146 I 2024. CREȘTINII SUNT SAREA PĂMÂNTULUI [Matei 5.13 I Ioan 4.34 I Evrei 12.2–3] 25 Mai 2024

146 I 2024. CREȘTINII SUNT SAREA PĂMÂNTULUI

I Podcast I Pasaje Biblice : Matei 5 : 13 I Ioan 4 : 34 I Evrei 12 : 2 – 3 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 25 Mai 2024 I

Creștinii sunt „sarea pământului” ! Altfel spus, ei sunt acei oameni care dau gust vieții celor printre care trăiesc. Dar pentru a da gust unei mâncări, sarea se dizolvă în mâncarea în care este pusă !

Domnul Isus, le-a spus ucenicilor Lui acest adevăr :

Voi sunteţi sarea pământului”. (Matei 5 : 13)

Apoi în Ioan 4 : 34 scrie că, tot ucenicilor Lui :

Isus le-a zis : „Mâncarea Mea este să fac voia Celui ce M-a trimis şi să împlinesc lucrarea Lui”.


Să tâlcuim aceste pilde. Sarea este creștinul, iar mâncarea este voia Lui Dumnezeu care se aduce la înfăptuire prin îndeplinirea planurilor Lui Dumnezeu.

Dar voia Lui Dumnezeu nu se poate face fără sacrificiul vieții creștinului !

Pentru a da gust mâncării, sarea care se pune în mâncarea respectivă, se consumă. Gustul mâncării respective devine bun … dar sarea nu mai este, deoarece s-a dizolvat !


Pentru ajutarea și câștigarea sufletelor se plătește un preț. Exemplul nostru este Domnul Isus. Pentru mântuirea noastră, Domnul Isus a avut un mare preț de plătit ! Și la Întruparea Lui pe acest pământ și în timpul vieții dar mai ales la plecarea de pe acest pământ !

În Evrei 12 : 2 – 3 sunt scrise aceste cuvinte :

Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.

Uitaţi-vă, dar, cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoşilor o împotrivire aşa de mare faţă de Sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeţi inima şi să cădeţi de oboseală în sufletele voastre”.


  • Eu ce preț plătesc pentru a face voia Lui Dumnezeu și pentru a-i câștiga pentru Christos pe cei din jurul meu ?
  • O mâncare sărată produce sete. Prin viața mea, eu produc setea după Dumnezeu în cei apropiați mie ?

Doamne Isuse, dă-mi TE rog frumos Harul ca prin trăirea mea să produc setea după Tine în cei printre care Tu m-ai pus să trăiesc și să-i văd tot mereu de-a lungul vieții cum se întorc la Tine ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :