197 I 2023. UNTDELEMNUL, VASUL ȘI TURNAREA [1 Corinteni 10.11 I 2 Împăraţi 4.1–7 I Evrei 1.9]

197 I 2023. UNTDELEMNUL, VASUL ȘI TURNAREA

I Podcast I Pasaje Biblice : I Corinteni 10 : 11 I II Împăraţi 4 : 1 – 7 I Evrei 1 : 9 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 16 Iulie 2023 I

În Biblie, untdelemnul sfânt este un simbol al Duhului Sfânt, vasul este un simbol pentru om iar turnarea untdelemnului dintr-un singur vas în multe vase este un simbol al botezului în Duhul Sfânt.

În special în Vechiul Testament există întâmplări care aparent sunt doar frânturi din viața de zi cu zi a unor oameni, dar ele au valoare spirituală iar Dumnezeu în providența Lui a făcut ca totul să se întâmple pentru a ne învăța anumite adevăruri spirituale care altfel ar fi fost foarte greu de explicat.

Peste ani, apostolul Pavel avea să scrie că :

Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde şi au fost scrise pentru învăţătura noastră, peste care au venit sfârşiturile veacurilor”. (I Corinteni 10 : 11)


În cartea II Împăraţi 4 : 1 – 7 este scrisă o astfel de pildă :

O femeie dintre nevestele fiilor prorocilor a strigat lui Elisei : „Robul tău, bărbatul meu, a murit, şi ştii că robul tău se temea de Domnul ; şi cel ce l-a împrumutat a venit să ia cei doi copii ai mei şi să-i facă robi.”

Elisei i-a zis : „Ce pot să fac pentru tine ? Spune-mi ce ai acasă ?” Ea a răspuns : „Roaba ta n-are acasă decât un vas cu untdelemn.”

Şi el a zis : „Du-te de cere vase de afară de la toţi vecinii tăi, vase goale, şi nu cere puţine. Când te vei întoarce, închide uşa după tine şi după copiii tăi ; toarnă din untdelemn în toate aceste vase şi pune deoparte pe cele pline.”

Atunci ea a plecat de la el. A închis uşa după ea şi după copiii ei ; ei îi apropiau vasele, şi ea turna din untdelemn în ele.

Când s-au umplut vasele, ea a zis fiului său : „Mai dă-mi un vas.” Dar el i-a răspuns : „Nu mai este niciun vas.” Şi n-a mai curs untdelemn.

Ea s-a dus de a spus omului lui Dumnezeu lucrul acesta. Şi el a zis: „Du-te de vinde untdelemnul şi plăteşte-ţi datoria ; iar cu ce va rămâne, vei trăi tu şi fiii tăi.” … ”.


Reamintim că în Biblie, untdelemnul sfânt este un simbol al Duhului Sfânt, vasul este un simbol pentru om iar turnarea untdelemnului dintr-un singur vas în multe vase este un simbol al botezului în Duhul Sfânt.

I. Untdelemnul (Duhul Sfânt)
II. Vasul (credinciosul)
III. Umplerea cu untdelemn (cu Duhul Sfânt)


Astăzi, cu ajutorul Lui Dumnezeu vom aminti primul aspect și anume despre faptul că untdelemnul este un simbol al Duhului Sfânt.

I. Untdelemnul (Duhul Sfânt)

Untdelemnul pentru ungerea sfântă (Exod 30 : 25) era sfânt (Exod 30 : 32) și era folosit pentru ungerea preotului (Levitic 8 : 12), împăratului (I Samuel 10 : 1 și 15 : 17) și a proorocului (I Împărați 19 : 16).

Dar să observăm trei versete despre ungere (cu sensul spiritual) :

  1. în Psalmul 89 : 20 scrie că : „ … am găsit pe robul Meu David şi l-am uns cu untdelemnul Meu cel sfânt”.
  2. Faptele Apostolilor 10 : 38 „cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine şi vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi de diavolul ; căci Dumnezeu era cu El”.
  3. Evrei 1 : 9 „Tu ai iubit neprihănirea şi ai urât nelegiuirea : de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te-a uns cu un untdelemn de bucurie mai presus decât pe tovarăşii Tăi.”

În încheiere să ÎL rog pe Dumnezeu conform versetului scris în Evrei 1 : 9 :

Doamne, unge-mă și pe mine cu Duhul Tău Cel bun și Sfânt și fă să am parte de bucuria din Tine indiferent de mărimea încercărilor prin care tocmai trec ! Amin !”


Podcastul poate fi ascultat aici :