198 I 2023. UMPLEREA VASELOR CU UNTDELEMN [Faptele Apostolilor 9.10–17 I Ioan 14.16–18 I Efeseni 3.20]

198 I 2023. UMPLEREA VASELOR CU UNTDELEMN

I Podcast I Pasaje Biblice : Faptele Apostolilor 9 : 10 – 17 I Ioan 14 : 16 – 18 I Efeseni 3 : 20 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 17 Iulie 2023 I

În Biblie, untdelemnul sfânt este un simbol al Duhului Sfânt, vasul este un simbol pentru om iar turnarea untdelemnului dintr-un singur vas în multe vase este un simbol al botezului în Duhul Sfânt. Continue reading „198 I 2023. UMPLEREA VASELOR CU UNTDELEMN [Faptele Apostolilor 9.10–17 I Ioan 14.16–18 I Efeseni 3.20]”