198 I 2023. UMPLEREA VASELOR CU UNTDELEMN [Faptele Apostolilor 9.10–17 I Ioan 14.16–18 I Efeseni 3.20]

198 I 2023. UMPLEREA VASELOR CU UNTDELEMN

I Podcast I Pasaje Biblice : Faptele Apostolilor 9 : 10 – 17 I Ioan 14 : 16 – 18 I Efeseni 3 : 20 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 17 Iulie 2023 I

În Biblie, untdelemnul sfânt este un simbol al Duhului Sfânt, vasul este un simbol pentru om iar turnarea untdelemnului dintr-un singur vas în multe vase este un simbol al botezului în Duhul Sfânt. Continue reading „198 I 2023. UMPLEREA VASELOR CU UNTDELEMN [Faptele Apostolilor 9.10–17 I Ioan 14.16–18 I Efeseni 3.20]”

64. TRIBUNALUL INTERIOR [Ioan 14.16-18, 26]

64. TRIBUNALUL INTERIOR

I Podcast I Pasaj Biblic : Ioan 14 : 16 – 18, 26 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 05 Martie 2022 I

În pasajul amintit mai sus sunt notate cuvintele Domnului Isus : „Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mîngâietor [Greceşte: Paraclet, Apărător, Ajutor], care să rămână cu voi în veac ; şi anume, Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi, pentrucă nu-L vede şi nu-L cunoaşte ; dar voi ÎL cunoaşteţi, căci rămâne cu voi, şi va fi în voi. Continue reading „64. TRIBUNALUL INTERIOR [Ioan 14.16-18, 26]”