarea cu ulei de măsline pe cap etc., în special pentru a prezenta pe cineva ca fiind autorizat divin (desemnat de Dumnezeu) să slujească ca profet, preot sau rege”. (Definițiile au fost preluate din Lexiconul Biblic)


3. În Evanghelia după Luca 4 : 16 – 21, despre Domnul Isus scrie că :

A venit în Nazaret, unde fusese crescut ; şi, după obiceiul Său, în ziua Sabatului a intrat în sinagogă.

S-a sculat să citească, şi I s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris :

„Duhul Domnului este peste Mine, pentru că

 1. M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia ;
 2. M-a trimis
  • să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită,
  • să propovăduiesc robilor de război slobozirea, şi
  • orbilor căpătarea vederii ;
  • să dau drumul celor apăsaţi şi
  • să vestesc anul de îndurare al Domnului.”

În urmă, a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului şi a şezut jos. Toţi cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre El. Atunci a început să le spună : „Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-aţi auzit.” … ”.

În versetul 18 pe care Domnul Isus l-a citat, era proorocit prin Isaia că Domnul Isus era uns, era autorizat de Dumnezeu având un mandat clar !


4. În Faptele Apostolilor 4 : 27 scrie că în rugăciunea lor apostolii au spus aceste cuvinte :

În adevăr, împotriva Robului Tău celui sfânt, Isus, pe care L-ai uns Tu, s-au însoţit în cetatea aceasta Irod şi Pilat din Pont cu Neamurile şi cu noroadele lui Israel ...”.

Dacă citim versetul anterior vom observa că persoana care a fost unsă cu untdelemn este numită Unsul. În Faptele Apostolilor 4 : 26 scrie că :

Împăraţii pământului s-au răsculat şi domnitorii s-au unit împotriva Domnului şi împotriva Unsului Său.”

Versetul este preluat din Psalmul 2 : 2. De ce este important de menționat acest verset ? Deoarece în greacă, pentru Unsul este folosit Christos, iar în ebraică este folosit cuvântul Mesia.

Practic se dovedea că Domnul Isus era Mesia Cel așteptat de poporul Evreu.


5. Al cincilea verset în care se scrie despre ungere este în II Corinteni 1 : 21 – 22, unde apostolul Pavel a scris :

Şi Cel ce ne întăreşte împreună cu voi, în Hristos, şi care ne-a uns, este Dumnezeu”.

Ungerea cu Duhul Sfânt înseamnă de fapt autorizare, împuternicire, care înseamnă :

A da cuiva puterea de a face ceva”. (DEX, 2009)

Oare eu am fost uns de Dumnezeu cu Duhul Sfânt, am fost mandatat să fac o lucrare spirituală sau îmi permit să acționez în domeniul spiritual fără ca Dumnezeu să mă fi trimis ?


Doamne Isuse, botează-mă Te rog și pe mine cu Duhul Sfânt și prin aceasta dă-mi Harul de-a avea parte de Ungerea Divină ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :