198 I 2023. UMPLEREA VASELOR CU UNTDELEMN [Faptele Apostolilor 9.10–17 I Ioan 14.16–18 I Efeseni 3.20]

198 I 2023. UMPLEREA VASELOR CU UNTDELEMN

I Podcast I Pasaje Biblice : Faptele Apostolilor 9 : 10 – 17 I Ioan 14 : 16 – 18 I Efeseni 3 : 20 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 17 Iulie 2023 I

În Biblie, untdelemnul sfânt este un simbol al Duhului Sfânt, vasul este un simbol pentru om iar turnarea untdelemnului dintr-un singur vas în multe vase este un simbol al botezului în Duhul Sfânt.

În studiul de ieri a fost amintită importanța untdelemnului sfânt iar astăzi, cu ajutorul Lui Dumnezeu, vom aminti următoarele două aspecte : ce reprezintă vasul și cum se ajunge la umplerea vaselor cu untdelemn.


II. Vasul (credinciosul)

Vasul este un simbol pentru om. La fel cum într-un vas erau puse lichide, tot la fel în creștinul care este simbolizat printr-un vas este pus Duhul Sfânt.

Un exemplu din care putem observa că un om este comparat cu un vas este în Faptele Apostolilor 9 : 10 – 17 scrie că :

În Damasc era un ucenic, numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: „Anania !” „Iată-mă Doamne”, a răspuns el.

Şi Domnul i-a zis : „Scoală-te, du-te pe uliţa care se cheamă „Dreaptă” şi caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars. Căci iată, el se roagă ; şi a văzut în vedenie pe un om, numit Anania, intrând la el şi punându-şi mâinile peste el, ca să-şi capete iarăşi vederea.”

„Doamne”, a răspuns Anania, „am auzit de la mulţi despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinţilor Tăi în Ierusalim ; ba şi aici are puteri din partea preoţilor celor mai de seamă, ca să lege pe toţi care cheamă Numele Tău.”

Dar Domnul i-a zis : „Du-te, căci el este un vas pe care l-am ales, ca să ducă Numele Meu înaintea Neamurilor, înaintea împăraţilor şi înaintea fiilor lui Israel ; şi îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru Numele Meu.”

Anania a plecat ; şi, după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul şi a zis : „Frate Saule, Domnul Isus, care ţi S-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capeţi vederea şi să te umpli de Duhul Sfânt.”

Din acest pasaj putem observa că Saul era comparat cu un vas.


III. Umplerea cu untdelemn (cu Duhul Sfânt)

La Înmulțirea untdelemnului, pentru ca vasele să fie pline a fost nevoie de credinţa femeii (care a crezut Cuvântul Lui Dumnezeu).

Dar femeia văduvă a putut constata astfel și purtarea de grijă a Lui Dumnezeu faţă de ea dar şi faptul că ambii copii ai ei nu au rămas orfani fără apărare deoarece Tatăl din Cer care : „ … este tatăl orfanilor, apărătorul văduvelor, El, Dumnezeu, care locuieşte în Locaşul Lui cel Sfânt” (a se vedea Psalmul 68 : 5), Şi-a arătat purtarea de grijă pentru ei, cei rămaşi pe pământ fără tată și fără soț !

Putem spune că primirea Duhului Sfânt înseamnă primirea Celui care vine în locul Celui plecat dintre noi (a Domnului Isus) exact cum a promis Domnul Isus :

Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac ; şi anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte ; dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi şi va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi”. (Ioan 14 : 16 – 18)

Revenind la creștinul care este simbolizat printr-un vas despre care scrie în Faptele Apostolilor 9 : 15 trebuie să notăm că iniţial despre Saul este notat că :

Trei zile n-a văzut şi n-a mâncat, nici n-a băut nimic”. (Faptele Apostolilor 9 : 9)

Dar în versetul 11 este notat că Saul nu doar că a postit ci şi s-a rugat constant în aceste zile.

Dumnezeu a răspuns la rugăciunea lui Saul care a cerut doar ce ştia el că are nevoie : vindecarea de orbire. Dar Dumnezeu i-a dat nespus mai mult faţă de ce-a cerut el (Efeseni 3 : 20) şi anume ce ştia Dumnezeu că avea nevoie Saul în viaţa nouă de care avea parte şi anume : umplerea cu Duhul Sfânt.


Doamne Isuse, umple-mă Te rog și pe mine cu Duhul Tău Cel Bun și Sfânt ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :