Plin de puterea Duhului Sfânt sau Ispitirea Domnului Isus, Introducere [Luca 4.1-15]

Ispitirea Domnului Isus [Luca 4.1-15]

„1 Isus, plin de Duhul Sfânt, S-a întors de la Iordan şi a fost dus de Duhul în pustiu, 2 unde a fost ispitit de diavolul timp de patruzeci de zile. N-a mâncat nimic în zilele acelea ; şi, după ce au trecut acele zile, a flămânzit.

3 Diavolul I-a zis :
„Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte pietrei acesteia să se facă pâine.” 4 Isus i-a răspuns : „Este scris : „Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.”

5 Diavolul L-a suit pe un munte înalt, I-a arătat într-o clipă toate împărăţiile pământului 6 şi I-a zis : „Ţie Îţi voi da toată stăpânirea şi slava acestor împărăţii ; căci mie îmi este dată şi o dau oricui voiesc.

7 Dacă, dar, Te vei închina înaintea mea, toată va fi a Ta.” 8 Drept răspuns, Isus i-a zis : „Înapoia Mea, Satano ! Este scris : „Să te închini Domnului Dumnezeului tău şi numai Lui să-I slujeşti.”

9 Diavolul L-a dus apoi în Ierusalim, L-a aşezat pe streaşina acoperişului Templului şi I-a zis : „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos de aici ; 10 căci este scris : „El va porunci îngerilor Lui să Te păzească” ; 11 şi : „ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră.”

12 Isus i-a răspuns : „S-a spus : „Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău.”

13 După ce L-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la El, până la o vreme.

14 Isus, plin de puterea Duhului, S-a întors în Galileea şi I s-a dus vestea în tot ţinutul dimprejur. 15 El învăţa pe oameni în sinagogile lor şi era slăvit de toţi”. (Luca 4 : 1 – 15)


Introducere

Dumnezeu poate îngădui ca uneori în viață să ajungi :
1. să auzi ce nu ai vrea să auzi,
2. să ajungi în unele locuri unde nu ai fi vrut să ajungi și
3. să treci prin anumite situații limită de care nu ți-ai fi dorit să ai parte. (Luca 4 : 3, 5, 9)

De ce ? Pentru a fi încercat / testat.


Să observăm trei aspecte ale încercării / testării unui om :

I. Ce scop are încercarea ? De ce există încercarea ?

Încercarea are cel puţin trei scopuri :
1. maturizarea credinciosului,
2. verificarea relaţiei personale cu Dumnezeu,
3. pregătirea creştinului pentru o slujire eficientă.

II. În ce poate să constea încercarea ?

Unui creştin îi poate fi testat :

  1. trupul / foamea (Luca 4 : 2 – 4 / atunci când ai o problemă să o rezolvi de unul singur),
  2. sufletul / smerenia (Luca 4 : 5 – 8 / viaţa dublă, compromisul făcut în ascuns),
  3. duhul / preluarea controlului asupra vieţii spirituale (Luca 4 : 9 – 14).

III. Cum pot ieşi biruitor din încercare / ce trebuie să am pentru a ieşi biruitor din încercare ?

Pentru a avea biruinţa / victoria spirituală atunci când sunt încercat am nevoie :

  1. să ştiu că Isus trăieşte în mine (ca Isus să trăiască în mine / în cazul celor care nu L-au primit pe Isus ca Domn şi Mântuitor),
  2. să fiu plin de Duhul Sfânt,
  3. să cunosc din memorie cât mai mult din Cuvântul Lui Dumnezeu (iar Duhul Sfânt mi-l aduce aminte).

STUDII ASEMĂNĂTOARE :